ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Sappitikadukakusalattikam
   [1703]  Sappitikam  kusalam  dhammam  paticca  sappitiko  kusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sappitikam  kusalam  dhammam  paticca
appitiko  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sappitikam  kusalam
dhammam  paticca  sappitiko  kusalo  ca  appitiko  kusalo ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  .  appitikam kusalam dhammam paticca appitiko
kusalo   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   appitikam  kusalam
dhammam  paticca  sappitiko  kusalo  dhammo uppajjati hetupaccaya: .
Sappitikam  kusalanca  appitikam  kusalanca  dhammam  paticca  sappitiko
kusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1704] Hetuya cha sabbattha cha avigate cha.
   [1705]  Naadhipatiya  cha  napurejate  cha  nakamme  cattari
navippayutte cha.
     Sahajatavaropi sampayuttavaropi vittharetabba.
   [1706]  Sappitiko  kusalo dhammo sappitikassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tini . appitiko kusalo dhammo appitikassa
kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1707]  Sappitiko  kusalo dhammo sappitikassa kusalassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo:.
   [1708]  Hetuya  cattari  arammane  nava  adhipatiya nava:
cattari  sahajatadhipati  anantare  nava  samanantare  nava  sahajate
cha   upanissaye   nava   asevane  nava  kamme  cattari
ahare  cattari  indriye  cattari  jhane  cha magge cattari
sampayutte cha atthiya cha natthiya nava vigate nava avigate cha.
   [1709] Nahetuya nava naarammane nava.
   [1710] Hetupaccaya naarammane cattari.
   [1711] Nahetupaccaya arammane nava.
       Yatha kusalattike evam vittharetabbam.
   [1712]  Sappitikam  akusalam  dhammam  paticca  sappitiko  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  appitikam  akusalam  dhammam
paticca  appitiko  akusalo  dhammo uppajjati hetupaccaya: dve .
Sappitikam  akusalanca  appitikam  akusalanca  dhammam  paticca  sappitiko
akusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1713] Hetuya cha arammane cha avigate cha.
            Kusalasadisam.
     Sahajatavaropi panhavaropi vittharetabba.
   [1714]  Sappitikam  abyakatam dhammam paticca sappitiko abyakato
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  appitikam abyakatam dhammam
paticca  appitiko  abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: tini .
Sappitikam  abyakatanca  appitikam  abyakatanca  dhammam paticca sappitiko
abyakato dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [1715]  Hetuya  nava  arammane  nava  purejate  cha
asevane cha avigate nava.
   [1716]  Nahetuya  nava  naarammane  tini  naadhipatiya
nava  .pe.  nakamme  cattari  navipake  nava  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  nava  nasampayutte
tini navippayutte cha.
        Sahajatavaradi vittharetabbam.
   [1717]  Sappitiko  abyakato  dhammo sappitikassa abyakatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1718]  Hetuya  cattari  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  .pe.  sabbattha  nava  upanissaye  nava purejate
tini  pacchajate  tini  asevane  nava  kamme  cattari vipake
Nava  ahare  cattari  indriye  cattari  jhane  nava  magge
cattari sampayutte cha vippayutte panca atthiya nava.
         Sappitikadukakusalattikam nitthitam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 302-305. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1703&items=16&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1703&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1703&items=16&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1703&items=16&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1703              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :