ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [243]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  bhūtapubbaṃ  bhikkhave
bārāṇasiyaṃ  brahmadatto  nāma  kāsīrājā  ahosi aḍḍho mahaddhano
mahābhogo mahabbalo mahāvāhano mahāvijito paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro.
Dīghīti  nāma  kosalarājā  ahosi  daliddo  appadhano  appabhogo
appabalo  appavāhano  appavijito  aparipuṇṇakosakoṭṭhāgāro .
Athakho   bhikkhave   brahmadatto  kāsīrājā  caturaṅginiṃ  senaṃ
sannayhitvā  dīghītiṃ  kosalarājānaṃ  abbhuyyāsi  .  assosi  kho
bhikkhave  dīghīti  kosalarājā  brahmadatto  kira kāsīrājā caturaṅginiṃ
senaṃ  sannayhitvā maṃ 1- abbhuyyātoti . athakho bhikkhave dīghītissa
kosalarañño  etadahosi  brahmadatto  kho  kāsīrājā  aḍḍho
mahaddhano   mahābhogo   mahabbalo   mahāvāhano   mahāvijito
paripuṇṇakosakoṭṭhāgāro  ahaṃ  panamhi  daliddo  appadhano appabhogo
appabalo   appavāhano   appavijito   aparipuṇṇakosakoṭṭhāgāro
@Footnote: 1 Sī. Yu. mama. Ma. mamaṃ.
Nāhaṃ  paṭibalo  brahmadattena  kāsīraññā  ekasaṅghātaṃpi  sahituṃ
yannūnāhaṃ paṭikacceva 1- nagaramhā nippateyyanti.
   {243.1}  Athakho  bhikkhave dīghīti kosalarājā mahesiṃ ādāya
paṭikacceva  nagaramhā  nippati  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto
kāsīrājā  dīghītissa  kosalarañño  balañca  vāhanañca  janapadañca
kosañca  koṭṭhāgārañca  abhivijiya ajjhāvasati 2- . athakho bhikkhave
dīghīti  kosalarājā  sapajāpatiko  yena  bārāṇasī  tena  pakkāmi
anupubbena  yena  bārāṇasī  tadavasari  . tatra sudaṃ bhikkhave dīghīti
kosalarājā   sapajāpatiko   bārāṇasiyaṃ  aññatarasmiṃ  paccantime
okāse   kumbhakāranivesane  aññātakavesena  paribbājakacchannena
paṭivasati.
   {243.2}  Athakho  bhikkhave  dīghītissa  kosalarañño  mahesī
nacirasseva gabbhinī ahosi . tassā evarūpo dohaḷo [3]- hoti icchati
suriyassa uggamanakāle caturaṅginiṃ senaṃ sannaddhaṃ vammikaṃ 4- subhūmiyaṃ 5- ṭhitaṃ
passituṃ khaggānañca dhovanaṃ pātuṃ . athakho bhikkhave dīghītissa kosalarañño
mahesī  dīghītiṃ  kosalarājānaṃ  etadavoca gabbhinimhi deva tassā me
evarūpo  dohaḷo uppanno icchāmi suriyassa uggamanakāle caturaṅginiṃ
senaṃ  sannaddhaṃ  vammikaṃ  subhūmiyaṃ  5- ṭhitaṃ passituṃ khaggānañca dhovanaṃ
pātunti . kuto devi amhākaṃ duggatānaṃ caturaṅginī senā sannaddhā
vammikā subhūmiyaṃ 5- ṭhitā khaggānañca dhovananti 6- . Sacāhaṃ deva na
labhissāmi  marissāmīti  .  tena  kho  pana  bhikkhave 7- samayena
@Footnote: 1 Sī. Yu. paṭigacceva. 2 Sī. ajjhāvasi. 3 Ma. uppanno. 4 Sī. vammitaṃ.
@5 Ma. subhūme. 6 Ma. dhovanaṃ pātunti. 7 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Brahmadattassa   kāsīrañño   purohito   brāhmaṇo   dīghītissa
kosalarañño  sahāyo  hoti  .  athakho bhikkhave dīghīti kosalarājā
yena  brahmadattassa  kāsīrañño  purohito  brāhmaṇo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   brahmadattassa   kāsīrañño   purohitaṃ  brāhmaṇaṃ
etadavoca sakhī te samma gabbhinī tassā evarūpo dohaḷo uppanno
icchati  suriyassa  uggamanakāle  caturaṅginiṃ  senaṃ  sannaddhaṃ  vammikaṃ
subhūmiyaṃ  ṭhitaṃ  passituṃ  khaggānañca  dhovanaṃ  pātunti . tenahi deva
mayaṃpi deviṃ passāmāti.
   {243.3}  Athakho  bhikkhave dīghītissa kosalarañño mahesī yena
brahmadattassa  kāsīrañño  purohito  brāhmaṇo  tenupasaṅkami .
Addasā   kho  bhikkhave  brahmadattassa  kāsīrañño  purohito
brāhmaṇo  dīghītissa  kosalarañño  mahesiṃ  dūrato  va  āgacchantiṃ
disvāna   uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena
dīghītissa   kosalarañño   mahesī  tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ
udānaṃ  udānesi  kosalarājā  vata  bho  kucchigato  kosalarājā
vata  bho  kucchigatoti  avimanā  1-  devi  hohi lacchasi suriyassa
uggamanakāle  caturaṅginiṃ  senaṃ  sannaddhaṃ  vammikaṃ  subhūmiyaṃ  ṭhitaṃ
passituṃ  khaggānañca  dhovanaṃ pātunti . athakho bhikkhave brahmadattassa
kāsīrañño  purohito  brāhmaṇo  yena  brahmadatto  kāsīrājā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  brahmadattaṃ  kāsīrājānaṃ  etadavoca
tathā  deva  nimittāni  dissanti  sve  suriyassa  uggamanakāle
@Footnote: 1 Ma. attamanā.
Caturaṅginī  senā  sannaddhā  vammikā  subhūmiyaṃ  tiṭṭhatu  khaggā  ca
dhoviyantūti  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto  kāsīrājā  manusse
āṇāpesi yathā bhaṇe purohito brāhmaṇo āha tathā karothāti .
Alabhi kho bhikkhave dīghītissa kosalarañño mahesī suriyassa uggamanakāle
caturaṅginiṃ  senaṃ  sannaddhaṃ  vammikaṃ  subhūmiyaṃ  ṭhitaṃ  passituṃ khaggānañca
dhovanaṃ pātuṃ.
   {243.4}  Athakho  bhikkhave  dīghītissa  kosalarañño  mahesī
tassa  gabbhassa  paripākamanvāya  puttaṃ  vijāyi  .  tassa  dīghāvūti
nāmaṃ  akaṃsu  .  athakho bhikkhave dīghāvu kumāro nacirasseva viññutaṃ
pāpuṇi  .  athakho  bhikkhave  dīghītissa  kosalarañño etadahosi ayaṃ
kho  brahmadatto  kāsīrājā  bahuno  amhākaṃ  anatthassa  kārako
iminā  amhākaṃ  balañca  vāhanañca  janapado  ca  koso  ca
koṭṭhāgārañca  acchinnaṃ  sacāyaṃ  amhe  jānissati sabbe va tayo
ghātāpessati  yannūnāhaṃ  dīghāvuṃ  kumāraṃ  bahinagare  vāseyyanti .
Athakho bhikkhave dīghīti kosalarājā dīghāvuṃ kumāraṃ bahinagare vāsesi.
Athakho  bhikkhave  dīghāvu  kumāro  bahinagare  paṭivasanto nacirasseva
sabbasippāni sikkhi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 322-325. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=243&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=243&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=243&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=243&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=243              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :