ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Panhavaro
   [461]  Upadanocevaupadaniyoca  dhammo  upadanassaceva-
upadaniyassaca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upadanaceva-
upadaniyaca hetu sampayuttakanam upadananam hetupaccayena paccayo.
Upadanocevaupadaniyoca   dhammo  upadaniyassacevanocaupadanassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  upadanacevaupadaniyaca  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo. Upadanadukasadisa ninnana nava panha.
   [462]  Upadanocevaupadaniyoca  dhammo  upadanassaceva-
upadaniyassaca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  upadane
arabbha  upadana  uppajjanti  .  tini  . upadaniyocevanoca-
upadano   dhammo   upadaniyassacevanocaupadanassa   dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  danam  .pe.  jhana vutthahitva jhanam
paccavekkhati assadeti abhinandati tam arabbha rago ... Ditthi vicikiccha
uddhaccam  ...  domanassam  uppajjati  ariya gotrabhum  paccavekkhanti
vodanam paccavekkhanti pahine kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe
samudacinne ... cakkhum ... vatthum .... Sankhittam. Anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo . upadaniyocevanocaupadano
dhammo   upadanassacevaupadaniyassaca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  .  sankhittam  .  itare  dve  upadanadukasadisa .
Upadanocevaupadaniyoca  upadaniyocevanocaupadano  ca  dhamma
upadanassacevaupadaniyassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena paccayo:
tini. Hettha adhipati tini upadanadukasadisa.
   [463]  Upadaniyocevanocaupadano dhammo upadaniyassaceva-
nocaupadanassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam  .pe. jhana vutthahitva
jhanam garum katva paccavekkhati assadeti abhinandati tam garum katva rago
... ditthi uppajjati .pe. Sekkha gotrabhum garum katva ... Vodanam ...
Cakkhum ... vatthum ... upadaniyecevanocaupadane khandhe garum katva
assadeti  abhinandati  tam garum katva rago uppajjati ditthi .pe.
Upadaniyacevanocaupadana  khandha  uppajjanti  .  sahajatadhipati:
upadaniyacevanocaupadana   adhipati   sampayuttakanam   khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  .  avasesa
dvepi   arammanadhipatipi  sahajatadhipatipi  upadanadukasadisa  .
Ghatana  adhipatipi  tini  upadanadukasadisa  sabbe paccaya upadana-
dukasadisa  upadaniye  lokuttaram  natthi  paccaniyampi  itare dve
gananapi upadanadukasadisa.
        Upadanaupadaniyadukam nitthitam.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 282-283. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=461&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=461&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=461&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=461&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=461              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :