ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
             Upadinnadukam
             paticcavaro
   [340]  Upadinnam  dhammam  paticca upadinno dhammo uppajjati
hetupaccaya: upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane  upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca
rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam
mahabhutam  ...  mahabhute paticca katattarupam upadarupam . upadinnam
dhammam  paticca  anupadinno dhammo uppajjati hetupaccaya: upadinne
khandhe paticca cittasamutthanam rupam . upadinnam dhammam paticca upadinno
ca  anupadinno  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: upadinnam ekam
khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {340.1}  Anupadinnam  dhammam  paticca  anupadinno  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  anupadinnam  ekam  khandham  paticca  tayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

Khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ekam mahabhutam paticca ... mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam . Upadinnanca anupadinnanca dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati hetupaccaya: upadinne khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [341] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati arammanapaccaya: upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane vatthum paticca khandha . anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati arammanapaccaya: anupadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [342] Anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati adhipatipaccaya: anupadinnam ekam khandham paticca tayo khandha citta- samutthananca rupam dve khandhe ... Ekam mahabhutam paticca ... Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam. Sankhittam. [343] Hetuya panca arammane dve adhipatiya ekam anantare dve samanantare dve sahajate panca annamanne dve nissaye panca upanissaye dve purejate dve asevane ekam kamme panca vipake panca ahare panca indriye panca jhane panca magge panca sampayutte dve vippayutte panca atthiya panca natthiya dve vigate dve

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

Avigate panca. [344] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca ... mahabhute paticca katattarupam upadarupam asannasattanam ekam mahabhutam paticca ... mahabhute paticca katattarupam upadarupam . upadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetuke upadinne khandhe paticca citta- samutthanam rupam. {344.1} Upadinnam dhammam paticca upadinno ca anupadinno ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya: ahetukam upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe .... Anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati nahetu- paccaya: ahetukam anupadinnam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ekam mahabhutam ... Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam ... mahabhute paticca upadarupam vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . upadinnanca anupadinnanca dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetuke

--------------------------------------------------------------------------------------------- page208.

Upadinne khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [345] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati naarammanapaccaya: patisandhikkhane upadinne khandhe paticca katattarupam khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam ... Mahabhute paticca katattarupam upadarupam asannasattanam ekam mahabhutam ... mahabhute paticca katattarupam upadarupam . upadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati naarammanapaccaya: upadinne khandhe paticca cittasamutthanam rupam . anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati naarammanapaccaya: anupadinne khandhe paticca cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam ... bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam ... Mahabhute paticca upadarupam. Upadinnanca anupadinnanca dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati naarammanapaccaya: upadinne khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [346] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati naadhipatipaccaya: . ... naanantarapaccaya: nasamanantarapaccaya: naannamannapaccaya: naupanissayapaccaya:. [347] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane upadinnam ekam khandham paticca tayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page209.

Khandha katatta ca rupam yava asannasatta . upadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati napurejatapaccaya: upadinne khandhe paticca cittasamutthanam rupam . anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati napurejatapaccaya: arupe anupadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Anupadinne khandhe paticca cittasamutthanam rupam ekam mahabhutam yava asannasatta utusamutthanam . upadinnanca anupadinnanca dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati napurejatapaccaya: upadinne khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. ... Napacchajata- paccaya: naasevanapaccaya:. [348] Anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati nakammapaccaya: anupadinne khandhe paticca anupadinna cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... .pe. Mahabhute paticca upadarupam. [349] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati navipakapaccaya: asannasattanam ekam mahabhutam ... mahabhute paticca katattarupam upadarupam . anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati navipakapaccaya: anupadinnam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Ekam mahabhutam yava utusamutthanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page210.

[350] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati naaharapaccaya: asannasattanam ekam mahabhutam ... . anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati naaharapaccaya: bahiram ... Utusamutthanam ... .pe. [351] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati naindriyapaccaya: asannasattanam mahabhute paticca rupajivitindriyam . Anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati naindriya- paccaya: bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... .pe. [352] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati najhanapaccaya: pancavinnanasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... asannasattanam .pe. anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati najhanapaccaya: bahiram ... ahara- samutthanam ... Utusamutthanam ... .pe. [353] Upadinnam dhammam paticca upadinno dhammo uppajjati namaggapaccaya: nahetusadisam moho natthi. ... Nasampayuttapaccaya:. [354] Upadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: arupe upadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... asannasattanam ekam mahabhutam paticca .... Anupadinnam dhammam paticca anupadinno dhammo uppajjati navippayuttapaccaya: arupe anupadinnam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page211.

Bahiram ... aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... .pe. ... Nonatthi- paccaya: novigatapaccaya:. [355] Nahetuya panca naarammane cattari naadhipatiya panca naanantare cattari nasamanantare cattari naannamanne cattari naupanissaye cattari napurejate cattari napacchajate panca naasevane panca nakamme ekam navipake dve naahare dve naindriye dve najhane dve namagge panca nasampayutte cattari navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari. [356] Hetupaccaya naarammane cattari ... naadhipatiya panca napurejate cattari napacchajate panca naasevane panca nakamme ekam navipake ekam nasampayutte cattari navippayutte dve nonatthiya cattari novigate cattari. [357] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve samanantare dve sahajate panca annamanne dve nissaye panca upanissaye dve purejate dve asevane ekam kamme panca vipake panca magge ekam sampayutte dve .pe. Avigate panca. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 205-211. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=340&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=340&items=18&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=340&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=340&items=18&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=340              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :