ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [199]  Athakho  āyasmā  upāli  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca yo nu kho bhante
samaggo  saṅgho  sammukhākaraṇīyaṃ  kammaṃ  asammukhā  karoti  dhammakammaṃ
nu  kho  taṃ  bhante vinayakammanti . adhammakammaṃ taṃ upāli avinaya-
kammanti . yo nu kho bhante samaggo saṅgho paṭipucchākaraṇīyaṃ kammaṃ
appaṭipucchā   karoti   paṭiññāya  karaṇīyaṃ  kammaṃ  appaṭiññāya
karoti   sativinayārahassa   amūḷhavinayaṃ   deti  amūḷhavinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ     karoti     tassapāpiyasikākammārahassa
tajjanīyakammaṃ   karoti   tajjanīyakammārahassa   niyassakammaṃ   4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Po. Ma. Yu. āvuso. 3 Ma. āvuso. 4 Yu.
@nissayakammaṃ.
Karoti  niyassakammārahassa  pabbājanīyakammaṃ karoti pabbājanīyakammārahassa
paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīyakammārahassa   ukkhepanīyakammaṃ
karoti  ukkhepanīyakammārahassa  parivāsaṃ  deti  parivāsārahaṃ  mūlāya
paṭikassati  mūlāya  paṭikassanārahassa  mānattaṃ  deti  mānattārahaṃ
abbheti  abbhānārahaṃ  upasampādeti  dhammakammaṃ  nu  kho taṃ bhante
vinayakammanti.
   {199.1}  Adhammakammaṃ  taṃ upāli avinayakammaṃ yo kho upāli
samaggo  saṅgho  sammukhākaraṇīyaṃ  kammaṃ  asammukhā  karoti evaṃ kho
upāli  adhammakammaṃ  hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho sātisāro
hoti yo kho upāli samaggo saṅgho paṭipucchākaraṇīyaṃ kammaṃ appaṭipucchā
karoti  paṭiññāya  karaṇīyaṃ  kammaṃ  appaṭiññāya karoti sativinayārahassa
amūḷhavinayaṃ  deti  amūḷhavinayārahassa  tassapāpiyasikākammaṃ  karoti
tassapāpiyasikākammārahassa  tajjanīyakammaṃ  karoti  tajjanīyakammārahassa
niyassakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa  pabbājanīyakammaṃ  karoti
pabbājanīyakammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīya-
kammārahassa   ukkhepanīyakammaṃ   karoti   ukkhepanīyakammārahassa
parivāsaṃ  deti  parivāsārahaṃ mūlāya paṭikassati mūlāya paṭikassanārahassa
mānattaṃ  deti  mānattārahaṃ  abbheti  abbhānārahaṃ  upasampādeti
evaṃ  kho  upāli adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho
sātisāro hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 270-271. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=199&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=199&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=199&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=199              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :