ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [461]  Upādānocevaupādāniyoca  dhammo  upādānassaceva-
upādāniyassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upādānāceva-
upādāniyāca hetū sampayuttakānaṃ upādānānaṃ hetupaccayena paccayo.
Upādānocevaupādāniyoca   dhammo  upādāniyassacevanocaupādānassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upādānācevaupādāniyāca  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo. Upādānadukasadisā ninnānā nava pañhā.
   [462]  Upādānocevaupādāniyoca  dhammo  upādānassaceva-
upādāniyassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  upādāne
ārabbha  upādānā  uppajjanti  .  tīṇi  . upādāniyocevanoca-
upādāno   dhammo   upādāniyassacevanocaupādānassa   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  dānaṃ  .pe.  jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ
paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo ... Diṭṭhi vicikicchā
uddhaccaṃ  ...  domanassaṃ  uppajjati  ariyā gotrabhuṃ  paccavekkhanti
vodānaṃ paccavekkhanti pahīne kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe
samudāciṇṇe ... cakkhuṃ ... vatthuṃ .... Saṅkhittaṃ. Anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo . upādāniyocevanocaupādāno
dhammo   upādānassacevaupādāniyassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  saṅkhittaṃ  .  itare  dve  upādānadukasadisā .
Upādānocevaupādāniyoca  upādāniyocevanocaupādāno  ca  dhammā
upādānassacevaupādāniyassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo:
tīṇi. Heṭṭhā adhipati tīṇi upādānadukasadisā.
   [463]  Upādāniyocevanocaupādāno dhammo upādāniyassaceva-
nocaupādānassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  .pe. jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo
... diṭṭhi uppajjati .pe. Sekkhā gotrabhuṃ garuṃ katvā ... Vodānaṃ ...
Cakkhuṃ ... vatthuṃ ... upādāniyecevanocaupādāne khandhe garuṃ katvā
assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi .pe.
Upādāniyācevanocaupādānā  khandhā  uppajjanti  .  sahajātādhipati:
upādāniyācevanocaupādānā   adhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  avasesā
dvepi   ārammaṇādhipatipi  sahajātādhipatipi  upādānadukasadisā  .
Ghaṭanā  adhipatipi  tīṇi  upādānadukasadisā  sabbe paccayā upādāna-
dukasadisā  upādāniye  lokuttaraṃ  natthi  paccanīyampi  itare dve
gaṇanāpi upādānadukasadisā.
        Upādānaupādāniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -----------
         Upādānaupādānasampayuttadukaṃ
              paṭiccavāro             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 282-284. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=461&items=3&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=461&items=3              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=461&items=3&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=461&items=3&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=461              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :