ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Nakamavacaradukam
   [176] Nakamavacaram dhammam paticca nakamavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  nanakamavacaram  dhammam  paticca nanakamavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . nakamavacaranca nanakamavacaranca
dhammam paticca nakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [177] Hetuya nava.
            Narupavacaradukam
   [178]  Narupavacaram dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini . nanarupavacaram dhammam paticca nanarupavacaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  narupavacaranca  nanarupavacaranca
dhammam paticca narupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [179] Hetuya nava.
           Naarupavacaradukam
   [180]  Naarupavacaram  dhammam  paticca  naarupavacaro  dhammo
Uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nanaarupavacaram  dhammam  paticca
nanaarupavacaro   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  tini  .
Naarupavacaranca   nanaarupavacaranca  dhammam  paticca  nanaarupavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [181] Hetuya panca.
           Napariyapannadukam
   [182]  Napariyapannam  dhammam  paticca  napariyapanno  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:   tini  .  naapariyapannam  dhammam  paticca
naapariyapanno   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .
Napariyapannanca     naapariyapannanca     dhammam     paticca
naapariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [183] Hetuya panca.
            Naniyyanikadukam
   [184]  Naniyyanikam dhammam paticca naniyyaniko dhammo uppajjati
hetupaccaya: ekam . naaniyyanikam dhammam paticca naaniyyaniko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  . naniyyanikanca naaniyyanikanca dhammam
paticca naniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [185] Hetuya panca.
            Naniyatadukam
   [186]  Naniyatam  dhammam  paticca  naniyato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  ekam  .  naaniyatam  dhammam  paticca  naaniyato dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   tini  .   naniyatanca   naaniyatanca
dhammam paticca naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [187] Hetuya panca.
            Nasauttaradukam
   [188]  Nasauttaram  dhammam  paticca nasauttaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  naanuttaram  dhammam  paticca naanuttaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nasauttaranca  naanuttaranca
dhammam paticca nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [189] Hetuya panca.
            Nasaranadukam
   [190]  Nasaranam  dhammam  paticca  nasarano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  ekam  .  naaranam  dhammam paticca naarano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nasarananca  naarananca  dhammam
paticca nasarano dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [191] Hetuya panca.
         Paccaniyadukapatthanam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 49-51. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=176&items=16&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=176&items=16&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=176&items=16&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=176&items=16&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=176              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :