ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [600]  Tena  kho  pana  samayena  gaggo bhikkhu ummattako
hoti  cittavipariyāsakato  .  tena  ummattakena  cittavipariyāsakatena
bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  hoti  bhāsitaparikkantaṃ  . bhikkhū gaggaṃ
bhikkhuṃ  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena  āpattiyā
codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ āpajjitāti . so evaṃ
vadeti  ahaṃ  kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ  cittavipariyāsakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ   bhāsitaparikkantaṃ   nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me
etaṃ katanti.
   {600.1}  Evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva saratāyasmā
evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  . ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū gaggaṃ
bhikkhuṃ  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena  āpattiyā
codessanti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti so evaṃ
@Footnote: 1 Yu. samaggo.
Vadeti  ahaṃ  kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ  cittavipariyāsakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  1- sarāmi mūḷhena me etaṃ
katanti  evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā evarūpiṃ
āpattiṃ āpajjitāti.
   {600.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ
kira bhikkhave .pe. saccaṃ bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave saṅgho gaggassa bhikkhuno amūḷhassa
amūḷhavinayaṃ detu . evañca pana bhikkhave dātabbo . tena bhikkhave
gaggena  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  ummattako  ahosiṃ
cittavipariyāsakato   tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena
bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  maṃ  1-  bhikkhū
ummattakena   cittavipariyāsakatena   ajjhāciṇṇena   āpattiyā
codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti tyāhaṃ evaṃ
vadāmi ahaṃ kho āvuso ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato tena me
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ nāhantaṃ 1- sarāmi mūḷhena me etaṃ katanti evampi
maṃ  vuccamānā codenteva saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitāti
@Footnote: 1 Yu. taṃ maṃ.
Sohaṃ bhante amūḷho saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācāmīti.
   {600.3}  Dutiyampi yācitabbo .pe. tatiyampi yācitabbo ahaṃ
bhante  ummattatho  ahosiṃ  cittavipariyāsakato tena me ummattakena
cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ
maṃ  bhikkhū  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena āpattiyā
codenti saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitāti tyāhaṃ evaṃ vadāmi
ahaṃ  kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ cittavipariyāsakato tena me
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ  katanti
evampi  maṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ
āpajjitāti  sohaṃ  [1]- amūḷho tatiyampi bhante saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ
yācāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 315-317. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=600&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=600&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=600&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=600&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=600              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :