ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Kusalattika vipakattike nakusalattika navipakattikam
   [730] Abyakatam  vipakam  dhammam  paticca  nakusalo  navipako
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [731] Hetuya tini.
   [732]  Kusalam  vipakadhammadhammam  paticca  nakusalo  navipaka-
dhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  vipakadhammadhammam  paticca
naakusalo   navipakadhammadhammo   uppajjati   hetupaccaya:  kusalam
vipakadhammadhammam  paticca  nakusalo  navipakadhammadhammo  ca  naakusalo
navipakadhammadhammo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: tini .
Akusalam   vipakadhammadhammam   paticca   naakusalo  navipakadhammadhammo
uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  vipakadhammadhammam  paticca  nakusalo
navipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  vipakadhammadhammam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Paticca nakusalo navipakadhammadhammo ca naakusalo navipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [733] Hetuya cha. [734] Abyakatam nevavipakanavipakadhammadhammam paticca nakusalo nanevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam nevavipakanavipakadhammadhammam paticca naakusalo nanevavipakanavipaka- dhammadhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam nevavipakanavipaka- dhammadhammam paticca nakusalo nanevavipakanavipakadhammadhammo ca naakusalo nanevavipakanavipakadhammadhammo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [735] Hetuya tini. Kusalattikaupadinnupadaniyattike nakusalattikanaupadinnupadaniyattikam [736] Abyakatam upadinnupadaniyam dhammam paticca nakusalo naupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam upadinnupadaniyam dhammam paticca naakusalo naupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam upadinnupadaniyam dhammam paticca nakusalo naupadinnupadaniyo ca naakusalo naupadinnupadaniyo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [737] Hetuya tini.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

[738] Kusalo anupadinnupadaniyo dhammo nakusalassa naanupadinnupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: ... naakusalassa naanupadinnupadaniyassa ... naakusalassa naanupadinnupadaniyassa ca nakusalassa naanupadinnupadaniyassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: . akusale tini . Abyakataanupadinnupadaniye tiniyeva .pe. [739] Kusalam anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca nakusalo naanupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . abyakatam anupadinnaanupadaniyam dhammam paticca nakusalo naanupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. [740] Hetuya cha. Kusalattikasankilitthasankilesikattike nakusalattikanasankilitthasankilesikattikam [741] Akusalam sankilitthasankilesikam dhammam paticca naakusalo nasankilitthasankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [742] Hetuya tini. [743] Kusalam asankilitthasankilesikam dhammam paticca nakusalo naasankilitthasankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [744] Hetuya tini. [745] Abyakatam asankilitthasankilesikam dhammam paccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Kato naasankilitthasankilesiko dhammo ... nakusalo naasankilittha- sankilesiko ... naakusalo naasankilitthasankilesiko ... nakusalo naasankilitthasankilesiko ca naabyakato naasankilitthasankilesiko ca dhamma ... naakusalo naasankilitthasankilesiko ca naabyakato naasankilitthasankilesiko ca dhamma ... nakusalo naasankilittha- sankilesikoca naakusalo naasankilitthasankilesiko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [746] Hetuya cha. [747] Kusalam asankilitthaasankilesikam dhammam paticca nakusalo naasankilitthaasankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . Abyakatam asankilitthaasankilesikam dhammam paticca nakusalo naasankilittha- asankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. [748] Hetuya cha.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 298-301. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1250&items=19&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1250&items=19&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1250&items=19&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1250&items=19&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1250              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :