ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [203]  Athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi yo kho bhikkhave
samaggo  sangho  sativinayarahassa  amulhavinayam  deti  evam  kho
bhikkhave  adhammakammam  hoti  avinayakammam  evanca  pana  sangho
satisaro hoti . yo kho bhikkhave samaggo sangho sativinayarahassa
tassapapiyasikakammam    karoti    sativinayarahassa   tajjaniyakammam
karoti   sativinayarahassa   niyassakammam   karoti   sativinayarahassa
pabbajaniyakammam   karoti  sativinayarahassa  patisaraniyakammam  karoti
sativinayarahassa  ukkhepaniyakammam  karoti  sativinayarahassa  parivasam
deti  sativinayaraham  mulaya  patikassati  sativinayarahassa  manattam
deti  sativinayaraham  abbheti  sativinayaraham  upasampadeti  evam
Kho  bhikkhave  adhammakammam  hoti  avinayakammam  evanca  pana sangho
satisaro hoti.
   {203.1}  Yo kho bhikkhave samaggo sangho amulhavinayarahassa
tassapapiyasikakammam   karoti  evam  kho  bhikkhave  adhammakammam
hoti  avinayakammam  evanca  pana  sangho  satisaro hoti . yo
kho  bhikkhave  samaggo  sangho  amulhavinayarahassa  tajjaniyakammam
karoti  amulhavinayarahassa  niyassakammam  karoti  amulhavinayarahassa
pabbajaniyakammam  karoti  amulhavinayarahassa  patisaraniyakammam  karoti
amulhavinayarahassa   ukkhepaniyakammam   karoti   amulhavinayarahassa
parivasam  deti  amulhavinayaraham  mulaya  patikassati  amulhavinayarahassa
manattam   deti   amulhavinayaraham   abbheti   amulhavinayaraham
upasampadeti  amulhavinayarahassa  sativinayam  deti  evam kho bhikkhave
adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro hoti .
Yo  kho  bhikkhave  samaggo  sangho  tassapapiyasikakammarahassa
tajjaniyakammam   karoti   tassapapiyasikakammarahassa   niyassakammam
karoti      tassapapiyasikakammarahassa      pabbajaniyakammam
karoti    tassapapiyasikakammarahassa   patisaraniyakammam   karoti
tassapapiyasikakammarahassa      ukkhepaniyakammam      karoti
tassapapiyasikakammarahassa     parivasam    deti    .pe.
Tassapapiyasikakammarahassa sativinayam deti
tassapapiyasikakammarahassa   amulhavinayam   deti   evam   kho
bhikkhave   adhammakammam   hoti   avinayakammam   evanca   pana
Sangho satisaro hoti.
   {203.2} Yo kho bhikkhave samaggo sangho tajjaniyakammarahassa
.pe.   niyassakammarahassa   pabbajaniyakammarahassa   patisaraniya-
kammarahassa  ukkhepaniyakammarahassa  parivasarahassa  1-  mulaya
patikassanarahassa   manattarahassa   2-   abbhanarahassa   3-
upasampadarahassa  sativinayam  deti  upasampadarahassa  amulhavinayam  deti
upasampadarahassa   tassapapiyasikakammam   karoti   upasampadarahassa
tajjaniyakammam   karoti   upasampadarahassa   niyassakammam   karoti
upasampadarahassa    pabbajaniyakammam   karoti   upasampadarahassa
patisaraniyakammam  karoti  upasampadarahassa  ukkhepaniyakammam  karoti
upasampadarahassa  parivasam  deti  upasampadaraham  mulaya  patikassati
upasampadarahassa  manattam  deti  upasampadaraham  abbheti  evam kho
bhikkhave  adhammakammam hoti avinayakammam evanca pana sangho satisaro
hotiti.
        Upalipucchabhanavaram 4- dutiyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 276-278. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=203&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=203&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=203&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=203&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=203              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :