ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
           Kusalattikasasavadukam
   [639]  Kusalam  sasavam  dhammam  paticca kusalo sasavo dhammo
uppajjati  hetupaccaya: tini . akusalam sasavam dhammam paticca akusalo
sasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini . abyakatam sasavam
dhammam  paticca  abyakato sasavo dhammo uppajjati hetupaccaya: .
Kusalam  sasavanca  abyakatam  sasavanca  dhammam  paticca  abyakato
sasavo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  akusalam  sasavanca
abyakatam  sasavanca  dhammam  paticca  abyakato  sasavo  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [640] Hetuya nava arammane tini avigate nava.
   [641] Nahetuya dve naarammane panca naadhipatiya nava.
   Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [642]  Kusalo  sasavo  dhammo  kusalassa sasavassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tini  . akusalo sasavo dhammo akusalassa
sasavassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tini  .  abyakato
sasavo  dhammo  abyakatassa  sasavassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [643] Hetuya satta arammane nava avigate terasa.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
   [644]  Kusalam  anasavam dhammam paticca kusalo anasavo dhammo
uppajjati hetupaccaya: . abyakatam anasavam dhammam paticca abyakato
anasavo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [645] Hetuya dve avigate dve.
    Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [646]  Kusalo  anasavo dhammo kusalassa anasavassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  . abyakato anasavo dhammo abyakatassa
anasavassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [647]  Abyakato  anasavo  dhammo abyakatassa anasavassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  abyakato  anasavo  dhammo
kusalassa anasavassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [648]  Kusalo  anasavo dhammo kusalassa anasavassa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:  .  abyakato  anasavo  dhammo
abyakatassa  anasavassa  dhammassa adhipatipaccayena paccayo: abyakato
anasavo  dhammo  akusalassa  anasavassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:.
   [649] Kusalo anasavo dhammo abyakatassa anasavassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  .  abyakato  anasavo  dhammo
Abyakatassa anasavassa dhammassa anantarapaccayena paccayo:.
   [650]  Hetuya  dve  arammane  dve  adhipatiya  tini
anantare  dve  samanantare  dve  sahajate  dve  annamanne
dve nissaye dve upanissaye cattari avigate dve.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
         Kusalattikasasavadukam nitthitam.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 463-465. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=2550&items=12&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=2550&items=12&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=2550&items=12&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=2550&items=12&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2550              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :