ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [408] Kusalam  ajjhattikam  dhammam  paticca  ... cittadukasadisam.
Kusalam  bahiram  dhammam  paticca  naakusalo  nabahiro dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
      Kusalattikaupadaduke nakusalattikanaupadadukam
   [409]  Abyakatam  upada  dhammam  paticca nakusalo naupada
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  kusalam  noupada dhammam
paticca  nakusalo  nanoupada  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini. Nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Kusalattikaupadinnaduke nakusalattikanaupadinnadukam [410] Abyakatam upadinnam dhammam paticca nakusalo naupadinno dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam upadinnam dhammam paticca naakusalo naupadinno dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam upadinnam dhammam paticca nakusalo naupadinno ca naakusalo naupadinno ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini. Kusalattikadvigocchakaduke nakusalattikadvigocchakadukam [411] Akusalam upadanam dhammam paticca naakusalo noupadano dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam kilesam dhammam paticca naakusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccaya:. Kusalattikadassanenapahatabbaduke nakusalattikanadassanenapahatabbadukam [412] Akusalam dassanenapahatabbam dhammam paticca naakusalo nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam dassanenapahatabbam dhammam paticca nakusalo nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam dassanenapahatabbam dhammam paticca nakusalo nadassanenapahatabbo ca naakusalo nadassanena- pahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

[413] Hetuya tini. [414] Abyakatam nadassanenapahatabbam dhammam paticca nakusalo nanadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam nadassanenapahatabbam dhammam paticca naabyakato nanadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam nadassanenapahatabbam dhammam paticca nakusalo nanadassanenapahatabbo ca naabyakato nanadassanenapahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [415] Hetuya tini. Kusalattikabhavanayapahatabbaduke nakusalattikanabhavanayapahatabbadukam [416] Akusalam bhavanayapahatabbam dhammam paticca naakusalo nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam bhavanayapahatabbam dhammam paticca nakusalo nabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam bhavanayapahatabbam dhammam paticca nakusalo nabhavanayapahatabbo ca naakusalo nabhavanaya- pahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. [417] Hetuya tini. [418] Abyakatam nabhavanayapahatabbam dhammam paticca nakusalo nanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:. [419] Hetuya tini.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Kusalattikadassanenapahatabbahetukaduke nakusalattikanadassanenapahatabbahetukadukam [420] Akusalam dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca naakusalo nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [421] Hetuya tini. [422] Akusalam nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nakusalo nanadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . Abyakatam nanadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca naabyakato nanadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. [423] Hetuya cha. Kusalattikabhavanayapahatabbahetukaduke nakusalattikanabhavanayapahatabbahetukadukam [424] Akusalam bhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca naakusalo nabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [425] Hetuya tini. [426] Akusalam nabhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca nakusalo nanabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . Abyakatam nabhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca naabyakato nanabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. [427] Hetuya cha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Kusalattikasavitakkaduke nakusalattikanasavitakkadukam [428] Kusalam savitakkam dhammam paticca nakusalo nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [429] Hetuya terasa. [430] Kusalam avitakkam dhammam paticca naakusalo naavitakko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [431] Hetuya nava. Kusalattikasavicaraduke nakusalattikanasavicaradukam [432] Kusalam savicaram dhammam paticca nakusalo nasavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya:. [433] Hetuya terasa. [434] Kusalam avicaram dhammam paticca naakusalo naavicaro dhammo uppajjati hetupaccaya:. [435] Hetuya nava. Kusalattikasappitikaduke nakusalattikanasappitikadukam [436] Kusalam sappitikam dhammam paticca nakusalo nasappitiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

[437] Hetuya terasa. [438] Kusalam appitikam dhammam paticca naakusalo naappitiko dhammo uppajjati hetupaccaya:. [439] Hetuya nava. Kusalattikapitisahagataduke nakusalattikanapitisahagatadukam [440] Kusalam pitisahagatam dhammam paticca nakusalo napitisahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [441] Hetuya terasa. [442] Kusalam napitisahagatam dhammam paticca naakusalo nanapiti- sahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [443] Hetuya nava. Kusalattikasukhasahagataduke nakusalattikanasukhasahagatadukam [444] Kusalam sukhasahagatam dhammam paticca nakusalo nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [445] Hetuya terasa. [446] Kusalam nasukhasahagatam dhammam paticca naakusalo nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [447] Hetuya nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Kusalattikaupekkhasahagataduke nakusalattikanaupekkhasahagatadukam [448] Kusalam upekkhasahagatam dhammam paticca nakusalo naupekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [449] Hetuya terasa. [450] Kusalam naupekkhasahagatam dhammam paticca naakusalo nanaupekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:. [451] Hetuya nava. Kusalattikakamavacaraduke nakusalattikanakamavacaradukam [452] Abyakatam kamavacaram dhammam paticca nakusalo nakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . kusalam nakamavacaram dhammam paticca nakusalo nanakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. Kusalattikarupavacaraduke nakusalattikanarupavacaradukam [453] Kusalam rupavacaram dhammam paticca nakusalo narupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: cha . abyakatam narupavacaram dhammam paticca nakusalo nanarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Kusalattikaarupavacaraduke nakusalattikanaarupavacaradukam [454] Kusalam arupavacaram dhammam paticca nakusalo naarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: cha . abyakatam naarupavacaram dhammam paticca naabyakato nanaarupavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: panca. Kusalattikapariyapannaduke nakusalattikanapariyapannadukam [455] Abyakatam pariyapannam dhammam paticca naabyakato napariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: panca . kusalam apariyapannam dhammam paticca nakusalo naapariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. Kusalattikaniyyanikaduke nakusalattikananiyyanikadukam [456] Kusalam niyyanikam dhammam paticca nakusalo naniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . abyakatam aniyyanikam dhammam paticca naabyakato naaniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini. Kusalattikaniyataduke nakusalattikananiyatadukam [457] Kusalam niyatam dhammam paticca nakusalo naniyato dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Uppajjati hetupaccaya: cha . abyakatam aniyatam dhammam paticca naabyakato naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya: panca. Kusalattikasauttaraduke nakusalattikanasauttaradukam [458] Abyakatam sauttaram dhammam paticca naabyakato nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccaya: panca . kusalam anuttaram dhammam paticca nakusalo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya: cha. Kusalattikasaranaduke nakusalattikanasaranadukam [459] Akusalam saranam dhammam paticca naakusalo nasarano dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam saranam dhammam paticca nakusalo nasarano dhammo uppajjati hetupaccaya: akusalam saranam dhammam paticca nakusalo nasarano ca naakusalo nasarano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini . abyakatam aranam dhammam paticca naabyakato naarano dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam aranam dhammam paticca nakusalo naarano dhammo uppajjati hetupaccaya: abyakatam aranam dhammam paticca nakusalo naarano ca naabyakato naarano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini. -------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Vedanattikahetuduke navedanattikanahetudukam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 246-255. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=928              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :