ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
      Vedanattikakusalattike navedanattikanakusalattikam
   [836]  Sukhayavedanayasampayuttam  kusalam  dhammam paticca nasukhaya-
vedanayasampayutto   nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
sukhayavedanayasampayuttam   kusalam   dhammam  paticca  nadukkhayavedanaya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sukhaya-
vedanayasampayuttam  kusalam  dhammam  paticca  naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayutto  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: sukhaya-
vedanayasampayuttam  kusalam  dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto
nakusalo  ca  naadukkhamasukhayavedanayasampayutto  nakusalo  ca  dhamma
uppajjanti   hetupaccaya:  sukhayavedanayasampayuttam  kusalam  dhammam
paticca  nadukkhayavedanayasampayutto  nakusalo  ca  naadukkhamasukhaya-
vedanayasampayutto  nakusalo  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
sukhayavedanayasampayuttam   kusalam  dhammam  paticca  nasukhayavedanaya-
sampayutto   nakusalo  ca  nadukkhayavedanayasampayutto  nakusalo
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  sukhayavedanayasampayuttam  kusalam
dhammam  paticca  nasukhayavedanayasampayutto  nakusalo  ca  nadukkhaya-
vedanayasampayutto  nakusalo  ca  naadukkhamasukhayavedanayasampayutto
nakusalo  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: satta . adukkhamasukhaya-
vedanayasampayuttam   kusalam  dhammam  paticca  naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayutto nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: satta.
   [837] Hetuya cuddasa.
   [838] Sukhayavedanayasampayuttam akusalam dhammam paticca na sukhaya-
vedanayasampayutto  naakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
satta . dukkhayavedanayasampayuttam akusalam dhammam paticca ... satta .
Adukkhamasukhayavedanayasampayuttam akusalam dhammam paticca ... Satta.
           Ekavisati panha.
   [839] Sukhayavedanayasampayutto  abyakato  dhammo  nasukhaya-
vedanayasampayuttassa   naabyakatassa   dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:. Sankhittam.
      Abyakato dhammo uppajjatimeva padanam tini
      vedanaya parivattiya ovatte ekavisapanhaya
    dukkhayavedanayasampayuttaabyakatamulassa
    udakkhamasukhayavedanayasampayuttaabyakatamulassapi katabbam.
      Vipakattikakusalattike navipakattikanakusalattikam
   [840]  Vipakadhammadhammam  kusalam  dhammam paticca navipakadhammadhammo
nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [841] Hetuya tini.
   [842]  Vipakadhammadhammam  akusalam dhammam paticca navipakadhammadhammo
naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [843] Hetuya tini.
   [844]  Nevavipakanavipakadhammadhammam  abyakatam  dhammam  paccaya
nanevavipakanavipakadhammadhammo   naabyakato   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [845] Hetuya tini.
        Upadinnupadaniyattikakusalattike
        naupadinnupadaniyattikanakusalattikam
   [846] Anupadinnupadaniyam kusalam dhammam paticca naupadinnupadaniyo
nakusalo  dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . anupadinnaanupadaniyam
kusalam  dhammam paticca naanupadinnaanupadaniyo nakusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [847] Hetuya cha.
   [848]   Anupadinnupadaniyam   akusalam   dhammam   paticca
naupadinnupadaniyo naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [849] Hetuya tini.
   [850] Upadinnupadaniyam abyakatam dhammam paticca naupadinnupadaniyo
naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [851] Hetuya panca.
        Sankilitthasankilesikattikakusalattike
        nasankilitthasankilesikattikanakusalattikam
   [852] Asankilitthasankilesikam kusalam dhammam paticca nasankilitthasankilesiko
Nakusalo  dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . asankilitthaasankilesikam
kusalam  dhammam paticca naasankilitthaasankilesiko nakusalo dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [853] Hetuya cha.
   [854] Sankilitthasankilesikam akusalam dhammam paticca nasankilitthasankilesiko
naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [855] Hetuya tini.
      Vitakkattikakusalattike navitakkattikanakusalattikam
   [856]  Savitakkasavicaram  kusalam  dhammam paticca nasavitakkasavicaro
nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini . avitakkavicaramattam
kusalam   dhammam   paticca  naavitakkavicaramatto  nakusalo  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [857] Hetuya pannarasa.
   [858]  Savitakkasavicaram  akusalam dhammam paticca nasavitakkasavicaro
naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [859] Hetuya nava.
       Pitittikakusalattike napitittikanakusalattikam
   [860]  Pitisahagatam  kusalam  dhammam  paticca napitisahagato nakusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  satta  .  sukhasahagatam kusalam dhammam
paticca   nasukhasahagato  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
Satta. Vedanattikasadisam.
            Sankhittam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 311-315. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1356&items=25&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1356&items=25&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1356&items=25&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1356&items=25&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1356              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :