ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
     Nasanidassanattikanaparittattike sanidassanattikaparittattikam
   [1172]  Nasanidassanasappatigham  naparittam  dhammam paticca sanidassana-
sappatigho paritto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1173] Hetuya ekavisa.
   [1174]  Nasanidassanasappatigham  namahaggatam dhammam paticca anidassana-
appatigho mahaggato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1175] Hetuya tini.
   [1176]   Nasanidassanasappatigham  naappamanam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho appamano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1177] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanaparittarammanattike
         sanidassanattikaparittarammanattikam
   [1178]  Nasanidassanasappatigham  naparittarammanam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho    parittarammano    dhammo    uppajjati
Hetupaccaya:.
   [1179] Hetuya tini.
   [1180]  Nasanidassanasappatigham  namahaggatarammanam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho    mahaggatarammano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:.
   [1181] Hetuya tini.
   [1182]   Nasanidassanasappatigham   naappamanarammanam   dhammam
paccaya  anidassanaappatigho  appamanarammano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [1183] Hetuya tini.
      Nasanidassanattikanahinattike sanidassanattikahinattikam
   [1184] Nasanidassanasappatigham nahinam dhammam paccaya anidassanaappatigho
hino dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1185] Hetuya tini.
   [1186]   Nasanidassanasappatigham   namajjhimam   dhammam   paticca
sanidassanasappatigho majjhimo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1187] Hetuya ekavisa.
   [1188]  Nasanidassanasappatigham  napanitam  dhammam paccaya anidassana-
appatigho panito dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1189] Hetuya tini.
    Nasanidassanattikanamicchattattike sanidassanattikamicchattattikam
   [1190]  Nasanidassanasappatigham  namicchattaniyatam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1191] Hetuya tini.
   [1192]  Nasanidassanasappatigham  nasammattaniyatam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho sammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1193] Hetuya tini.
   [1194]  Nasanidassanasappatigham  naaniyatam  dhammam paticca sanidassana-
sappatigho aniyato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1195] Hetuya ekavisa.
        Nasanidassanattikanamaggarammanattike
         sanidassanattikamaggarammanattikam
   [1196]  Nasanidassanasappatigham  namaggarammanam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho maggarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1197] Hetuya tini.
   [1198]  Nasanidassanasappatigham  namaggahetukam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho maggahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1199] Hetuya tini.
   [1200]  Nasanidassanasappatigham  namaggadhipatim  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho maggadhipati dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1201] Hetuya tini.
    Nasanidassanattikanauppannattike sanidassanattikauppannattikam
   [1202]  Nasanidassanasappatigho  nauppanno  dhammo  anidassana-
appatighassa uppannassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [1203] Arammane cha.
     Nasanidassanattikanaatitattike sanidassanattikaatitattikam
   [1204]  Nasanidassanasappatigho  napaccuppanno  dhammo anidassana-
appatighassa paccuppannassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [1205] Arammane cha.
        Nasanidassanattikanaatitarammanattike
         sanidassanattikaatitarammanattikam
   [1206]  Nasanidassanasappatigham  naatitarammanam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho atitarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1207] Hetuya tini.
   [1208]  Nasanidassanasappatigham  naanagatarammanam  dhammam  paccaya
anidassanaappatigho    anagatarammano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:.
   [1209] Hetuya tini.
   [1210]  Nasanidassanasappatigham  napaccuppannarammanam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho    paccuppannarammano    dhammo   uppajjati
Hetupaccaya:.
   [1211] Hetuya tini.
        Nasanidassanattikanaajjhattarammanattike
        sanidassanattikaajjhattarammanattikam
   [1212]  Nasanidassanasappatigham  naajjhattarammanam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho    ajjhattarammano    dhammo    uppajjati
hetupaccaya:.
   [1213] Hetuya tini.
   [1214]  Nasanidassanasappatigham  nabahiddharammanam  dhammam  paticca
anidassanaappatigho bahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1215] Hetuya tini avigate tini.
      Sahajatavarampi paccayavarampi samsatthavarampi
      sampayuttavarampi panhavarampi vittharetabbam.
       Paccaniyanulomatikattikapatthanam nitthitam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 504-508. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=2864&items=44&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=2864&items=44&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=2864&items=44&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=2864&items=44&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2864              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :