ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [203]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi yo kho bhikkhave
samaggo  saṅgho  sativinayārahassa  amūḷhavinayaṃ  deti  evaṃ  kho
bhikkhave  adhammakammaṃ  hoti  avinayakammaṃ  evañca  pana  saṅgho
sātisāro hoti . yo kho bhikkhave samaggo saṅgho sativinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ    karoti    sativinayārahassa   tajjanīyakammaṃ
karoti   sativinayārahassa   niyassakammaṃ   karoti   sativinayārahassa
pabbājanīyakammaṃ   karoti  sativinayārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti
sativinayārahassa  ukkhepanīyakammaṃ  karoti  sativinayārahassa  parivāsaṃ
deti  sativinayārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  sativinayārahassa  mānattaṃ
deti  sativinayārahaṃ  abbheti  sativinayārahaṃ  upasampādeti  evaṃ
Kho  bhikkhave  adhammakammaṃ  hoti  avinayakammaṃ  evañca  pana saṅgho
sātisāro hoti.
   {203.1}  Yo kho bhikkhave samaggo saṅgho amūḷhavinayārahassa
tassapāpiyasikākammaṃ   karoti  evaṃ  kho  bhikkhave  adhammakammaṃ
hoti  avinayakammaṃ  evañca  pana  saṅgho  sātisāro hoti . yo
kho  bhikkhave  samaggo  saṅgho  amūḷhavinayārahassa  tajjanīyakammaṃ
karoti  amūḷhavinayārahassa  niyassakammaṃ  karoti  amūḷhavinayārahassa
pabbājanīyakammaṃ  karoti  amūḷhavinayārahassa  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti
amūḷhavinayārahassa   ukkhepanīyakammaṃ   karoti   amūḷhavinayārahassa
parivāsaṃ  deti  amūḷhavinayārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  amūḷhavinayārahassa
mānattaṃ   deti   amūḷhavinayārahaṃ   abbheti   amūḷhavinayārahaṃ
upasampādeti  amūḷhavinayārahassa  sativinayaṃ  deti  evaṃ kho bhikkhave
adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho sātisāro hoti .
Yo  kho  bhikkhave  samaggo  saṅgho  tassapāpiyasikākammārahassa
tajjanīyakammaṃ   karoti   tassapāpiyasikākammārahassa   niyassakammaṃ
karoti      tassapāpiyasikākammārahassa      pabbājanīyakammaṃ
karoti    tassapāpiyasikākammārahassa   paṭisāraṇīyakammaṃ   karoti
tassapāpiyasikākammārahassa      ukkhepanīyakammaṃ      karoti
tassapāpiyasikākammārahassa     parivāsaṃ    deti    .pe.
Tassapāpiyasikākammārahassa sativinayaṃ deti
tassapāpiyasikākammārahassa   amūḷhavinayaṃ   deti   evaṃ   kho
bhikkhave   adhammakammaṃ   hoti   avinayakammaṃ   evañca   pana
Saṅgho sātisāro hoti.
   {203.2} Yo kho bhikkhave samaggo saṅgho tajjanīyakammārahassa
.pe.   niyassakammārahassa   pabbājanīyakammārahassa   paṭisāraṇīya-
kammārahassa  ukkhepanīyakammārahassa  parivāsārahassa  1-  mūlāya
paṭikassanārahassa   mānattārahassa   2-   abbhānārahassa   3-
upasampadārahassa  sativinayaṃ  deti  upasampadārahassa  amūḷhavinayaṃ  deti
upasampadārahassa   tassapāpiyasikākammaṃ   karoti   upasampadārahassa
tajjanīyakammaṃ   karoti   upasampadārahassa   niyassakammaṃ   karoti
upasampadārahassa    pabbājanīyakammaṃ   karoti   upasampadārahassa
paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti  upasampadārahassa  ukkhepanīyakammaṃ  karoti
upasampadārahassa  parivāsaṃ  deti  upasampadārahaṃ  mūlāya  paṭikassati
upasampadārahassa  mānattaṃ  deti  upasampadārahaṃ  abbheti  evaṃ kho
bhikkhave  adhammakammaṃ hoti avinayakammaṃ evañca pana saṅgho sātisāro
hotīti.
        Upālipucchābhāṇavāraṃ 4- dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 276-278. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=203&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=203&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=203&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=203&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=203              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :