ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [601] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo.
   {601.1} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ gaggo bhikkhu ummattako
ahosi  cittavipariyāsakato  tena  ummattakena  cittavipariyāsakatena
bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  .  bhikkhū  gaggaṃ
bhikkhuṃ  ummattakena  cittavipariyāsakatena  ajjhāciṇṇena  āpattiyā
codenti  saratāyasmā  evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so
evaṃ  vadeti  ahaṃ kho āvuso ummattako ahosiṃ cittavipariyāsakato
tena  me  ummattakena  cittavipariyāsakatena  bahuṃ  assāmaṇakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhante.
Ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ
katanti  .  evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā
evarūpiṃ  āpattiṃ  āpajjitāti  .  so  amūḷho saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  gaggassa  bhikkhuno
amūḷhassa amūḷhavinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {601.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ gaggo bhikkhu ummattato
ahosi  cittavipariyāsakato  tena  ummattakena cittavipariyāsakatena bahuṃ
assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ  bhāsitaparikkantaṃ  .  bhikkhū  gaggaṃ  bhikkhuṃ
ummattakena cittavipariyāsakatena ajjhāciṇṇena āpattiyā codenti 1-
saratāyasmā  evarūpiṃ āpattiṃ āpajjitāti . so evaṃ vadeti ahaṃ
kho  āvuso  ummattako  ahosiṃ  cittavipariyāsakato  tena  me
ummattakena   cittavipariyāsakatena   bahuṃ  assāmaṇakaṃ  ajjhāciṇṇaṃ
bhāsitaparikkantaṃ  nāhantaṃ  sarāmi  mūḷhena  me  etaṃ  katanti .
Evampi  naṃ  vuccamānā  codenteva  saratāyasmā evarūpiṃ āpattiṃ
āpajjitāti  .  so  amūḷho  saṅghaṃ amūḷhavinayaṃ yācati . saṅgho
gaggassa  bhikkhuno  amūḷhassa  amūḷhavinayaṃ  deti  .  yassāyasmato
khamati  gaggassa  bhikkhuno  amūḷhassa  amūḷhavinayassa  dānaṃ  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {601.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi
etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  dinno  saṅghena  gaggassa  bhikkhuno
amūḷhassa    amūḷhavinayo    khamati    saṅghassa    tasmā
@Footnote: 1 Ma. codenteva.
Tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 317-319. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=601&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=601&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=601&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=601&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=601              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :