ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [204] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako
vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  .  tatra  ce
bhikkhunam  evam  hoti  ayam  kho  avuso  bhikkhu  bhandanakarako
kalahakarako  vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako
handassa  mayam  tajjaniyakammam  karomati  .  te  tassa tajjaniyakammam
karonti  adhammena  vagga . so tamha avasa annampi avasam
@Footnote: 1 Ma. parivasaraham. 2 Ma. manattaraham. 3 Ma. abbhanaraham. 4 Ma.
@upalipucchabhanavaro nitthito dutiyo.
Gacchati . tatthapi 1- bhikkhunam evam hoti ayam kho avuso bhikkhu sanghena
tajjaniyakammakato  adhammena  vaggehi  handassa  mayam  tajjaniyakammam
karomati  .  te tassa tajjaniyakammam karonti adhammena samagga .
So  tamha  avasa  annampi  avasam  gacchati . tatthapi bhikkhunam
evam  hoti  ayam  kho  avuso  bhikkhu  sanghena  tajjaniyakammakato
adhammena  samaggehi  handassa  mayam  tajjaniyakammam  karomati . te
tassa  tajjaniyakammam karonti dhammena vagga . so tamha avasa
annampi  avasam  gacchati  .  tatthapi  bhikkhunam evam hoti ayam kho
avuso  bhikkhu  sanghena  tajjaniyakammakato  dhammena vaggehi handassa
mayam  tajjaniyakammam  karomati  .  te  tassa  tajjaniyakammam karonti
dhammapatirupakena  vagga  .  so  tamha  avasa annampi avasam
gacchati . tatthapi bhikkhunam evam hoti ayam kho avuso bhikkhu sanghena
tajjaniyakammakato  dhammapatirupakena  vaggehi  handassa  mayam tajjaniyakammam
karomati. Te tassa tajjaniyakammam karonti dhammapatirupakena samagga.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 278-279. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=204&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=204&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=204&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=204&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=204              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :