ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Paccayavaro
   [310] Upada  dhammam  paccaya  noupada  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  vatthum  paccaya  noupada  khandha  patisandhikkhane
.pe.  noupada  dhammam  paccaya  noupada  dhammo uppajjati
hetupaccaya:   tini  .  noupadamulake  tinipi  paticcasadisa
ninnanakarana . upada ca noupada ca dhammam paccaya noupada
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  noupada  ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhi.
   [311] Upada  dhammam  paccaya  noupada dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya noupada khandha patisandhi .
Noupada   dhammam   paccaya   noupada  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:  ekam  paticcasadisam  .  upada ca noupada ca
dhammam  paccaya  noupada  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Cakkhuvinnanasahagatam ekam khandhanca cakkhayatananca paccaya tayo khandha dve khandhe ... kayavinnanasahagatam ... noupada ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhi. Sankhittam. [312] Hetuya panca arammane tini adhipatiya panca anantare tini samanantare tini sahajate panca annamanne panca nissaye panca upanissaye tini purejate tini asevane tini kamme panca. Evam ganetabbam. Avigate panca. [313] Upada dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati nahetupaccaya: cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya ahetuka noupada khandha ahetukapatisandhikkhane vatthum paccaya vicikicchasahagato uddhacca- sahagato moho . noupada dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam noupada ekam khandham paccaya tayo khandha noupada ca cittasamutthanam rupam dve khandhe ... Ahetuka- patisandhikkhane ekam mahabhutam yava asannasatta vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. {313.1} Tinipi paticcasadisa ninnanakaranam . upada ca noupada ca dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati nahetupaccaya: cakkhuvinnanasahagatam ekam khandhanca cakkhayatananca paccaya tayo khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

Dve khandhe ... kayavinnanasahagatam ... noupada ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . ... naarammanapaccaya: tini naasevanapaccaya: panca. [314] Upada dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati nakammapaccaya: vatthum paccaya noupada cetana . noupada dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati nakammapaccaya: noupada khandhe paccaya sampayuttaka cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... dve mahabhute paccaya dve mahabhuta. Noupada dhammam paccaya upada dhammo uppajjati nakammapaccaya: bahire ... Aharasamutthane ... utusamutthane mahabhute paccaya upadarupam . Noupada dhammam paccaya upada ca noupada ca dhamma uppajjanti nakammapaccaya: bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam paccaya tayo mahabhuta upada ca rupam dve .... Upada ca noupada ca dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati nakammapaccaya: noupada khandhe ca vatthunca paccaya noupada cetana . ... navipakapaccaya: panca naaharapaccaya: tini naindriyapaccaya: tini. [315] Upada dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

Najhanapaccaya: cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam . noupada dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati najhanapaccaya: pancavinnanasahagatam ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam dve mahabhute paccaya dve mahabhuta . noupada dhammam paccaya upada dhammo uppajjati najhanapaccaya: bahire ... aharasamutthane ... Utusamutthane ... Asannasattanam mahabhute paccaya upada katattarupam. {315.1} Noupada dhammam paccaya upada ca noupada ca dhamma uppajjanti najhanapaccaya: bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam paccaya tayo mahabhuta upada ca katattarupam dve .... Upada ca noupada ca dhammam paccaya noupada dhammo uppajjati najhanapaccaya: cakkhuvinnanasahagatam ekam khandhanca cakkhayatananca paccaya tayo khandha dve khandhe .... ... Namaggapaccaya: panca nasampayuttapaccaya: tini navippayuttapaccaya: tini nonatthipaccaya: tini novigatapaccaya: tini. [316] Nahetuya panca naarammane tini naadhipatiya panca nakamme panca navipake panca naahare tini naindriye tini najhane panca namagge panca nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya tini novigate tini .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page192.

Evam itare dve gananapi nissayavaropi katabba.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 188-192. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=310&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=310&items=7&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=310&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=310&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=310              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :