ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [144] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu romatthako ahosi 1-.
So  romatthitva  romatthitva  2- ajjhoharati . bhikkhu ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  vikalayam  3-  bhikkhu  bhojanam  bhunjatiti .
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  eso  bhikkhave  bhikkhu  aciram
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandhako hoti. 2 Ma. Yu. romandhitva romandhitva. 3 Yu. vikale yam.
Goyoniya  cuto  anujanami  bhikkhave romatthakassa romattham 1- na
ca  bhikkhave  bahimukhadvaram  niharitva ajjhoharitabbam yo ajjhohareyya
yathadhammo karetabboti.
   [145]  Tena  kho pana samayena annatarassa pugassa sanghabhattam
hoti . bhattagge bahu sitthani parikirimsu 2- . manussa ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  samana  sakyaputtiya  odane
diyyamane  na  sakkaccam  patiggahessanti  ekamekam sittham kammasatena
nitthayatiti  .  assosum  kho  bhikkhu  tesam manussanam ujjhayantanam
khiyantanam  vipacentanam  .  athakho  te  bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum  .pe.  anujanami bhikkhave yam diyyamanam patati tam samam
gahetva  paribhunjitum  tam  kissa  hetu  3-  pariccattam tam bhikkhave
dayakehiti.
   [146]  Tena  kho  pana  samayena  annataro  bhikkhu dighehi
nakhehi  pindaya  carati  .  annatara  itthi  passitva  tam bhikkhum
etadavoca  ehi  bhante  methunam  dhammam  patisevati . alam bhagini
netam  kappatiti  . sace kho tvam bhante na patisevissasi idanaham
attano  nakhehi  gattani  vilikhitva  kuppam  karissami  ayam  mam
bhikkhu  vippakarotiti  .  pajanahi  4- tvam bhaginiti . athakho sa
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandha .... 2 Ma. Yu. bahu sitthani pakiriyimsu. 3 Ma. Yu. Ra. idam
@pathattayam na dissati. 4 Ma. Yu. Ra. pajanasi.
Itthi  attano  nakhehi  gattani  vilikhitva  kuppam  akasi ayam mam
bhikkhu  vippakarotiti  .  manussa upadhavitva tam bhikkhum aggahesum .
Addasamsu  kho  te  manussa tassa itthiya nakhe chavimpi lohitampi
disva  imissayeva  itthiya  idam  kammam  akarako  bhikkhuti
tam  bhikkhum  muncimsu  .  athakho  so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam
etamattham arocesi . kim pana tvam avuso dighe nakhe dharesiti.
Evamavusoti  .  ye  te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti
khiyanti  vipacenti  katham hi nama bhikkhu dighe nakhe dharessatiti .
Athakho  te  bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe. na bhikkhave
digha nakha dharetabba yo dhareyya apatti dukkatassati.
   [147] Tena kho pana samayena bhikkhu nakhenapi nakham chindanti.
Mukhenapi  nakham  chindanti  .  kuddepi  nakham  ghamsenti  . anguliyo
dukkha  honti  .  bhagavato etamattham arocesum .pe. anujanami
bhikkhave  nakhacchedananti  .  salohitam  nakham  chindanti  .  anguliyo
dukkha  honti  .pe.  anujanami  bhikkhave  mamsappamanena  nakham
chinditunti.
   [148] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu visatimattham 1-
karapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
@Footnote: 1 Ma. Yu. visatimattam.
.pe.  Na  bhikkhave  visatimattham  karapetabbam  yo  karapeyya
apatti dukkatassa anujanami bhikkhave malamattam apakaddhitunti.
   [149] Tena kho pana samayena bhikkhunam kesa digha honti.
Bhagavato  etamattham  arocesum  .  ussahanti  pana  bhikkhave bhikkhu
annamannam  kese  oropetunti  .  ussahanti  bhagavati . athakho
bhagava  etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva
.pe.  bhikkhu  amantesi anujanami bhikkhave khuram khurasilam khurasipatikam
namatakam sabbam khurabhandanti.
   [150] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu massum kappapenti.
Massum vaddhapenti golomikam karapenti . caturassakam karapenti .
Parimukham karapenti . addharukam 1- karapenti . dathikam thapenti.
Sambadhe lomam samharapenti . manussa ujjhayanti khiyanti vipacenti
.pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti .pe. Bhagavato etamattham arocesum
.pe. na bhikkhave massu 2- kappapetabbam na massu 2- vaddhapetabbam
na  golomikam  karapetabbam  na  caturassakam karapetabbam na parimukham
karapetabbam  na  addharukam 1- karapetabbam na dathika thapetabba
na sambadhe lomam samharapetabbam yo samharapeyya apatti dukkatassati.
   [151]  Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno sambadhe
vano  hoti  .  bhesajjam  na  santitthati .pe. bhagavato etamattham
@Footnote: 1 Ma. Yu. addhadukam. 2 massum.
Arocesum  .  anujanami  bhikkhave abadhappaccaya sambadhe lomam
samharapetunti.
   [152]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu kattarikaya
kese  chedapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti
.pe.  seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe.  bhagavato  etamattham
arocesum  .pe.  na  bhikkhave  kattarikaya  kesa chedapetabba
yo chedapeyya apatti dukkatassati.
   [153]  Tena  kho  pana  samayena annatarassa bhikkhuno sise
vano  hoti  .  na sakkoti khurena kese oropetum . bhagavato
etamattham  arocesum  .  anujanami  bhikkhave  abadhappaccaya
kattarikaya kese chedapetunti.
   [154]  Tena  kho pana samayena bhikkhu dighani nasikalomani
dharenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  pisacillikati  .pe.  bhagavato  etamattham arocesum .
Na  bhikkhave  digham  nasikalomam  dharetabbam  yo dhareyya apatti
dukkatassati.
   [155] Tena kho pana samayena bhikkhu sakkharikayapi madhusitthakenapi
nasikalomam gahapenti . nasika dukkha honti .pe. anujanami
bhikkhave sandasanti.
   [156]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiya  bhikkhu palitam
Gahapenti  .  manussa  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe.
Seyyathapi  gihi  kamabhoginoti  .pe. bhagavato etamattham arocesum
.pe.  na  bhikkhave  palitam  gahapetabbam yo gahapeyya apatti
dukkatassati.
   [157] Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kannaguthakehi
kanna  thakita  honti  .pe. bhagavato etamattham arocesum .pe.
Anujanami bhikkhave kannamalaharaninti.
   [158]  Tena  kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu uccavaca
kannamalaharaniyo   dharenti  sovannamayam  rupiyamayam  .  manussa
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  .pe. seyyathapi gihi kamabhoginoti
.pe.  bhagavato  etamattham arocesum .pe. na bhikkhave uccavaca
kannamalaharaniyo  dharetabba  yo  dhareyya  apatti  dukkatassa
anujanami   bhikkhave  kannamalaharaniyo  1-  atthimayam  dantamayam
visanamayam  nalamayam  velumayam  katthamayam  jatumayam  phalamayam  lohamayam
sankhanabhimayanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 57-62. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=144&items=15&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=144&items=15&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=144&items=15&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=144&items=15&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=144              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :