ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [199]  Athakho  ayasma  upali  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho ayasma upali bhagavantam etadavoca yo nu kho bhante
samaggo  sangho  sammukhakaraniyam  kammam  asammukha  karoti  dhammakammam
nu  kho  tam  bhante vinayakammanti . adhammakammam tam upali avinaya-
kammanti . yo nu kho bhante samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam
appatipuccha   karoti   patinnaya  karaniyam  kammam  appatinnaya
karoti   sativinayarahassa   amulhavinayam   deti  amulhavinayarahassa
tassapapiyasikakammam     karoti     tassapapiyasikakammarahassa
tajjaniyakammam   karoti   tajjaniyakammarahassa   niyassakammam   4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi. 2 Po. Ma. Yu. avuso. 3 Ma. avuso. 4 Yu.
@nissayakammam.
Karoti  niyassakammarahassa  pabbajaniyakammam karoti pabbajaniyakammarahassa
patisaraniyakammam   karoti   patisaraniyakammarahassa   ukkhepaniyakammam
karoti  ukkhepaniyakammarahassa  parivasam  deti  parivasaraham  mulaya
patikassati  mulaya  patikassanarahassa  manattam  deti  manattaraham
abbheti  abbhanaraham  upasampadeti  dhammakammam  nu  kho tam bhante
vinayakammanti.
   {199.1}  Adhammakammam  tam upali avinayakammam yo kho upali
samaggo  sangho  sammukhakaraniyam  kammam  asammukha  karoti evam kho
upali  adhammakammam  hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro
hoti yo kho upali samaggo sangho patipucchakaraniyam kammam appatipuccha
karoti  patinnaya  karaniyam  kammam  appatinnaya karoti sativinayarahassa
amulhavinayam  deti  amulhavinayarahassa  tassapapiyasikakammam  karoti
tassapapiyasikakammarahassa  tajjaniyakammam  karoti  tajjaniyakammarahassa
niyassakammam   karoti   niyassakammarahassa  pabbajaniyakammam  karoti
pabbajaniyakammarahassa   patisaraniyakammam   karoti   patisaraniya-
kammarahassa   ukkhepaniyakammam   karoti   ukkhepaniyakammarahassa
parivasam  deti  parivasaraham mulaya patikassati mulaya patikassanarahassa
manattam  deti  manattaraham  abbheti  abbhanaraham  upasampadeti
evam  kho  upali adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho
satisaro hotiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 270-271. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=199&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=199&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=199              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :