ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
         Anulomapaccanīyadukadukapaṭṭhānaṃ
       hetudukasahetukaduke nahetudukanasahetukadukaṃ
   [898] Hetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasahetuko dhammo uppajjati
hetupaccayā: nahetuṃ  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasahetuko dhammo
uppajjati hetupaccayā: hetuṃ sahetukañca nahetuṃ sahetukañca dhammaṃ paṭicca
nahetu nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [899] Hetuyā tīṇi ārammaṇe ekaṃ avigate pañca.
   [900] Nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasahetuko dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [901] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi novigate tīṇi.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [902] Hetu  sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [903] Hetu  sahetuko dhammo nahetussa  nasahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  nahetu  sahetuko  dhammo  nanahetussa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page321.

Nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: hetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: . nahetu sahetuko dhammo nanahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa dhammassa ārammaṇa- paccayena paccayo: nahetu sahetuko dhammo nahetussa nasahetukassa ca nanahetussa nasahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. [904] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe cha adhipatiyā dve avigate pañca. Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ. [905] Hetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: . nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [906] Hetuyā cattāri. Hetudukahetu sampayuttaduke nahetudukanahetusampayuttadukaṃ [907] Hetuṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetusampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Sahetukasadisaṃ. [908] Hetuṃ hetuvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu- vippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: . nahetuṃ hetuvippayuttaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page322.

Dhammaṃ paṭicca nanahetu nahetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [909] Hetuyā cattāri. Hetudukahetusahetukaduke nahetudukanahetusahetukadukaṃ [910] Hetuṃ hetuñcevasahetukañca dhammaṃ paṭicca nahetu nahetucevanaahetukoca dhammo uppajjati hetupaccayā:. [911] Hetuyā ekaṃ. [912] Nahetuṃ sahetukañcevanacahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naahetukocevananahetuca dhammo uppajjati hetupaccayā:. [913] Hetuyā ekaṃ. Hetudukahetuhetusampayuttaduke nahetudukanahetuhetusampayuttadukaṃ [914] Hetuṃ hetuñcevahetusampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu nahetucevanahetuvippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:. [915] Hetuyā ekaṃ. [916] Nahetuṃ hetusampayuttañcevanacahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nahetuvippayuttocevananahetuca dhammo uppajjati hetupaccayā:. [917] Hetuyā ekaṃ. Hetudukanahetusahetukaduke nahetudukanahetunasahetukadukaṃ [918] Nahetuṃ nahetuṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page323.

Nasahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [919] Hetuyā ekaṃ. [920] Nahetuṃ nahetuṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahetu naahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [921] Hetuyā ekaṃ. Hetudukasappaccayaduke nahetudukanasappaccayadukaṃ [922] Nahetu appaccayo dhammo nanahetussa naappaccayassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: .pe. nahetussa naappaccayassa dhammassa ārammaṇa .pe. nahetussa naappaccayassa ca nanahetussa naappaccayassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. [923] Ārammaṇe tīṇi. Asaṅkhataṃ appaccayasadisaṃ .pe. Hetudukasanidassanaduke nahetudukanasanidassanadukaṃ [924] Nahetu sanidassano dhammo nanahetussa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: ... nahetussa nasanidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: ... nahetussa nasanidassanassa ca nanahetussa nasanidassanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:. [925] Ārammaṇe tīṇi. [926] Hetuṃ anidassanaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanidassano

--------------------------------------------------------------------------------------------- page324.

Dhammo uppajjati hetupaccayā:. [927] Hetuyā tīṇi. Hetudukasappaṭighaduke nahetudukanasappaṭighadukaṃ [928] Nahetuṃ sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. [929] Hetuyā ekaṃ. [930] Hetuṃ appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:. [931] Hetuyā tīṇi. Hetudukarūpīduke nahetudukanarūpīdukaṃ [932] Nahetuṃ rūpiṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu narūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:. [933] Hetuyā tīṇi. [934] Hetuṃ arūpiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naarūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:. [935] Hetuyā tīṇi. Hetudukalokiyaduke nahetudukanalokiyadukaṃ [936] Nahetuṃ lokiyaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nalokiyo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [937] Hetuyā tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page325.

[938] Hetuṃ lokuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nalokuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [939] Hetuyā tīṇi. Hetudukakenaciviññeyyaduke nahetudukanakenaciviññeyyadukaṃ [940] Hetuṃ kenaciviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakenaciviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [941] Hetuyā nava. [942] Hetuṃ kenacinaviññeyyaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nakenacinaviññeyyo dhammo uppajjati hetupaccayā: . [943] Hetuyā nava.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 320-325. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1418&items=46&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1418&items=46&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1418&items=46&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1418&items=46&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1418              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :