ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

page335.

Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ anulomatikadukapaṭṭhānaṃ -------------- namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa kusalattikahetudukaṃ [1] Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:. [2] Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: . akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: . abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:. [3] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane tīṇi kamme tīṇi vipāke ekaṃ āhāre tīṇi avigate tīṇi. [4] Kusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo hetu dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

Naadhipatipaccayā: . akusalaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccayā: . abyākataṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato hetu dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:. [5] Naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi napacchājāte tīṇi naāsevane tīṇi navipāke tīṇi navippayutte tīṇi. [6] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi. [7] Naadhipatipaccayā hetuyā tīṇi. Sahajātavārepi paccayavārepi nissayavārepi saṃsaṭṭhavārepi sampayuttavārepi sabbattha tīṇi. [8] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: . abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:. [9] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi . abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page337.

[10] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi . Akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: . abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo .pe. abyākato hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi. [11] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: dve . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: dve . abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:. [12] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo: . abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa sahajātapaccayena paccayo:. Aññamaññanissayapaccayā sahajātapaccayasadisā. [13] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Abyākatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tīṇi . abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyākato hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyākato hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:. [14] Abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa vipākapaccayena paccayo:. [15] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava adhipatiyā satta anantare pañca samanantare pañca sahajāte tīṇi aññamaññe tīṇi nissaye tīṇi upanissaye nava āsevane tīṇi vipāke ekaṃ indriye dve magge dve sampayutte tīṇi atthiyā tīṇi natthiyā pañca vigate pañca avigate tīṇi. [16] Kusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: kusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: kusalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

Hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . akusalo hetu dhammo akusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo kusalassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: akusalo hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . abyākato hetu dhammo abyākatassa hetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: tīṇi. [17] Nahetuyā nava naārammaṇe nava. [18] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi. [19] Nahetupaccayā ārammaṇe nava. Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ. [20] Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu ca abyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page340.

Akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu ca abyākato nahetu ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . kusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā . akusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:. [21] Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca kusalo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: . akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca akusalo nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: . abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:. [22] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme nava vipāke ekaṃ āhāre nava indriye nava jhāne nava magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. [23] Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati nahetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page341.

[24] Kusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: . akusalaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: . Abyākataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: . kusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: . Akusalaṃ nahetuñca abyākataṃ nahetuñca dhammaṃ paṭicca abyākato nahetu dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:. [25] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava naanantare pañca nasamanantare pañca naaññamaññe pañca naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. [26] Hetupaccayā naārammaṇe pañca. [27] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ. Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā. [28] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page342.

Dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassaārammaṇapaccayena paccayo: abyākato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: abyākato nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. [29] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: cattāri . akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi . abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: abyākato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: tīṇi. [30] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: . akusalo nahetu dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page343.

Akusalassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: . abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: tīṇi. [31] Kusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: kusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . Akusalo nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: akusalo nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: . Abyākato nahetu dhammo abyākatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyākato nahetu dhammo kusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: abyākato nahetu dhammo akusalassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:. [32] Ārammaṇe nava adhipatiyā dasa anantare satta samanantare satta sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye terasa upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane tīṇi kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page344.

Satta jhāne satta magge satta sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā satta vigate satta avigate terasa. [33] Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe paṇṇarasa. [34] Ārammaṇapaccayā nahetuyā nava. [35] Nahetupaccayā ārammaṇe nava. Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ. Kusalattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 335-344. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=1912&items=35&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1912              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :