ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [440]  Tena  kho  pana  samayena annataro bhikkhu sambahula
sanghadisesa   apattiyo  apanno  hoti  eka  apatti
ekahapaticchanna  eka  apatti  dvihapaticchanna  eka  apatti
tihapaticchanna  eka  apatti  catuhapaticchanna  eka  apatti
pancahapaticchanna   eka   apatti   chahapaticchanna   eka
apatti   sattahapaticchanna  eka  apatti  atthahapaticchanna
eka  apatti  navahapaticchanna eka apatti dasahapaticchanna .
So  bhikkhunam  arocesi  aham  avuso  sambahula  sanghadisesa
apattiyo  apajjim  eka  apatti  ekahapaticchanna  .pe.
Eka apatti dasahapaticchanna katham nu kho maya patipajjitabbanti .
Te   bhikkhu   bhagavato   etamattham  arocesum  .  tenahi
bhikkhave  sangho  tassa  bhikkhuno  tasam  apattinam  ya  apatti
Dasahapaticchanna tassa agghena samodhanaparivasam detu.
   [441] Evanca pana bhikkhave databbo . Tena bhikkhave bhikkhuna
sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva  vuddhanam bhikkhunam
pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim paggahetva evamassa
vacaniyo  aham  bhante  sambahula  sanghadisesa  apattiyo apajjim
eka   apatti  ekahapaticchanna  .pe.  eka  apatti
dasahapaticchanna  soham  bhante  sangham  tasam apattinam ya apatti
dasahapaticchanna  tassa  agghena  samodhanaparivasam  yacamiti .
Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
   [442] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {442.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajji  eka apatti ekahapaticchanna
.pe.  eka  apatti  dasahapaticchanna so sangham tasam apattinam
ya  apatti  dasahapaticchanna  tassa  agghena  samodhanaparivasam
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
tasam  apattinam  ya  apatti  dasahapaticchanna  tassa  agghena
samodhanaparivasam dadeyya. Esa natti.
   {442.2}  Sunatu  me  bhante  sangho  ayam  itthannamo
bhikkhu    sambahula   sanghadisesa   apattiyo   apajji
eka    apatti    ekahapaticchanna   .pe.   eka
apatti   dasahapaticchanna   so   sangham   tasam   apattinam
Ya  apatti  dasahapaticchanna  tassa  agghena  samodhanaparivasam
yacati  .  sangho  itthannamassa  bhikkhuno  tasam  apattinam  ya
apatti  dasahapaticchanna  tassa  agghena samodhanaparivasam deti .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  tasam  apattinam  ya
apatti   dasahapaticchanna  tassa  agghena  samodhanaparivasassa
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {442.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .pe. dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno tasam apattinam
ya  apatti  dasahapaticchanna  tassa  agghena  samodhanaparivaso
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [443]  Tena  kho  pana  samayena annataro bhikkhu sambahula
sanghadisesa   apattiyo  apanno  hoti  eka  apatti
ekahapaticchanna  dve  apattiyo  dvihapaticchannayo  1-  tisso
apattiyo  tihapaticchannayo  catasso  apattiyo  catuhapaticchannayo
panca   apattiyo  pancahapaticchannayo  1-  cha  apattiyo
chahapaticchannayo 1- satta apattiyo sattahapaticchannayo 1- attha
apattiyo  atthahapaticchannayo  nava  apattiyo  navahapaticchannayo
dasa   apattiyo   dasahapaticchannayo   .   so   bhikkhunam
arocesi  aham  avuso  sambahula  sanghadisesa  apattiyo
apajjim  eka  apatti  ekahapaticchanna  .pe. dasa apattiyo
@Footnote: 1 Yu. ... channa. ito param sabbattha eseva nayo.
Dasahapaticchannayo  katham  nu  kho  maya  patipajjitabbanti  .  te
bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum  .  tenahi  bhikkhave sangho
tassa  bhikkhuno  tasam  apattinam ya apattiyo sabbacirapaticchannayo
tasam agghena samodhanaparivasam detu.
   [444]  Evanca  pana  bhikkhave  databbo . tena bhikkhave
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva  .pe.
Evamassa  vacaniyo  aham  bhante  sambahula sanghadisesa apattiyo
apajjim  eka  apatti  ekahapaticchanna  .pe. dasa apattiyo
dasahapaticchannayo  soham  bhante  sangham  tasam  apattinam  ya
apattiyo  sabbacirapaticchannayo  tasam  agghena  samodhanaparivasam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
   [445] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {445.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajji  eka apatti ekahapaticchanna
.pe.  dasa  apattiyo  dasahapaticchannayo  so  sangham  tasam
apattinam  ya  apattiyo  sabbacirapaticchannayo  tasam  agghena
samodhanaparivasam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamassa
bhikkhuno  tasam  apattinam  ya  apattiyo  sabbacirapaticchannayo
tasam agghena samodhanaparivasam dadeyya. Esa natti.
   {445.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu sambahula
Sanghadisesa  apattiyo  apajji  eka apatti ekahapaticchanna
.pe.  dasa apattiyo dasahapaticchannayo so sangham tasam apattinam
ya  apattiyo  sabbacirapaticchannayo  tasam agghena samodhanaparivasam
yacati  .  sangho  itthannamassa  bhikkhuno  tasam  apattinam  ya
apattiyo  sabbacirapaticchannayo  tasam  agghena  samodhanaparivasam
deti  .  yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  tasam
apattinam  ya  apattiyo  sabbacirapaticchannayo  tasam  agghena
samodhanaparivasassa  danam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya.
   {445.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .pe.  dinno  sanghena  itthannamassa  bhikkhuno  tasam
apattinam  ya  apattiyo  sabbacirapaticchannayo  tasam  agghena
samodhanaparivaso  khamati  sanghassa  tasma  tunhi  .  evametam
dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 218-222. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=440&items=6&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=440&items=6&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=440&items=6&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=440&items=6&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=440              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :