ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [244] Tena kho pana bhikkhave 1- samayena dīghītissa kosalarañño
kappako  brahmadatte  kāsīraññe  paṭivasati . addasā kho bhikkhave
dīghītissa  kosalarañño  kappako  dīghītiṃ  kosalarājānaṃ  sapajāpatikaṃ
bārāṇasiyaṃ  aññatarasmiṃ  paccantime  okāse  kumbhakāranivesane
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Aññātakavesena   paribbājakacchannena  paṭivasantaṃ  disvāna  yena
brahmadatto  kāsīrājā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  brahmadattaṃ
kāsīrājānaṃ  etadavoca  dīghīti  deva  kosalarājā  sapajāpatiko
bārāṇasiyaṃ  aññatarasmiṃ  paccantime  okāse  kumbhakāranivesane
aññātakavesena  paribbājakacchannena  paṭivasatīti  .  athakho  bhikkhave
brahmadatto  kāsīrājā  manusse  āṇāpesi  tenahi  bhaṇe  dīghītiṃ
kosalarājānaṃ  sapajāpatikaṃ  ānethāti . evaṃ devāti kho bhikkhave
te   manussā  brahmadattassa  kāsīrañño  paṭissuṇitvā  dīghītiṃ
kosalarājānaṃ sapajāpatikaṃ ānesuṃ.
   {244.1}  Athakho  bhikkhave  brahmadatto  kāsīrājā manusse
āṇāpesi  tenahi  bhaṇe  dīghītiṃ  kosalarājānaṃ  sapajāpatikaṃ daḷhāya
rajjuyā  pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ  bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā
kharassarena  paṇavena  rathiyāya  rathiyaṃ  1-  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ
parinetvā  dakkhiṇena  dvārena  nikkhāmetvā  dakkhiṇato  nagarassa
catudhā  chinditvā  catuddisā  bilāni  nikkhipathāti  . evaṃ devāti
kho  bhikkhave te manussā brahmadattassa kāsīrañño paṭissuṇitvā 2-
dīghītiṃ  kosalarājānaṃ  sapajāpatikaṃ  daḷhāya  rajjuyā  pacchābāhaṃ
gāḷhabandhanaṃ  bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā  kharassarena  paṇavena
rathiyāya rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ parinenti.
   {244.2}   Athakho   bhikkhave   dīghāvussa   kumārassa
etadahosi   ciraṃ   diṭṭhā   3-   kho  me  mātāpitaro
@Footnote: 1 Po. rathiyā rathiyaṃ. Ma. rathikāya rathikaṃ. 2 Po. Ma. Yu. paṭissutvā.
@3 Sī. Yu. ciradiṭṭhā.
Yannūnāhaṃ  mātāpitaro  passeyyanti  .  athakho  bhikkhave  dīghāvu
kumāro  bārāṇasiṃ  pavisitvā  addasa  mātāpitaro daḷhāya rajjuyā
pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ  bandhitvā  khuramuṇḍaṃ  karitvā  kharassarena
paṇavena  rathiyāya  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ parinente disvāna
yena  mātāpitaro  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  bhikkhave dīghīti
kosalarājā  dīghāvuṃ  kumāraṃ  dūrato  va āgacchantaṃ disvāna dīghāvuṃ
kumāraṃ etadavoca mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā rassaṃ na hi
tāta dīghāvu verena verā sammanti averena hi tāta dīghāvu verā
sammantīti.
   {244.3} Evaṃ vutte bhikkhave te manussā dīghītiṃ kosalarājānaṃ
etadavocuṃ  ummattako  ayaṃ dīghīti kosalarājā vippalapati ko imassa
dīghāvu kaṃ ayaṃ evamāha mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā
rassaṃ na hi tāta dīghāvu verena verā sammanti averena hi tāta
dīghāvu  verā  sammantīti  .  nāhaṃ  bhaṇe  ummattako vippalapāmi
apica  yo viññū so vibhāvessatīti . dutiyampi kho bhikkhave .pe.
Tatiyampi  kho  bhikkhave  dīghīti kosalarājā dīghāvuṃ kumāraṃ etadavoca
mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā rassaṃ na hi tāta dīghāvu
verena verā sammanti averena hi tāta dīghāvu verā sammantīti.
Tatiyampi  kho  bhikkhave  te manussā dīghītiṃ kosalarājānaṃ etadavocuṃ
ummattako  ayaṃ  dīghīti  kosalarājā  vippalapati  ko  imassa
Dīghāvu  kaṃ  ayaṃ  evamāha  mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa
mā  rassaṃ  na  hi tāta dīghāvu verena verā sammanti averena
hi  tāta  dīghāvu  verā  sammantīti  .  nāhaṃ  bhaṇe ummattako
vippalapāmi  apica  yo  viññū  so  vibhāvessatīti  .  athakho
bhikkhave  te  manussā dīghītiṃ kosalarājānaṃ sapajāpatikaṃ rathiyāya rathiyaṃ
siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  parinetvā  dakkhiṇena dvārena nikkhāmetvā
dakkhiṇato  nagarassa  catudhā  chinditvā  catuddisā  bilāni nikkhipitvā
gumbaṃ ṭhapetvā pakkamiṃsu.
   {244.4}  Athakho bhikkhave dīghāvu kumāro bārāṇasiṃ pavisitvā
suraṃ  nīharitvā gumbiye pāyesi . yadā te mattā ahesuṃ patitā
atha kaṭṭhāni saṅkaḍḍhitvā [1]- mātāpitūnaṃ sarīraṃ citakaṃ āropetvā
aggiṃ datvā pañjaliko tikkhattuṃ citakaṃ padakkhiṇaṃ akāsi.
   {244.5}  Tena  kho  pana  bhikkhave  samayena  brahmadatto
kāsīrājā  uparipāsādavaragato  hoti  .  addasā  kho  bhikkhave
brahmadatto  kāsīrājā  dīghāvuṃ  kumāraṃ  pañjalikaṃ  tikkhattuṃ  citakaṃ
padakkhiṇaṃ  karontaṃ  disvānassa  etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho  so
manusso  dīghītissa  kosalarañño  ñāti  vā  sālohito  vā aho
me  anatthako  na  hi  nāma me koci ārocessatīti . athakho
bhikkhave  dīghāvu  kumāro  araññaṃ  gantvā  yāvadatthaṃ  kanditvā
roditvā vappaṃ 2- puñchitvā bārāṇasiṃ pavisitvā antepurassa sāmantā
hatthisālaṃ  gantvā  hatthācariyaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ  ācariya
@Footnote: 1 Ma. Yu. citakaṃ karitvā. 2 Ma. khappaṃ.
Sippaṃ  sikkhitunti  .  tenahi  bhaṇe  māṇavaka  sikkhassūti . athakho
bhikkhave  dīghāvu  kumāro rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya hatthisālāyaṃ
mañjunā sarena gāyi vīṇañca vādesi.
   {244.6} Assosi kho bhikkhave brahmadatto kāsīrājā rattiyā
paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  hatthisālāyaṃ  mañjunā  sarena  gītaṃ  vīṇañca
vāditaṃ sutvāna manusse pucchi ko bhaṇe rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya
hatthisālāyaṃ mañjunā sarena gāyi vīṇañca vādesīti . amukassa deva
hatthācariyassa  antevāsī  māṇavako  rattiyā  paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya
hatthisālāyaṃ mañjunā sarena gāyi vīṇañca vādesīti . tenahi bhaṇe taṃ
māṇavakaṃ ānethāti . Evaṃ devāti kho bhikkhave te manussā brahmadattassa
kāsīrañño paṭissuṇitvā dīghāvuṃ kumāraṃ ānesuṃ.
   {244.7} Athakho bhikkhave brahmadatto kāsīrājā dīghāvuṃ kumāraṃ
etadavoca  tvaṃ  bhaṇe  māṇavaka  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya
hatthisālāyaṃ  mañjunā  sarena  gāyi  vīṇañca  vādesīti  .  evaṃ
devāti . tenahi [1]- bhaṇe māṇavaka gāyassu vīṇañca vādehīti.
Evaṃ  devāti kho bhikkhave dīghāvu kumāro brahmadattassa kāsīrañño
paṭissuṇitvā ārādhāpekkho mañjunā sarena gāyi vīṇañca vādesi .
Athakho  bhikkhave  brahmadatto  kāsīrājā  dīghāvuṃ kumāraṃ etadavoca
tvaṃ bhaṇe māṇavaka maṃ upaṭṭhahāti . evaṃ devāti kho bhikkhave dīghāvu
kumāro  brahmadattassa  kāsīrañño  paccassosi  .  athakho bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. tvaṃ.
Dīghāvu  kumāro  brahmadattassa  kāsīrañño  pubbuṭṭhāyī  ahosi
pacchānipātī  kiṃkārapaṭissāvī  1-  manāpacārī  piyavādī  .  athakho
bhikkhave brahmadatto kāsīrājā dīghāvuṃ kumāraṃ nacirasseva abbhantarike 2-
vissāsikaṭṭhāne ṭhapesi.
   {244.8} Athakho bhikkhave brahmadatto kāsīrājā dīghāvuṃ kumāraṃ
etadavoca  tenahi bhaṇe māṇavaka rathaṃ yojehi migavaṃ gamissāmāti .
Evaṃ  devāti kho bhikkhave dīghāvu kumāro brahmadattassa kāsīrañño
paṭissuṇitvā  rathaṃ  yojetvā  brahmadattaṃ  kāsīrājānaṃ  etadavoca
yutto kho te deva ratho yassadāni kālaṃ maññasīti.
   {244.9}  Athakho bhikkhave brahmadatto kāsīrājā rathaṃ abhirūhi
dīghāvu kumāro rathaṃ pesesi . tathā tathā rathaṃ pesesi yathā yathā
aññeneva  senā  agamāsi  aññeneva  ratho  . athakho bhikkhave
brahmadatto  kāsīrājā  dūraṃ  gantvā  dīghāvuṃ  kumāraṃ  etadavoca
tenahi  bhaṇe  māṇavaka  rathaṃ  muñcassu  kilantomhi nipajjissāmīti .
Evaṃ  devāti kho bhikkhave dīghāvu kumāro brahmadattassa kāsīrañño
paṭissuṇitvā  rathaṃ  muñcitvā  paṭhaviyaṃ  pallaṅkena  nisīdi  . athakho
bhikkhave  brahmadatto  kāsīrājā  dīghāvussa kumārassa ucchaṅge sīsaṃ
katvā  seyyaṃ  kappesi  .  tassa  kilantassa  muhuttakeneva niddaṃ
okkami  .  athakho  bhikkhave  dīghāvussa  kumārassa etadahosi ayaṃ
kho  brahmadatto  kāsīrājā  bahuno  amhākaṃ  anatthassa  kārako
iminā  amhākaṃ  balañca  vāhanañca  janapado  ca  koso  ca
@Footnote: 1 Po. kiṃkāraṇapaṭissāvī 2 Ma. abbhantarime.
Koṭṭhāgārañca acchinnaṃ iminā ca me mātāpitaro hatā ayaṃ khvassa
kālo yohaṃ veraṃ appeyyanti kosiyā khaggaṃ nibbāhi.
   {244.10}  Athakho  bhikkhave  dīghāvussa  kumārassa etadahosi
pitā kho maṃ maraṇakāle avaca mā kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa
mā rassaṃ na hi tāta dīghāvu verena verā sammanti averena hi
tāta dīghāvu verā sammantīti na kho me taṃ paṭirūpaṃ yohaṃ pitu vacanaṃ
atikkameyyanti  kosiyā  khaggaṃ  pavesesi  . dutiyampi kho bhikkhave
.pe.  tatiyampi  kho  bhikkhave  dīghāvussa kumārassa etadahosi ayaṃ
kho  brahmadatto  kāsīrājā  bahuno  amhākaṃ  anatthassa  kārako
iminā amhākaṃ balañca vāhanañca janapado ca koso ca koṭṭhāgārañca
acchinnaṃ iminā ca me mātāpitaro hatā ayaṃ khvassa kālo yohaṃ veraṃ
appeyyanti  kosiyā  khaggaṃ  nibbāhi  .  tatiyampi  kho  bhikkhave
dīghāvussa  kumārassa  etadahosi pitā kho maṃ maraṇakāle avaca mā
kho tvaṃ tāta dīghāvu dīghaṃ passa mā rassaṃ na hi tāta dīghāvu verena
verā  sammanti averena hi tāta dīghāvu verā sammantīti na kho
me  taṃ  paṭirūpaṃ  yohaṃ  pitu vacanaṃ atikkameyyanti punadeva kosiyā
khaggaṃ pavesesi.
   {244.11} Athakho bhikkhave brahmadatto kāsīrājā bhīto ubbiggo
ussaṅkī  utrasto  sahasā  vuṭṭhāsi  .  athakho  bhikkhave  dīghāvu
kumāro    brahmadattaṃ   kāsīrājānaṃ   etadavoca   kissa
Tvaṃ  deva  bhīto ubbiggo ussaṅkī utrasto sahasā  vuṭṭhāsīti .
Idha  maṃ bhaṇe māṇavaka dīghītissa kosalarañño  putto dīghāvu kumāro
supinantena  khaggena  paripātesi  tenāhaṃ  bhīto  ubbiggo ussaṅkī
utrasto sahasā vuṭṭhāsinti . athakho bhikkhave dīghāvu kumāro vāmena
hatthena  brahmadattassa   kāsīrañño  sīsaṃ  parāmasitvā  dakkhiṇena
hatthena  khaggaṃ  nibbāhetvā  brahmadattaṃ  kāsīrājānaṃ  etadavoca
ahaṃ  kho  so  deva dīghītissa kosalarañño putto dīghāvu kumāro
bahuno  tvaṃ  amhākaṃ  anatthassa  kārako  tayā  amhākaṃ  balañca
vāhanañca  janapado  ca  koso  ca  koṭṭhāgārañca  acchinnaṃ tayā
ca me mātāpitaro hatā ayaṃ khvassa kālo yohaṃ veraṃ appeyyanti.
Athakho  bhikkhave  brahmadatto kāsīrājā dīghāvussa kumārassa pādesu
sirasā  nipatitvā dīghāvuṃ kumāraṃ etadavoca jīvitaṃ  me tāta dīghāvu
dehi  jīvitaṃ  me tāta dīghāvu dehīti . kyāhaṃ ussahāmi devassa
jīvitaṃ dātuṃ devo kho me jīvitaṃ dadeyyāti . tenahi tāta dīghāvu
tvañceva me jīvitaṃ dehi ahañca te jīvitaṃ dammīti.
   {244.12} Athakho bhikkhave brahmadatto ca kāsīrājā dīghāvu ca
kumāro  aññamaññassa  jīvitaṃ  adaṃsu  pāṇiñca  aggahesuṃ  sapathañca
akaṃsu  adūhāya  1-  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto kāsīrājā
dīghāvuṃ   kumāraṃ   etadavoca   tenahi  tāta  dīghāvu  rathaṃ
@Footnote: 1 Yu. adrūbhāya. Po. Ma. addūbhāya.
Yojehi  gamissāmāti . evaṃ devāti kho bhikkhave dīghāvu kumāro
brahmadattassa   kāsīrañño   paṭissuṇitvā   rathaṃ   yojetvā
brahmadattaṃ kāsīrājānaṃ etadavoca yutto kho te deva ratho yassadāni
kālaṃ  maññasīti  .  athakho  bhikkhave  brahmadatto  kāsīrājā rathaṃ
abhirūhi  dīghāvu  kumāro  rathaṃ pesesi . tathā tathā rathaṃ pesesi
yathā  yathā  nacirasseva  senāya  samāgacchi  .  athakho  bhikkhave
brahmadatto  kāsīrājā  bārāṇasiṃ  pavisitvā  amacce  pārisajje
sannipātāpetvā  etadavoca  sace  bhaṇe  dīghītissa  kosalarañño
puttaṃ  dīghāvuṃ  kumāraṃ  passeyyātha  kinti taṃ 1- kareyyāthāti .
Ekacce  amaccā  2-  evamāhaṃsu  mayaṃ deva hatthe chindeyyāma
mayaṃ  deva  pāde  chindeyyāma  mayaṃ deva hatthapāde chindeyyāma
mayaṃ  deva  kaṇṇe  chindeyyāma  mayaṃ deva nāsaṃ chindeyyāma mayaṃ
deva  kaṇṇanāsaṃ  chindeyyāma  mayaṃ  deva  sīsaṃ  chindeyyāmāti .
Ayaṃ  kho  so  bhaṇe  dīghītissa kosalarañño putto dīghāvu kumāro
nāyaṃ  labbhā  kiñci  kātuṃ  iminā  ca me jīvitaṃ dinnaṃ mayā ca
imassa jīvitaṃ dinnanti.
   {244.13}  Athakho  bhikkhave  brahmadatto  kāsīrājā dīghāvuṃ
kumāraṃ  etadavoca  yaṃ  kho  tāta  dīghāvu pitā maraṇakāle avaca
mā  kho  tvaṃ  tāta  dīghāvu  dīghaṃ passa mā rassaṃ na hi tāta
dīghāvu  verena  verā  sammanti  averena  hi  tāta  dīghāvu
verā  sammantīti  kinte  pitā  sandhāya  avacāti  .  yaṃ  kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. naṃ. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Me  deva  pitā  maraṇakāle  avaca  mā  dīghanti mā ciraṃ veraṃ
akāsīti  imaṃ  kho  me  deva  pitā  maraṇakāle  avaca  mā
dīghanti  yaṃ  kho  me  deva  pitā maraṇakāle avaca mā rassanti
mā  khippaṃ  mittehi  bhijjitthāti  imaṃ  kho  me  deva  pitā
maraṇakāle  avaca  mā  rassanti  yaṃ  kho  me  deva  pitā
maraṇakāle  avaca  na  hi  tāta  dīghāvu  verena verā sammanti
averena hi tāta dīghāvu verā sammantīti devena me mātāpitaro
hatāti   sacāhaṃ  devaṃ  jīvitā  voropeyyaṃ  ye  devassa
atthakāmā  te  maṃ  jīvitā  voropeyyuṃ ye me atthakāmā te
te  jīvitā  voropeyyuṃ  evantaṃ  veraṃ  verena  na vūpasameyya
idāni  ca  pana  me devena jīvitaṃ dinnaṃ mayā ca devassa jīvitaṃ
dinnaṃ  evantaṃ  veraṃ  averena vūpasantaṃ imaṃ kho me deva pitā
maraṇakāle  avaca  na  hi  tāta  dīghāvu  verena verā sammanti
averena hi tāta dīghāvu verā sammantīti.
   {244.14} Athakho bhikkhave brahmadatto kāsīrājā acchariyaṃ vata
bho abbhutaṃ vata bho yāva paṇḍito ayaṃ dīghāvu kumāro yatra hi nāma
pituno  saṅkhittena  bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānissatīti pettikaṃ
balañca  vāhanañca  janapadañca  kosañca  koṭṭhāgārañca  paṭipādesi
dhītarañca  adāsi  .  tesaṃ hi nāma bhikkhave rājūnaṃ ādinnadaṇḍānaṃ
ādinnasatthānaṃ  evarūpaṃ  khantisoraccaṃ bhavissatīti . idha kho pana taṃ
Bhikkhave  sobhetha  yaṃ tumhe evaṃ svākkhāte dhammavinaye pabbajitā
samānā khamā ca bhaveyyātha soratā cāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 325-335. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=244&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=244&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=244&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=244&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=244              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :