ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
            Paccayavaro
   [609] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paccaya dassanenapahatabba-
hetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. Nadassanenapahatabbahetukam
Dhammam   paccaya   nadassanenapahatabbahetuko   dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   nadassanenapahatabbahetukam   ekam  khandham  paccaya
tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
yava  ajjhattika  mahabhuta  vatthum  paccaya  nadassanenapahatabba-
hetuka  khandha  .  nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbahetuko    dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
vatthum  paccaya  dassanenapahatabbahetuka  khandha  vicikicchasahagatam
moham paccaya sampayuttaka khandha.
   {609.1}  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya dassanena-
pahatabbahetuko  ca  nadassanenapahatabbahetuko ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  vatthum paccaya dassanenapahatabbahetuka khandha mahabhute
paccaya  cittasamutthanam rupam vicikicchasahagatam moham paccaya sampayuttaka
khandha   cittasamutthananca   rupam   .  dassanenapahatabbahetukanca
nadassanenapahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: dassanenapahatabbahetukam ekam khandhanca
vatthunca paccaya  tayo khandha dve khandhe ... Vicikicchasahagatam ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ....
   {609.2}  Dassanenapahatabbahetukanca  nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam paccaya nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:
dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
Rupam  vicikicchasahagate  khandhe  ca  mohanca  paccaya cittasamutthanam
rupam   .   dassanenapahatabbahetukanca   nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  ca  nadassanenapahatabba-
hetuko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  dassanenapahatabba-
hetukam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca ...
Dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam  vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca paccaya tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 359-361. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=609&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=43&item=609&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=609&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=609&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=609              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :