ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [200]  Yo  nu  kho  bhante samaggo saṅgho sammukhākaraṇīyaṃ
kammaṃ  sammukhā  karoti dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante vinayakammanti .
Dhammakammaṃ  taṃ  upāli  vinayakammanti . yo nu kho bhante samaggo
saṅgho   paṭipucchākaraṇīyaṃ   kammaṃ  paṭipucchā  karoti  paṭiññāya
karaṇīyaṃ  kammaṃ  paṭiññāya  karoti  sativinayārahassa  sativinayaṃ  deti
amūḷhavinayārahassa   amūḷhavinayaṃ   deti   tassapāpiyasikākammārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ   karoti   tajjanīyakammārahassa   tajjanīyakammaṃ
karoti  niyassakammārahassa  niyassakammaṃ  karoti  pabbājanīyakammārahassa
pabbājanīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīyakammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ
karoti    ukkhepanīyakammārahassa    ukkhepanīyakammaṃ    karoti
parivāsārahassa  parivāsaṃ  deti mūlāya paṭikassanārahaṃ mūlāya paṭikassati
mānattārahassa  mānattaṃ  deti  abbhānārahaṃ  abbheti  upasampadārahaṃ
upasampādeti dhammakammaṃ nu kho taṃ bhante vinayakammanti.
   {200.1} Dhammakammaṃ taṃ upāli vinayakammaṃ yo kho upāli samaggo
saṅgho sammukhākaraṇīyaṃ kammaṃ sammukhā karoti evaṃ kho upāli dhammakammaṃ
hoti vinayakammaṃ evañca pana saṅgho anatisāro hoti yo kho upāli
samaggo  saṅgho  paṭipucchākaraṇīyaṃ  kammaṃ  paṭipucchā  karoti paṭiññāya
karaṇīyaṃ  kammaṃ  paṭiññāya  karoti  sativinayārahassa  sativinayaṃ  deti
amūḷhavinayārahassa    amūḷhavinayaṃ    deti    tassapāpiyasikā-
kammārahassa   tassapāpiyasikākammaṃ   karoti   tajjanīyakammārahassa
Tajjanīyakammaṃ   karoti   niyassakammārahassa   niyassakammaṃ   karoti
pabbājanīyakammārahassa   pabbājanīyakammaṃ   karoti   paṭisāraṇīya-
kammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti   ukkhepanīyakammārahassa
ukkhepanīyakammaṃ  karoti  parivāsārahassa  parivāsaṃ  deti  mūlāya
paṭikassanārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  mānattārahassa  mānattaṃ  deti
abbhānārahaṃ  abbheti  upasampadārahaṃ  upasampādeti evaṃ kho upāli
dhammakammaṃ hoti vinayakammaṃ. Evañca pana saṅgho anatisāro hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 272-273. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=200&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=200&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=200&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=200&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=200              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :