ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Nasanidassanattikanakusalattikam
   [422]  Nasanidassanasappatigham  nakusalam  dhammam  paticca nasanidassana-
sappatigho  nakusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nasanidassana-
sappatigham  nakusalam  dhammam  paticca  naanidassanasappatigho  nakusalo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page111.

Dhammo uppajjati hetupaccaya: nasanidassanasappatigham nakusalam dhammam paticca naanidassanaappatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: cha . naanidassanasappatigham nakusalam dhammam paticca naanidassanasappatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: naanidassanasappatigham nakusalam dhammam paticca nasanidassanasappatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: naanidassanasappatigham nakusalam dhammam paticca naanidassana- appatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: cha . naanidassana- appatigham nakusalam dhammam paticca naanidassanaappatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: cha . nasanidassanasappatigham nakusalanca naanidassanaappatigham nakusalanca dhammam paticca nasanidassanasappatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: cha . naanidassanasappatigham nakusalanca naanidassanaappatigham nakusalanca dhammam paticca nasanidassana- sappatigho nakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. [423] Hetuya timsa arammane nava sabbattha vittharo. [424] Nasanidassanasappatigham naakusalam dhammam paticca nasanidassana- sappatigho naakusalo dhammo uppajjati hetupaccaya:. [425] Hetuya timsa arammane nava sabbattha vittharo. [426] Nasanidassanasappatigham naabyakatam dhammam paticca nasanidassana- sappatigho naabyakato dhammo uppajjati hetupaccaya:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page112.

[427] Hetuya nava sabbattha nava. Nasanidassanattikanavedanattikam [428] Nasanidassanasappatigham nasukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca ... timsa . nasanidassanasappatigham nadukkhayavedanayasampayuttam dhammam paticca ... timsa . nasanidassanasappatigham naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca ... Timsa. Nasanidassanattikanavipakattikam [429] Nasanidassanasappatigham navipakam dhammam paticca ... timsa. Nasanidassanasappatigham navipakadhammadhammam paticca ... timsa . nasanidassana- sappatigham nanevavipakanavipakadhammadhammam paticca ... Nava. Nasanidassanattikanaupadinnupadaniyattikam [430] Nasanidassanasappatigham naupadinnupadaniyam dhammam paticca ... Timsa . nasanidassanasappatigham naanupadinnupadaniyam dhammam paticca ... Timsa . nasanidassanasappatigham naanupadinnaanupadaniyam dhammam paticca ... Timsa. Nasanidassanattikanasankilitthasankilesikattikam [431] Nasanidassanasappatigham nasankilitthasankilesikam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham naasankilitthasankilesikam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham naasankilitthaasankilesikam dhammam paticca ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page113.

Nasanidassanattikanavitakkattikam [432] Nasanidassanasappatigham nasavitakkasavicaram dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham naavitakkavicaramattam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham naavitakkaavicaram dhammam paticca .... Nasanidassanattikanapitittikam [433] Nasanidassanasappatigham napitisahagatam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham nasukhasahagatam dhammam paticca ... nasanidassana- sappatigham naupekkhasahagatam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanadassanattikam [434] Nasanidassanasappatigham nadassanenapahatabbam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham nabhavanayapahatabbam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham nanevadassanenanabhavanayapahatabbam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanadassanenapahatabbahetukattikam [435] Nasanidassanasappatigham nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham nabhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham nanevadassanenanabhavanayapahatabba- hetukam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanaacayagamittikam [436] Nasanidassanasappatigham naacayagamim dhammam paticca ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page114.

Nasanidassanasappatigham naapacayagamim dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham nanevacayagaminapacayagamim dhammam paticca .... Nasanidassanattikanasekkhattikam [437] Nasanidassanasappatigham nasekkham dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham naasekkham dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham nanevasekkhanasekkham dhammam paticca .... Nasanidassanattikanaparittattikam [438] Nasanidassanasappatigham naparittam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham namahaggatam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham naappamanam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanaparittarammanattikam [439] Nasanidassanasappatigham naparittarammanam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham namahaggatarammanam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham naappamanarammanam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanahinattikam [440] Nasanidassanasappatigham nahinam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham namajjhimam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham napanitam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanamicchattattikam [441] Nasanidassanasappatigham namicchattaniyatam dhammam paticca ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page115.

Nasanidassanasappatigham nasammattaniyatam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham naaniyatam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanamaggarammanattikam [442] Nasanidassanasappatigham namaggarammanam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham namaggahetukam dhammam paticca nasanidassanasappatigham namaggadhipatim dhammam paticca .... Nasanidassanattikanauppannattikam [443] Nasanidassanasappatigham naanuppannam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham nauppadim dhammam paticca .... Nasanidassanattikanaatitattikam [444] Nasanidassanasappatigham naatitam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham naanagatam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanaatitarammanattikam [445] Nasanidassanasappatigham naatitarammanam dhammam paticca ... nasanidassanasappatigham naanagatarammanam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham napaccuppannarammanam dhammam paticca .... Nasanidassanattikanaajjhattattikam [446] Nasanidassanasappatigham naajjhattam dhammam paticca ... Nasanidassanasappatigham nabahiddha dhammam paticca ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page116.

Nasanidassanattikanaajjhattarammanattikam [447] Nasanidassanasappatigham naajjhattarammanam dhammam paticca nasanidassanasappatigho naajjhattarammano dhammo uppajjati hetupaccaya: nasanidassanasappatigham naajjhattarammanam dhammam paticca naanidassanasappatigho naajjhattarammano dhammo uppajjati hetupaccaya:. [448] Hetuya timsa avigate timsa sabbattha vittharo. [449] Nasanidassanasappatigham nabahiddharammanam dhammam paticca nasanidassanasappatigho nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: nasanidassanasappatigham nabahiddharammanam dhammam paticca naanidassanasappatigho nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: nasanidassanasappatigham nabahiddharammanam dhammam paticca naanidassanaappatigho nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. [450] Naanidassanasappatigham nabahiddharammanam dhammam paticca nasanidassanasappatigho nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. [451] Naanidassanaappatigham nabahiddharammanam dhammam paticca naanidassanaappatigho nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: cha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page117.

[452] Nasanidassanasappatigham nabahiddharammananca naanidassana- appatigham nabahiddharammananca dhammam paticca nasanidassanasappatigho nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. [453] Naanidassanasappatigham nabahiddharammananca naanidassana- appatigham nabahiddharammananca dhammam paticca nasanidassanasappatigho nabahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. [454] Hetuya timsa arammane nava avigate timsa. Sahajatavarepi paccayavarepi nissayavarepi samsatthavarepi sampayuttavarepi panhavarepi vittharo. Paccaniyatikattikapatthanam nitthitam. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 110-117. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=422&items=33&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=422&items=33&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=422&items=33&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=422&items=33&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=422              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :