ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [320] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho pana samayena parivasika
bhikkhu   sadiyanti   pakatattanam  bhikkhunam  abhivadanam  paccutthanam
anjalikammam  samicikammam  asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapitham
padakathalikam  pattacivarapatiggahanam  nahane  pitthiparikammam  .  ye  te
bhikkhu  appiccha  .pe.  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti katham
hi  nama parivasika bhikkhu sadiyissanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam
paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  asanabhiharam  seyyabhiharam
padodakam   padapitham   padakathalikam   pattacivarapatiggahanam   nahane
pitthiparikammanti. Athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   [321]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira  bhikkhave
parivasika  bhikkhu  sadiyanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam
anjalikammam   samicikammam  asanabhiharam  seyyabhiharam  padodakam
padapitham  padakathalikam  pattacivarapatiggahanam  nahane  pitthiparikammanti .
Saccam bhagavati 1-.
   {321.1}  Vigarahi  buddho  bhagava  katham  hi  nama bhikkhave
parivasika  bhikkhu  sadiyissanti  pakatattanam  bhikkhunam  abhivadanam
paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  asanabhiharam  seyyabhiharam
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi.
Padodakam   padapitham   padakathalikam   pattacivarapatiggahanam   nahane
pitthiparikammam . netam bhikkhave appasannanam va pasadaya pasannanam va
bhiyyobhavaya  .pe.  vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi
na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna  saditabbam  pakatattanam  bhikkhunam
abhivadanam   paccutthanam   anjalikammam  samicikammam  asanabhiharo
seyyabhiharo padodakam padapitham padakathalikam pattacivarapatiggahanam nahane
pitthiparikammam yo sadiyeyya apatti dukkatassa.
   {321.2} Anujanami bhikkhave parivasikanam bhikkhunam mithu yathavuddham
abhivadanam paccutthanam anjalikammam samicikammam asanabhiharam seyyabhiharam
padodakam padapitham padakathalikam pattacivarapatiggahanam nahane pitthiparikammam.
   {321.3}  Anujanami  bhikkhave  parivasikanam  bhikkhunam  panca
yathavuddham  uposatham  pavaranam  vassikasatikam onojanam bhattanca 1- .
Tenahi  bhikkhave  parivasikanam  bhikkhunam  vattam  pannapessami yatha
parivasikehi bhikkhuhi vattitabbam.
   [322]  Parivasikena  bhikkhave  bhikkhuna samma vattitabbam .
Tatrayam  sammavattana  na  upasampadetabbam  na  nissayo databbo
na  samanero  upatthapetabbo  na  bhikkhunovadakasammati  saditabba
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabba  yaya  apattiya  sanghena
parivaso  dinno  hoti  sa  apatti  na  apajjitabba  anna
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Va  tadisika  tato  va  papitthatara  kammam  na  garahitabbam
kammika  na  garahitabba na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo
na  pavarana  thapetabba  na  savacaniyam  katabbam  na  anuvado
patthapetabbo  na  okaso  karetabbo  na  codetabbo  na
saretabbo na bhikkhu bhikkhuhi sampayojetabbam.
   [323]  Na bhikkhave parivasikena bhikkhuna pakatattassa bhikkhuno
purato  gantabbam  na  purato  nisiditabbam  yo  hoti  sanghassa
asanapariyanto   seyyapariyanto   viharapariyanto   so  tassa
padatabbo  tena  ca  so  saditabbo  na  bhikkhave parivasikena
bhikkhuna  pakatattena  bhikkhuna  1-  puresamanena  va pacchasamanena
va  kulani  upasankamitabbani  na  arannikangam  samaditabbam  na
pindapatikangam  samaditabbam  na  ca  2-  tappaccaya  pindapato
niharapetabbo ma mam janimsuti.
   [324] Parivasikena bhikkhave bhikkhuna agantukena arocetabbam
agantukassa  arocetabbam  uposathe  arocetabbam  pavaranaya
arocetabbam sace gilano hoti dutenapi arocapetabbam 3- .
   [325]  Na bhikkhave parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa
abhikkhuko  avaso  gantabbo  annatra  pakatattena  annatra
antaraya  na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna sabhikkhuka avasa
abhikkhuko  anavaso  gantabbo  annatra  pakatattena  annatra
@Footnote: 1 Yu. pakatattassa bhikkhuno .  2 Yu. casaddo na dissati .  3 Ma. Yu. arocetabbam.
Antaraya  na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna sabhikkhuka avasa
abhikkhuko  avaso  va  anavaso  va  gantabbo  annatra
pakatattena  annatra  antaraya  na  bhikkhave parivasikena bhikkhuna
sabhikkhuka anavasa abhikkhuko avaso gantabbo annatra pakatattena
annatra  antaraya  na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna sabhikkhuka
anavasa  abhikkhuko  anavaso  gantabbo  annatra  pakatattena
annatra  antaraya  na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna sabhikkhuka
anavasa abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo annatra
pakatattena  annatra  antaraya  na  bhikkhave parivasikena bhikkhuna
sabhikkhuka avasa va anavasa va abhikkhuko avaso gantabbo
annatra   pakatattena   annatra   antaraya   na   bhikkhave
parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  va  anavasa  va
abhikkhuko  anavaso  gantabbo  annatra  pakatattena  annatra
antaraya na bhikkhave parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va
anavasa  va  abhikkhuko  avaso va anavaso va gantabbo
annatra pakatattena annatra antaraya.
   [326]  Na bhikkhave parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa
sabhikkhuko  avaso  gantabbo  yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka
annatra  pakatattena  annatra  antaraya  na bhikkhave parivasikena
bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko  anavaso  gantabbo
Yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka  annatra  pakatattena  annatra
antaraya  na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna sabhikkhuka avasa
sabhikkhuko  avaso  va  anavaso  va  gantabbo  yatthassu
bhikkhu  nanasamvasaka  annatra  pakatattena  annatra  antaraya
na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko
avaso  gantabbo  yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka  annatra
pakatattena  annatra  antaraya  na  bhikkhave parivasikena bhikkhuna
sabhikkhuka  anavasa  sabhikkhuko  anavaso  gantabbo  yatthassu
bhikkhu  nanasamvasaka  annatra  pakatattena  annatra  antaraya
na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko
avaso  va  anavaso  va  gantabbo  yatthassu  bhikkhu
nanasamvasaka  annatra  pakatattena  annatra antaraya na bhikkhave
parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  va  anavasa  va
sabhikkhuko  avaso  gantabbo  yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka
annatra  pakatattena  annatra  antaraya  na bhikkhave parivasikena
bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa va sabhikkhuko anavaso
gantabbo  yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka  annatra  pakatattena
annatra  antaraya  na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna sabhikkhuka
avasa  va  anavasa  va sabhikkhuko avaso va anavaso
va  gantabbo  yatthassu  bhikkhu  nanasamvasaka  annatra pakatattena
Annatra antaraya.
   [327] Gantabbo bhikkhave parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka
avasa  sabhikkhuko  avaso  yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam
janna   sakkomi   ajjeva   gantunti   gantabbo   bhikkhave
parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  sabhikkhuko  anavaso
yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam janna sakkomi ajjeva gantunti
gantabbo  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa
sabhikkhuko  avaso  va  anavaso  va  yatthassu  bhikkhu
samanasamvasaka yam janna sakkomi ajjeva gantunti
   {327.1}  gantabbo  bhikkhave parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka
anavasa  sabhikkhuko  avaso  yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka yam
janna  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo bhikkhave parivasikena
bhikkhuna  sabhikkhuka  anavasa  sabhikkhuko  anavaso yatthassu bhikkhu
samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo
bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka  anavasa  sabhikkhuko
avaso  va  anavaso  va  yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka
yam  janna  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave
parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka  avasa  va  anavasa  va
sabhikkhuko  avaso  yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna
sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave  parivasikena
Bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa va sabhikkhuko anavaso
yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi  ajjeva
gantunti  gantabbo  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna  sabhikkhuka
avasa  va  anavasa  va sabhikkhuko avaso va anavaso
va   yatthassu  bhikkhu  samanasamvasaka  yam  janna  sakkomi
ajjeva gantunti.
   [328]  Na bhikkhave parivasikena bhikkhuna pakatattena bhikkhuna
saddhim  ekacchanne  avase  vatthabbam  na  ekacchanne anavase
vatthabbam  na  ekacchanne  avase  va  anavase va vatthabbam
pakatattam  bhikkhum  disva  asana  vutthatabbam  pakatatto  bhikkhu
asanena  nimantetabbo  na  pakatattena  bhikkhuna  saddhim ekasane
nisiditabbam  na  nice  asane  nisinne  ucce  asane nisiditabbam
na  chamayam  nisinne  asane  nisiditabbam na ekacankame cankamitabbam
na  nice  cankame  cankamante  ucce  cankame  cankamitabbam  na
chamayam cankamante cankame cankamitabbam.
   [329]  Na  bhikkhave  parivasikena  bhikkhuna  parivasikena
vuddhatarena  bhikkhuna  saddhim  .pe.  mulaya patikassanarahena bhikkhuna
saddhim  .pe.  manattarahena  bhikkhuna saddhim .pe. manattacarikena
bhikkhuna  saddhim  .pe.  abbhanarahena  bhikkhuna  saddhim ekacchanne
avase  vatthabbam  na  ekacchanne  anavase  vatthabbam  na
Ekacchanne  avase  va  anavase va vatthabbam na ekasane
nisiditabbam  na  nice  asane  nisinne  ucce  asane nisiditabbam
na  chamayam  nisinne  asane  nisiditabbam na ekacankame cankamitabbam
na  nice  cankame cankamante ucce cankame cankamitabbam na chamayam
cankamante cankame cankamitabbam.
   [330]  Parivasikacatuttho  ce  bhikkhave  parivasam  dadeyya
mulaya  patikasseyya  manattam  dadeyya  tabbiso  1-  abbheyya
akammam tam 2- na ca karaniyanti.
        Catunavutiparivasikavattam nitthitam.
   [331]  Athakho  ayasma  upali  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho ayasma upali bhagavantam etadavoca kati 3- nu kho
bhante  parivasikassa  bhikkhuno  ratticchedati  . tayo kho upali
parivasikassa   bhikkhuno   ratticcheda   sahavaso   vippavaso
anarocana  ime  kho  upali  tayo  parivasikassa  bhikkhuno
ratticchedati.
   [332]  Tena  kho  pana  samayena  savatthiyam mahabhikkhusangho
sannipatito  hoti  .  na  sakkonti  parivasika  bhikkhu  parivasam
@Footnote: 1 Ma. Yu. viso .  2 Ma. Yu. ayam saddo natthi .   3 Ma. Yu. kati.
Sodhetum . te bhikkhu 1- bhagavato etamattham acoresum. Anujanami
bhikkhave  parivasam  nikkhipitum  evanca  pana  bhikkhave nikkhipitabbo .
Tena  parivasikena  bhikkhuna  ekam  bhikkhum  upasankamitva  ekamsam
uttarasangam  karitva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  parivasam  nikkhipamiti  .  nikkhitto  hoti
parivaso. Vattam nikkhipamiti. Nikkhitto hoti parivasoti 2-.
   [333] Tena kho pana samayena savatthiya bhikkhu tahim tahim 3-
pakkamimsu  .  sakkonti  4- parivasika bhikkhu parivasam sodhetum .
Te  bhikkhu 1- bhagavato etamattham arocesum . anujanami bhikkhave
parivasam samadatum 5- . evanca pana bhikkhave samaditabbo 6- . tena
parivasikena  bhikkhuna  ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva evamassa vacaniyo
parivasam  samadiyamiti  .  samadinno  hoti  parivaso  .  vattam
samadiyamiti. Samadinno hoti parivasoti 2-.
          Parivasikavattam nitthitam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. te bhikkhuti natthi. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. taham taham.
@4 yebhuyyena na sakkontiti patho dissati. ettha nasaddena patisedho ayuttarupoyeva
@parivasasamadanassa sodhetum samatthakale bhagavata anujaniyamanatta. purato
@vakkhamane manattasamadanepi eseva nayo .  5 Ma. samadiyitum. Yu. samaditum.
@6 Ma. samadiyitabbo. ito param sabbattha eseva nayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 128-136. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=320&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=320&items=14&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=320&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=320&items=14&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=320              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5760              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5760              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :