ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [404]  So manattam caranto antara ekam apattim apajji
sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  .  so  bhikkhunam  arocesi
aham  avuso  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim
pancahapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  yacim  tassa
me  sangho  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya   pancahaparivasam   adasi  soham  parivasanto
antara  ekam  apattim  apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam
soham  sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi soham parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam soham sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yacim tam mam sangho antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassi soham parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacim tassa me sangho tissannam apattinam charattam manattam adasi soham manattam caranto antara ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam kathamnu kho maya patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassitva charattam manattam detu.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 188-189. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=404&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=404&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=404&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=404&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=404              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :