ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [401]  So  parivutthaparivaso bhikkhunam arocesi aham avuso
ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam
soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  yacim tassa me sangho ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  adasi  soham  parivasanto  antara  ekam  apattim
apajjim   sancetanikam   sukkavisatthim  appaticchannam  soham  sangham
antara   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassi  soham  parivutthaparivaso  manattaraho  antara
@Footnote: 1 Ma. mulaya patikassana . Yu. mulaya patikassanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam soham sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yacim tam mam sangho antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi soham parivutthaparivaso katham nu kho maya patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . Tenahi bhikkhave sangho udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam detu. [402] Evanca pana bhikkhave databbam . Tena bhikkhave udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam soham sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yacim . tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam adasi . Soham parivasanto antara ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam soham sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yacim . tam mam sangho antara ekissa apattiya sancetanikaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page186.

Sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . soham parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam soham sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yacim . tam mam sangho antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . soham bhante parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacamiti. Dutiyampi yacitabbam tatiyampi yacitabbam. [403] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {403.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam adasi . so parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajji

--------------------------------------------------------------------------------------------- page187.

Sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam dadeyya . esa natti. {403.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam adasi . so parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam so sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page188.

Mulaya patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi . so parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacati . sangho udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {403.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami .pe. dinnam sanghena udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 184-188. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=401&items=3&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=401&items=3&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=401&items=3&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=401&items=3&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=401              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :