ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [400] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {400.1}  sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim   apajji   sancetanikam   sukkavisatthim   pancahapaticchannam
so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya   pancahaparivasam   yaci   .   sangho
udayissa   bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya
sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya   pancahaparivasam  adasi  .
So  parivasanto  antara  ekam  apattim  apajji  sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham  antara  ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam
yaci  .  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa  apattiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page183.

Sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . So parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikasseyya. Esa natti. {400.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam adasi . so parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page184.

Yacati . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassati . Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassana so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {400.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami .pe. {400.4} Patikassito sanghena udayi bhikkhu antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya 1- khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 182-184. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=400&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=400&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=400&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=400&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=400              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :