ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
          Upādāna upādāniyadukaṃ
              paṭiccavāro
   [460] Upādānañcevaupādāniyañca dhammaṃ paṭicca upādānoceva-
upādāniyoca   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  diṭṭhupādānaṃ
paṭicca  kāmupādānaṃ  kāmupādānaṃ  paṭicca  diṭṭhupādānaṃ . cakkaṃ .
Upādānañcevaupādāniyañca   dhammaṃ   paṭicca  upādāniyocevanoca-
upādāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādāne  paṭicca
sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  upādānañceva-
upādāniyañca    dhammaṃ   paṭicca   upādānocevaupādāniyoca
upādāniyocevanocaupādāno  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
diṭṭhupādānaṃ   paṭicca   kāmupādānaṃ  sampayuttakā  ca  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. Cakkaṃ.
   {460.1} Upādāniyañcevanocaupādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāniyoceva-
nocaupādāno  dhammo  uppajjati hetupaccayā: upādāniyañcevanoca-
upādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhi yāva
ajjhattikā mahābhūtā. Upādāniyañcevanocaupādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno-
cevaupādāniyoca dhammo uppajjati hetupaccayā: upādāniyecevanoca-
upādāne khandhe paṭicca upādānā. Upādāniyañcevanocaupādānaṃ dhammaṃ
paṭicca  upādānocevaupādāniyoca  upādāniyocevanocaupādāno  ca
Dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  upādāniyañcevanocaupādānaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca  tayo  khandhā  upādānā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve
khandhe ....
   {460.2}   Upādānañcevaupādāniyañca   upādāniyañceva-
nocaupādānañca  dhammaṃ  paṭicca  upādānocevaupādāniyoca  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  diṭṭhupādānañca  sampayuttake  ca  khandhe
paṭicca  kāmupādānaṃ  .  cakkaṃ  .  upādānañcevaupādāniyañca
upādāniyañcevanocaupādānañca   dhammaṃ   paṭicca  upādāniyoceva-
nocaupādāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādāniyañceva-
nocaupādānaṃ  ekaṃ  khandhañca  upādāne  ca  paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... Upādāne ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {460.3}   Upādānañcevaupādāniyañca   upādāniyañceva-
nocaupādānañca   dhammaṃ   paṭicca   upādānocevaupādāniyoca
upādāniyocevanocaupādāno  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
upādāniyañcevanocaupādānaṃ   ekaṃ   khandhañca   diṭṭhupādānañca
paṭicca  tayo  khandhā  kāmupādānañca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe .... Cakkaṃ.
      Evaṃ yathā upādānadukaṃ evaṃ paṭiccavāropi
      sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
      saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi kātabbo
      ninnānākaraṇā. Āmasanaṃ nānākaraṇaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 280-281. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=460&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=460&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=460&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=460&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=460              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :