ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [609] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanenapahātabba-
hetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Nadassanenapahātabbahetukaṃ
Dhammaṃ   paccayā   nadassanenapahātabbahetuko   dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   nadassanenapahātabbahetukaṃ   ekaṃ  khandhaṃ  paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
yāva  ajjhattikā  mahābhūtā  vatthuṃ  paccayā  nadassanenapahātabba-
hetukā  khandhā  .  nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
vatthuṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ
mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā.
   {609.1}  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā dassanena-
pahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbahetukā khandhā mahābhūte
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā
khandhā   cittasamuṭṭhānañca   rūpaṃ   .  dassanenapahātabbahetukañca
nadassanenapahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: dassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca paccayā  tayo khandhā dve khandhe ... Vicikicchāsahagataṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   {609.2}  Dassanenapahātabbahetukañca  nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ paccayā nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:
dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  mohañca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   .   dassanenapahātabbahetukañca   nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  ca  nadassanenapahātabba-
hetuko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  dassanenapahātabba-
hetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca ...
Dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 359-361. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=609&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=609&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=609&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=609&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=609              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :