ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page356.

Dassanenapahatabbahetukadukam paticcavaro [602] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanena- pahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: dassanena- pahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: dassanenapahatabbahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam . dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko ca nadassanenapahatabbahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: dassanenapahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe .... {602.1} Nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nadassanena- pahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: nadassanena- pahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... vicikicchasahagatam moham paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane yava ajjhattika mahabhuta . nadassanenapahatabba- hetukam dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: vicikicchasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha. {602.2} Nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanena- pahatabbahetuko ca nadassanenapahatabbahetuko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page357.

Ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: vicikicchasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam . dassanenapahatabba- hetukanca nadassanenapahatabbahetukanca dhammam paticca dassanena- pahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: vicikicchasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe .... {602.3} Dassanenapahatabbahetukanca nadassanenapahatabba- hetukanca dhammam paticca nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam . dassanenapahatabbahetukanca nadassanena- pahatabbahetukanca dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko ca nadassanenapahatabbahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: vicikicchasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca .... [603] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanena- pahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: dassanena- pahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato moho . dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page358.

Dassanenapahatabbahetuko ca nadassanenapahatabbahetuko ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: vicikicchasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha moho ca dve khandhe .... {603.1} Nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nadassanena- pahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: nadassanena- pahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca ... Patisandhikkhane .pe. nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha . dassanena- pahatabbahetukanca nadassanenapahatabbahetukanca dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: vicikicchasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe .... Sankhittam. [604] Hetuya nava arammane cha adhipatiya panca anantare cha samanantare cha sahajate nava annamanne cha nissaye nava upanissaye cha purejate cha asevane cha kamme nava vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte cha vippayutte nava atthiya nava natthiya cha vigate cha avigate nava. [605] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nadassanena- pahatabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya: vicikicchasahagate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page359.

Khandhe paticca vicikicchasahagato moho . nadassanenapahatabba- hetukam dhammam paticca nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccaya: ahetukam nadassanenapahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam yava asannasatta uddhacca- sahagate khandhe paticca uddhaccasahagato moho. [606] Nahetuya dve naarammane tini naadhipatiya nava naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme cattari navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini. [607] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya nava .pe. Napurejate satta .pe. navippayutte cattari nonatthiya tini novigate tini. [608] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare dve .pe. Magge dve .pe. Avigate dve. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 356-359. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=602&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=602&items=7&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=602&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=602&items=7&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=602              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :