ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [194] Koṭṭhako na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave koṭṭhakanti.
Koṭṭhako  nīcavatthuko  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ
kātunti  .  cayo  paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo
caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  tayo  posāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .  koṭṭhakassa  kavāṭaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetvā 2 Ma. Yu. te bhikkhūti pāṭhadvayaṃ na dissati.
@3 Ma. vaccakuṭi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page76.

Na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ uttarapāsakaṃ aggaḷavaṭṭiṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ āviñchanacchiddaṃ āviñchanarajjunti . koṭṭhake tiṇacuṇṇaṃ paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullitāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ kāḷavaṇṇaṃ gerukaparikammaṃ mālākammaṃ latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭṭhikanti . pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti .pe. anujānāmi bhikkhave marumbaṃ pakiritunti . na pariyāpuṇanti .pe. anujānāmi bhikkhave padarasilaṃ 1- nikkhipitunti . udakaṃ santiṭṭhati .pe. anujānāmi bhikkhave udakaniddhamananti . ācamanakumbhī na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave ācamanakumbhinti . ācamanasarāvako na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave ācamanasarāvakanti . dukkhaṃ nisinnā ācamenti .pe. Anujānāmi bhikkhave ācamanapādukanti . ācamanapādukā pākaṭā hoti . bhikkhū hiriyanti ācametuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ silāpākāraṃ dārupākāranti. Ācamanakumbhī apārutā hoti . tiṇacuṇṇehipi paṃsukehipi okiriyati .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 75-76. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=194&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=194&items=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=194&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=194&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=194              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :