ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [682] Anuvadadhikaranam katihi samathehi sammati . anuvadadhikaranam
catuhi  samathehi sammati sammukhavinayena ca sativinayena ca amulhavinayena
ca tassapapiyasikaya ca.
   [683] Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma amulhavinayanca
tassapapiyasikanca   dvihi   samathehi   sammeyya   sammukhavinayena
ca  sativinayena  cati  .  siyatissa vacaniyam . yatha katham viya .
Idha pana bhikkhave 2- bhikkhu bhikkhum amulikaya silavipattiya anuddhamsenti.
Tassa  kho  tam  bhikkhave  bhikkhuno  sativepullappattassa  sativinayo
databbo  .  evanca  pana  bhikkhave  databbo . tena bhikkhave
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam  karitva .pe.
Evamassa  vacaniyo  mam  bhante  bhikkhu  amulikaya  silavipattiya
anuddhamsenti  soham  bhante  sativepullappatto  sangham  sativinayam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
   [684] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {684.1} sunatu me bhante sangho bhikkhu itthannamam bhikkhum amulikaya
silavipattiya  anuddhamsenti  .  so  sativepullappatto sangham sativinayam
yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho itthannamassa bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. visattheneva vivatena gahetabbo . 2 Ma. Yu. bhikkhaveti natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page362.

Sativepullappattassa sativinayam dadeyya. Esa natti. {684.2} Sunatu me bhante sangho bhikkhu itthannamam bhikkhum amulikaya silavipattiya anuddhamsenti . so sativepullappatto sangham sativinayam yacati. Sangho itthannamassa bhikkhuno sativepullappattassa sativinayam deti . Yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno sativepullappattassa sativinayassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {684.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami .pe. dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno sativepullappattassa sativinayo khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti. {684.4} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam. Sammukhavinayena ca sativinayena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim . Sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata .pe. Ka ca tattha puggalasammukhata . yo ca anuvadati yanca anuvadati ubho sammukhibhuta honti ayam tattha puggalasammukhata . kinca tattha sativinayasmim . ya sativinayassa kammassa kiriya karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivasana appatikkosana idam tattha sativinayasmim . Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam. [685] Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma sativinayanca tassapapiyasikanca dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page363.

Amulhavinayena cati . siyatissa vacaniyam . yatha katham viya . Idha pana bhikkhave bhikkhu ummattako hoti cittavipariyasakato tena ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam hoti bhasitaparikkantam . tam bhikkhu ummattakena cittavipariyasakatena ajjhacinnena apattiya codenti saratayasma evarupim apattim apajjitati . so evam vadeti aham kho avuso ummattako ahosim cittavipariyasakato tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam nahantam sarami mulhena me etam katanti . evampi nam vuccamana codenteva saratayasma evarupim apattim apajjitati . tassa kho bhikkhave bhikkhuno amulhassa amulhavinayo databbo. {685.1} Evanca pana bhikkhave databbo . tena bhikkhave bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva .pe. Evamassa vacaniyo aham bhante ummattako ahosim cittavipariyasakato tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam mam bhikkhu ummattakena cittavipariyasakatena ajjhacinnena apattiya codenti saratayasma evarupim apattim apajjitati tyaham evam vadami aham kho avuso ummattako ahosim cittavipariyasakato tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam nahantam sarami mulhena me etam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page364.

Katanti . evampi mam vuccamana codenteva saratayasma evarupim apattim apajjitati . soham bhante amulho sangham amulhavinayam yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo. [686] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {686.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu ummattako ahosi cittavipariyasakato tena ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam . Tam bhikkhu ummattakena cittavipariyasakatena ajjhacinnena apattiya codenti saratayasma evarupim apattim apajjitati . so evam vadeti aham kho avuso ummattako ahosim cittavipariyasakato tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam nahantam sarami mulhena me etam katanti . Evampi nam vuccamana codenteva saratayasma evarupim apattim apajjitati . so amulho sangham amulhavinayam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamassa bhikkhuno amulhassa amulhavinayam dadeyya. Esa natti. {686.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu ummattako ahosi cittavipariyasakato tena ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam . Tam bhikkhu ummattakena cittavipariyasakatena ajjhacinnena apattiya codenti saratayasma evarupim apattim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page365.

Apajjitati . so evam vadeti aham kho avuso ummattako ahosim cittavipariyasakato tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam nahantam sarami mulhena me etam katanti . evampi nam vuccamana codenteva saratayasma evarupim apattim apajjitati . so amulho sangham amulhavinayam yacati . sangho itthannamassa bhikkhuno amulhassa amulhavinayam deti . yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno amulhassa amulhavinayassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {686.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami .pe. dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno amulhassa amulhavinayo khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti. {686.4} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam . kena vupasantam . sammukhavinayena ca amulhavinayena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim . sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata .pe. kinca tattha amulhavinayasmim . ya amulhavinayassa kammassa kiriya karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivasana appatikkosana idam tattha amulhavinayasmim . evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam . chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam. [687] Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma sativinayanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

Amulhavinayanca dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca tassapapiyasikaya cati . siyatissa vacaniyam . yatha katham viya . Idha pana bhikkhave bhikkhu bhikkhum sanghamajjhe garukaya apattiya codeti saratayasma evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam vati . so evam vadeti na kho aham avuso sarami evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam vati . tamenam so nivethentam 1- ativetheti inghayasma sadhukameva janahi yadi sarasi evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam vati. {687.1} So evam vadeti na kho aham avuso sarami evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam va sarami ca kho aham avuso evarupim appamattakampi apattim apajjitati . tamenam so nivethentam ativetheti inghayasma sadhukameva janahi yadi sarasi evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam vati . so evam vadeti imam hi namaham avuso appamattakampi 2- apattim apajjita 3- aputtho patijanissami kim panaham evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam va puttho na patijanissamiti . So evam vadeti imam hi nama tvam avuso appamattakampi apattim apajjita aputtho na patijanissasi kim pana tvam @Footnote: 1 Ma. Yu. nibbethentam . 2 Ma. Yu. appamattakam . 3 Ma. Yu. apajjitva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

Evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam va aputtho patijanissasi inghayasma sadhukameva janahi yadi sarasi evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam vati . so evam vadeti 1- sarami kho aham avuso evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam va dava me etam vuttam rava me etam vuttam nahantam sarami evarupim garukam apattim apajjita parajikam va parajikasamantam vati . Tassa khvetam 2- bhikkhave bhikkhuno tassapapiyasikakammam katabbam. [688] Evanca pana bhikkhave katabbam . byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {688.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu sanghamajjhe garukaya apattiya anuyunjiyamano avajanitva patijanati patijanitva avajanati annena annam paticarati sampajanamusa bhasati . yadi sanghassa pattakallam sangho itthannamassa bhikkhuno tassapapiyasikakammam kareyya . Esa natti. {688.2} Sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu sanghamajjhe garukaya apattiya anuyunjiyamano avajanitva patijanati patijanitva avajanati annena annam paticarati sampajanamusa bhasati . sangho itthannamassa bhikkhuno tassapapiyasikakammam @Footnote: 1 Ma. vadesi . 2 Ma. kho tam. Yu. kho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Karoti . yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno tassapapiyasikakammassa karanam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {688.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami .pe. katam sanghena itthannamassa bhikkhuno tassapapiyasikakammam khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti {688.4} idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam. Sammukhavinayena ca tassapapiyasikaya ca . kinca tattha sammukhavinayasmim. Sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata .pe. Ka ca tattha tassapapiyasikaya . ya tassapapiyasikaya kammassa kiriya karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivasana appatikkosana ayam tattha tassapapiyasikaya . evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam. [689] Apattadhikaranam katihi samathehi sammati . apattadhikaranam tihi samathehi sammati sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca tinavattharakena ca. [690] Siya apattadhikaranam ekam samatham anagamma tinavattharakam dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca patinnatakaranena cati . Siyatissa vacaniyam . yatha katham viya . idha pana bhikkhave bhikkhu lahukam apattim apanno hoti . tena bhikkhave bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekam uttarasangam karitva ukkutikam 1- nisiditva @Footnote: 1 Ma. karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham avuso itthannamam apattim apanno tam patidesemiti . tena vattabbo passasiti . Ama passamiti. Ayatim samvareyyasiti. {690.1} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam. Sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim. Dhammasammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata .pe. ka ca tattha puggalasammukhata . yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhibhuta honti ayam tattha puggalasammukhata . kinca tattha patinnatakaranasmim . Ya patinnatakaranassa kammassa kiriya karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivasana appatikkosana idam tattha patinnatakaranasmim . evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam patiggahako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam. {690.2} Evance tam labhetha iccetam kusalam no ce labhetha tena bhikkhave bhikkhuna sambahule bhikkhu upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassu vacaniya aham bhante itthannamam apattim apanno tam patidesemiti . byattena bhikkhuna patibalena te bhikkhu napetabba {690.3} sunantu me ayasmanta ayam itthannamo bhikkhu apattim sarati vivarati uttanikaroti deseti . Yadayasmantanam pattakallam aham itthannamassa bhikkhuno apattim patigganheyyanti . tena vattabbo passasiti .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Ama passamiti . ayatim samvareyyasiti . idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam . kena vupasantam . sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim . dhammasammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata .pe. ka ca tattha puggalasammukhata . Yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhibhuta honti ayam tattha puggalasammukhata . kinca tattha patinnatakaranasmim . ya patinnatakaranassa kammassa kiriya karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivasana appatikkosana idam tattha patinnatakaranasmim . Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam patiggahako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam. {690.4} Evance tam labhetha iccetam kusalam no ce labhetha tena bhikkhave bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante itthannamam apattim apanno tam patidesemiti . byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {690.5} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu apattim sarati vivarati uttanikaroti deseti . yadi sanghassa pattakallam aham itthannamassa bhikkhuno apattim patigganheyyanti . tena vattabbo passasiti. Ama passamiti. Ayatim samvareyyasiti. {690.6} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam. Sammukhavinayena ca patinnatakaranena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Ca . kinca tattha sammukhavinayasmim . sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata .pe. evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam patiggahako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam . Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam. [691] Siya apattadhikaranam ekam samatham anagamma patinnatakaranam dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca tinavattharakena cati . siyatissa vacaniyam . yatha katham viya . idha pana bhikkhave bhikkhunam bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam hoti bhasitaparikkantam . tatra ce bhikkhave 1- bhikkhunam evam hoti amhakam kho bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam sace mayam imahi apattihi annamannam karessama siyapi tam adhikaranam kakkhalataya valataya bhedaya samvatteyyati . anujanami bhikkhave evarupam adhikaranam tinavattharakena vupasametum. {691.1} Evanca pana bhikkhave vupasametabbam. Sabbeheva ekajjham sannipatitabbam sannipatitva byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {691.2} sunatu me bhante sangho amhakam bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam . sace mayam imahi apattihi annamannam karessama siyapi tam adhikaranam kakkhalataya valataya bhedaya @Footnote: 1 Ma. bhikkhaveti natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

Samvatteyya . yadi sanghassa pattakallam sangho imam adhikaranam tinavattharakena vupasameyya thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttanti. Ekatopakkhikanam bhikkhunam byattena bhikkhuna patibalena sako pakkho napetabbo {691.3} sunantu me ayasmanta amhakam bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam . sace mayam imahi apattihi annamannam karessama siyapi tam adhikaranam kakkhalataya valataya bhedaya samvatteyya . yadayasmantanam pattakallam aham ya ceva ayasmantanam apatti ya ca attano apatti ayasmantananceva atthaya attano ca atthaya sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttanti. [692] Athaparesam ekatopakkhikanam bhikkhunam byattena bhikkhuna patibalena sako pakkho napetabbo {692.1} sunantu me ayasmanta amhakam bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam . sace mayam imahi apattihi annamannam karessama siyapi tam adhikaranam kakkhalataya valataya bhedaya samvatteyya . Yadayasmantanam pattakallam aham ya ceva ayasmantanam apatti ya ca attano apatti ayasmantananceva atthaya attano ca atthaya sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

[693] [1]- Ekatopakkhikanam bhikkhunam byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {693.1} sunatu me bhante sangho amhakam bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam . sace mayam imahi apattihi annamannam karessama siyapi tam adhikaranam kakkhalataya valataya bhedaya samvatteyya . yadi sanghassa pattakallam aham ya ceva imesam ayasmantanam apatti ya ca attano apatti imesanceva ayasmantanam atthaya attano ca atthaya sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttam. Esa natti. {693.2} Sunatu me bhante sangho amhakam bhandanajatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikkantam . sace mayam imahi apattihi annamannam karessama siyapi tam adhikaranam kakkhalataya valataya bhedaya samvatteyya . aham ya ceva imesam ayasmantanam apatti ya ca attano apatti imesanceva ayasmantanam atthaya attano ca atthaya sanghamajjhe tinavattharakena desemi thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttam . yassayasmato khamati amhakam imasam apattinam sanghamajjhe tinavattharakena desana thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {693.3} Desita amhakam ima apattiyo sanghamajjhe @Footnote: 1 Ma. athaparesam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page374.

Tinavattharakena thapetva thullavajjam thapetva gihipatisamyuttam khamati sanghassa tasma tunhi . evametam dharayamiti . athaparesam .pe. Evametam dharayamiti. {693.4} Idam vuccati bhikkhave adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam. Sammukhavinayena ca tinavattharakena ca . kinca tattha sammukhavinayasmim. Sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata . ka ca tattha sanghasammukhata . yavatika bhikkhu kammappatta te agata honti chandarahanam chando ahato hoti sammukhibhuta na patikkosanti ayam tattha sanghasammukhata . ka ca tattha dhammasammukhata vinayasammukhata. Yena dhammena yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam vupasammati ayam tattha dhammasammukhata vinayasammukhata. Ka ca tattha puggalasammukhata. {693.5} Yo ca deseti yassa ca deseti ubho sammukhibhuta honti ayam tattha puggalasammukhata . kinca tattha tinavattharakasmim . Ya tinavattharakassa kammassa kiriya karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivasana appatikkosana idam tattha tinavattharakasmim . evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam patiggahako ukkoteti ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam. [694] Kiccadhikaranam katihi samathehi sammati . kiccadhikaranam ekena samathena sammati sammukhavinayenati. Samathakkhandhakam nitthitam catuttham 1-. ------------ @Footnote: 1 Ma. samathakkhandhako nitthito catuttho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 361-374. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=682&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=6&item=682&items=13&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=6&item=682&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=6&item=682&items=13&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=682              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :