ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [198] Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti apatti datthabba .
Tamenam  codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va apattim
tvam  avuso  apanno  passasetam apattinti . so evam vadeti
natthi  me  avuso  apatti  yamaham  passeyyanti  .  tam sangho
apattiya  1-  adassane  ukkhipati dhammakammam . idha pana bhikkhave
bhikkhussa  hoti  apatti  patikatabba  .  tamenam  codeti sangho
va  sambahula  va  ekapuggalo  va  apattim  tvam  avuso
apanno  patikarohi  tam  apattinti  .  so  evam vadeti natthi
me avuso apatti yamaham patikareyyanti . tam sangho apattiya 2-
appatikamme  ukkhipati  dhammakammam  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa
hoti  papika  ditthi  patinissajjeta  .  tamenam  codeti sangho
va  sambahula  va  ekapuggalo  va papika te avuso ditthi
patinissajjetam  papikam  ditthinti  .  so  evam  vadeti natthi me
avuso  papika  ditthi  yamaham  patinissajjeyyanti  .  tam  sangho
papikaya ditthiya appatinissagge ukkhipati dhammakammam.
   {198.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti apatti datthabba
hoti apatti patikatabba . hoti apatti datthabba hoti papika
ditthi  patinissajjeta  .  hoti apatti patikatabba hoti papika
@Footnote: 1-2 Yu. ayam patho natthi.
Ditthi  patinissajjeta  .  hoti  apatti  datthabba hoti apatti
patikatabba  hoti  papika  ditthi  patinissajjeta  .  tamenam
codeti  sangho  va  sambahula  va  ekapuggalo  va  apattim
tvam  avuso  apanno  passasetam  apattim  patikarohi tam apattim
papika  te  avuso  1- ditthi patinissajjetam papikam ditthinti .
So  evam  vadeti  natthi  me  avuso  apatti yamaham passeyyam
natthi me [2]- apatti yamaham patikareyyam natthi me [3]- papika ditthi
yamaham  patinissajjeyyanti  .  tam  sangho adassane va appatikamme
va appatinissagge va ukkhipati dhammakammanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 269-270. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=198&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=198&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=198&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=198&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=198              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :