ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Chagocchakadukechagocchakadukaṃ
   [98]  Nasaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca saññojano dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  gantho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naoghaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ogho  dhammo  uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Hetupaccayā: nayogaṃ dhammaṃ paṭicca yogo dhammo uppajjati hetupaccayā: nanīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nīvaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: naparāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca parāmāso dhammo uppajjati hetupaccayā:. Nasārammaṇadukesārammaṇadukaṃ [99] Nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: nasārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca sārammaṇo ca anārammaṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . Naanārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca anārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nasārammaṇañca naanārammaṇañca dhammaṃ paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [100] Hetuyā nava. Nacittadukecittadukaṃ [101] Nacittaṃ dhammaṃ paṭicca citto dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittaṃ dhammaṃ paṭicca citto ca nocitto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . nanocittaṃ dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . nacittañca nanocittañca dhammaṃ paṭicca nocitto dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

Hetupaccayā: ekaṃ. [102] Hetuyā pañca. Nacetasikadukecetasikadukaṃ [103] Nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā: nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca acetasiko dhammo uppajjati hetupaccayā: nacetasikaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko ca acetasiko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [104] Hetuyā nava. Nacittasampayuttadukecittasampayuttadukaṃ [105] Nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca cittasampayutto ca cittavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Pe. [106] Hetuyā nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page375.

Nacittasaṃsaṭṭhadukecittasaṃsaṭṭhadukaṃ [107] Nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho ca cittavisaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [108] Hetuyā nava. Nacittasamuṭṭhānadukecittasamuṭṭhānadukaṃ [109] Nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nocitta- samuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasamuṭṭhāno ca nocittasamuṭṭhāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [110] Hetuyā nava. Nacittasahabhudukecittasahabhudukaṃ [111] Nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū ca nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [112] Hetuyā nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

Nacittānuparivattidukecittānuparivattidukaṃ [113] Nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nocittānu- parivattī dhammo uppajjati hetupaccayā: nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittānuparivattī ca nocittānuparivattī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [114] Hetuyā nava. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukecittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ [115] Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:. [116] Hetuyā nava. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukecittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukaṃ [117] Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:. [118] Hetuyā nava. Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduke cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ [119] Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā:. [120] Hetuyā nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Naajjhattikadukeajjhattikadukaṃ [121] Naajjhattikaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [122] Hetuyā nava. Naupādādukeupādādukaṃ [123] Naupādā dhammaṃ paṭicca upādā dhammo uppajjati hetupaccayā:. [124] Hetuyā pañca. Naupādinnadukeupādinnadukaṃ [125] Naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā:. [126] Hetuyā pañca. Naupādānagocchakadukeupādānagocchakadukaṃ [127] Naupādānaṃ dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā:. Saṅkhittaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 372-377. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1790&items=30&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=1790&items=30&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=1790&items=30&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=1790&items=30&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1790              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :