ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [243]  Athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi  bhutapubbam  bhikkhave
baranasiyam  brahmadatto  nama  kasiraja  ahosi addho mahaddhano
mahabhogo mahabbalo mahavahano mahavijito paripunnakosakotthagaro.
Dighiti  nama  kosalaraja  ahosi  daliddo  appadhano  appabhogo
appabalo  appavahano  appavijito  aparipunnakosakotthagaro .
Athakho   bhikkhave   brahmadatto  kasiraja  caturanginim  senam
sannayhitva  dighitim  kosalarajanam  abbhuyyasi  .  assosi  kho
bhikkhave  dighiti  kosalaraja  brahmadatto  kira kasiraja caturanginim
senam  sannayhitva mam 1- abbhuyyatoti . athakho bhikkhave dighitissa
kosalaranno  etadahosi  brahmadatto  kho  kasiraja  addho
mahaddhano   mahabhogo   mahabbalo   mahavahano   mahavijito
paripunnakosakotthagaro  aham  panamhi  daliddo  appadhano appabhogo
appabalo   appavahano   appavijito   aparipunnakosakotthagaro
@Footnote: 1 Si. Yu. mama. Ma. mamam.
Naham  patibalo  brahmadattena  kasiranna  ekasanghatampi  sahitum
yannunaham patikacceva 1- nagaramha nippateyyanti.
   {243.1}  Athakho  bhikkhave dighiti kosalaraja mahesim adaya
patikacceva  nagaramha  nippati  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto
kasiraja  dighitissa  kosalaranno  balanca  vahananca  janapadanca
kosanca  kotthagaranca  abhivijiya ajjhavasati 2- . athakho bhikkhave
dighiti  kosalaraja  sapajapatiko  yena  baranasi  tena  pakkami
anupubbena  yena  baranasi  tadavasari  . tatra sudam bhikkhave dighiti
kosalaraja   sapajapatiko   baranasiyam  annatarasmim  paccantime
okase   kumbhakaranivesane  annatakavesena  paribbajakacchannena
pativasati.
   {243.2}  Athakho  bhikkhave  dighitissa  kosalaranno  mahesi
nacirasseva gabbhini ahosi . tassa evarupo dohalo [3]- hoti icchati
suriyassa uggamanakale caturanginim senam sannaddham vammikam 4- subhumiyam 5- thitam
passitum khaggananca dhovanam patum . athakho bhikkhave dighitissa kosalaranno
mahesi  dighitim  kosalarajanam  etadavoca gabbhinimhi deva tassa me
evarupo  dohalo uppanno icchami suriyassa uggamanakale caturanginim
senam  sannaddham  vammikam  subhumiyam  5- thitam passitum khaggananca dhovanam
patunti . kuto devi amhakam duggatanam caturangini sena sannaddha
vammika subhumiyam 5- thita khaggananca dhovananti 6- . Sacaham deva na
labhissami  marissamiti  .  tena  kho  pana  bhikkhave 7- samayena
@Footnote: 1 Si. Yu. patigacceva. 2 Si. ajjhavasi. 3 Ma. uppanno. 4 Si. vammitam.
@5 Ma. subhume. 6 Ma. dhovanam patunti. 7 Ma. ayam patho natthi.
Brahmadattassa   kasiranno   purohito   brahmano   dighitissa
kosalaranno  sahayo  hoti  .  athakho bhikkhave dighiti kosalaraja
yena  brahmadattassa  kasiranno  purohito  brahmano  tenupasankami
upasankamitva   brahmadattassa   kasiranno   purohitam  brahmanam
etadavoca sakhi te samma gabbhini tassa evarupo dohalo uppanno
icchati  suriyassa  uggamanakale  caturanginim  senam  sannaddham  vammikam
subhumiyam  thitam  passitum  khaggananca  dhovanam  patunti . tenahi deva
mayampi devim passamati.
   {243.3}  Athakho  bhikkhave dighitissa kosalaranno mahesi yena
brahmadattassa  kasiranno  purohito  brahmano  tenupasankami .
Addasa   kho  bhikkhave  brahmadattassa  kasiranno  purohito
brahmano  dighitissa  kosalaranno  mahesim  durato  va  agacchantim
disvana   utthayasana  ekamsam  uttarasangam  karitva  yena
dighitissa   kosalaranno   mahesi  tenanjalimpanametva  tikkhattum
udanam  udanesi  kosalaraja  vata  bho  kucchigato  kosalaraja
vata  bho  kucchigatoti  avimana  1-  devi  hohi lacchasi suriyassa
uggamanakale  caturanginim  senam  sannaddham  vammikam  subhumiyam  thitam
passitum  khaggananca  dhovanam patunti . athakho bhikkhave brahmadattassa
kasiranno  purohito  brahmano  yena  brahmadatto  kasiraja
tenupasankami  upasankamitva  brahmadattam  kasirajanam  etadavoca
tatha  deva  nimittani  dissanti  sve  suriyassa  uggamanakale
@Footnote: 1 Ma. attamana.
Caturangini  sena  sannaddha  vammika  subhumiyam  titthatu  khagga  ca
dhoviyantuti  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto  kasiraja  manusse
anapesi yatha bhane purohito brahmano aha tatha karothati .
Alabhi kho bhikkhave dighitissa kosalaranno mahesi suriyassa uggamanakale
caturanginim  senam  sannaddham  vammikam  subhumiyam  thitam  passitum khaggananca
dhovanam patum.
   {243.4}  Athakho  bhikkhave  dighitissa  kosalaranno  mahesi
tassa  gabbhassa  paripakamanvaya  puttam  vijayi  .  tassa  dighavuti
namam  akamsu  .  athakho bhikkhave dighavu kumaro nacirasseva vinnutam
papuni  .  athakho  bhikkhave  dighitissa  kosalaranno etadahosi ayam
kho  brahmadatto  kasiraja  bahuno  amhakam  anatthassa  karako
imina  amhakam  balanca  vahananca  janapado  ca  koso  ca
kotthagaranca  acchinnam  sacayam  amhe  janissati sabbe va tayo
ghatapessati  yannunaham  dighavum  kumaram  bahinagare  vaseyyanti .
Athakho bhikkhave dighiti kosalaraja dighavum kumaram bahinagare vasesi.
Athakho  bhikkhave  dighavu  kumaro  bahinagare  pativasanto nacirasseva
sabbasippani sikkhi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 322-325. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=243&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=243&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=243&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=243&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=243              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :