ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 11 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ
   [149] Dassanenapahatabbam hetum dhammam paticca ... Nadassanenapahatabbam
hetum  dhammam  paticca  ...  .  bhavanayapahatabbam  hetum  dhammam
paticca ... nabhavanayapahatabbam hetum dhammam paticca .... Dassanenapaha-
tabbahetukam  hetum  dhammam  paticca  ...  nadassanenapahatabbahetukam
hetum  dhammam  paticca  ...  .  bhavanayapahatabbahetukam hetum dhammam
paticca  ...  nabhavanayapahatabbahetukam  hetum dhammam paticca ... .
Savitakkam hetum dhammam paticca ... avitakkam hetum dhammam paticca ....
Savicaram hetum dhammam paticca ... avicaram hetum dhammam paticca ....
Sappitikam hetum dhammam paticca ... appitikam hetum dhammam paticca ....
Pitisahagatam hetum dhammam paticca ... Napitisahagatam hetum dhammam paticca ....
   {149.1} Sukhasahagatam hetum dhammam paticca ... Nasukhasahagatam hetum dhammam
paticca ... . upekkhasahagatam hetum dhammam paticca ... Na upekkhasahagatam
hetum dhammam paticca .... Kamavacaram hetum dhammam paticca ... Nakamavacaram
hetum dhammam paticca ... . rupavacaram hetum dhammam paticca ... Narupavacaram
hetum dhammam paticca .... Arupavacaram hetum dhammam paticca ... Na arupavacaram
hetum dhammam paticca .... Pariyapannam hetum dhammam paticca ... Apariyapannam
hetum dhammam paticca ... . niyyanikam hetum dhammam paticca ... Aniyyanikam
hetum dhammam paticca ... . niyatam hetum dhammam paticca ... Aniyatam hetum
dhammam paticca ... . sauttaram hetum dhammam paticca ... Anuttaram hetum dhammam
paticca ... . saranam hetum dhammam paticca ... Aranam hetum dhammam paticca
arano  hetu  dhammo uppajjati hetupaccaya: . aranam nahetum dhammam
paticca  arano  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccaya: . sabbattha
vittharo.
          Pitthidukahetudukam nitthitam.
         Anulomadukadukapatthanam nitthitam
            anulomapatthanam
               nitthitam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 599-600. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=3243&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=3243&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=44&item=3243&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=3243&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3243              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12860              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12860              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :