ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
            Tassuddanam.
   [197] Rukkhe thambhe ca kudde ca    atthane 1- gandhasuttiya
    viggayha mallako kacchu       jara ca puthupanika
    vallikapica pamango        kanthasuttam 2- na dharaye
    kati ovatti kayuram          hatthabharanamuddika
    dighe kocche phane hatthe      sittha udakatelake
    adasudapattavana         alepo maddacunnana
    lancenti angaraganca       mukharagam tadubhayam
    cakkhurogam giragganca         ayatam sara bahiram
    ambapesisakalehi           ahi chindi 3- ca candanam
    uccavaca pattamula        suvanna 4- bahala vali
    citradussati 5- duggandho      unhe bhijjimsu midhiya
    paribhandam tinam colam         malo 6- kundolikaya ca
    thavika amsavaddhanca          tatha bandhanasuttaka
    khilam mance ca pithe ca         ange chatte panamana 7-
    tumbaghatichavasisam            calakani patiggaho
    viphalidandasovannam 8-      patte pesi ca nalika
    kinna sattu 9- saritanca     madhusittham 10- sipatikam
    vikannam bandhi visamam         chama jirappahoti 11- ca
@Footnote: 1 Yu. attane. 2 Yu. kannasuttam. 3 Ma. Yu. ahicchindi. 4 Ma. Yu. suvanno.
@5 Ma. citradussati. Yu. citradussanti. 6 Ma. malam. Yu. colam malam.
@7 Yu. panamita. 8 Yu. vippari.... 9 Ma. kannasattu.... Yu. kinnasatthu
@sarikanca. 10 Yu. madhusittha.... 11 Yu. jirapatoti ca.
    Kalimbam 1- moghasuttanca     adhotallam upahana
    angule patiggahanca        avesananca vitthakam
    patiggahatthavikanca         amsasuttam ca bandhaka 2-
    ajjhokase nicavatthu        cayo capi vihannare
    paripatam tinacunnam          ullittancavalittakam 3-
    setam kalakavannanca        parikammanca gerukam
    malakammam latakammam       makaradantapatikam 4-
    civaravamsam rajjunca           anunnasi vinayako.
    Ujjhitva pakkamanti ca       kathinam paribhijjati
    vinivethiyati kudde 5-        pattenadaya gacchare
    thavika bandhasuttantam 6-      bandhitva ca upahana
    upahanatthavikanca          amsavaddhanca suttakam 7-
    udakakappiyam magge         parissavanacolakam
    dhammakarakam 8- dve bhikkhu      vesalim agama muni
    dandam ottharikam 9- tattha-     nunnasi parissavanam.
    Makasehi panitena           bahvadadha ca jivako
    cankamanajantagharam           visame nicavatthuko 10-
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalimbham. 2 Ma. Yu. angule patiggahanca vithatkam thavikabandhaka.
@3 Ma. ullittaavalittakam. Yu. ullittavalittakam. 4 Ma. Yu. makaradantakam patika.
@5 Ma. Yu. vinivethiya kuddepi. 6 Ma. Yu. bandhasuttanca. 7 Ma. Yu. ayam patho na
@dissati. 8 Yu. dhammakarake. 9 Ma. ottharakam. Yu. dandaottarakam.
@10 Yu. nicavatthuka.
    Tayo caye vihannanti        sopanalambavedikam
    ajjhokase tinacunnam       ullittancavalittakam
    setakam kalavannanca        parikammanca gerukam
    malakammam latakammam       makaradantapatikam
    vamsam civararajjunca           uccam va 1- vatthukam kare
    cayo sopanabahanca       kavatam pitthasanghatam
    udukkhaluttarapasakam         vattinca kapisisakam
    sucighatitalachiddam           avinchananca rajjukam
    mandalam dhumanettanca        majjhe ca mukhamattika
    doni duggandha ca dahati      udadhanam saravakam 2-
    na sedeti ca cikkhallam         dhovi niddhamanam kare
    pithanca 3- kotthake kammam     marumba silaniddhamam 4-
    nagga chamayam vassante       paticchadi tayo tahim
    udapanam lujjati ca 5-        valliya kayabandhane
    tulam karakatam cakkam           bahu bhijjanti bhajana
    lohadarucammakhandam         sala tinapidhani ca
    doni candani pakara 6-     cikkhallam niddhamena ca
    sitikatam pokkharani           purananca nillekhakam
    catumasam sayanti ca          gandhapuppham nadhitthahe 7-
@Footnote: 1 Ma. uccam ca. Yu. ucca ca. 2 Yu. duggandho ca dahatica uddakatala saravakam.
@3 Yu. pitheca. 4 Ma. silaniddhamanam. Yu. silaniddhamana. 5 Yu. lujjati nica.
@6 Ma. Yu. pakaram. 7 Ma. Yu. namatakanca nadhitthahe.
    Asittakamalorikam 1-        bhunjantekam tuvattayum 2-
    vaddho bodhi ca akkami 3-     ghatam katakasammajjani
    sakkharam 4- kathalanceva        phenakam padaghamsani
    vidhupanam talavantam           makasancapi camari
    chattam vina ca arame        tayo sikkaya sammati
    roma sittha 5- nakha digha    chindantangulika dukkha
    salohitam pamananca         visati dighakesata
    khuram silam sipatikam            namatam 6- khurabhandakam
    massum kappenti vaddhenti     golomi caturassakam
    parimukham addharukanca         dathi sambadhasamhare
    abadha kattari vano        digham sakkharikaya ca
    palitam thakitam ucca           lohabhandanjani saha
    pallatthikanca ayogo       vatam ca kayabandhanam 7-
    kalabukam deddubhakam          murajjam maddavinakam
    pattika sukarantanca        dasa murajjavenika
    anto sobhagunakanca        pavanantopi jirati
    ganthika uccavacanca        phalakantepi ogahe
    gihivattham sondam macchavalakam   catukkannakam 8-
    talavantam satavalli          gihiparutaparupam
@Footnote: 1 Ma. asittakam malorikam. Yu. asittaka maloratham. 2 Yu. bhnjantoka tuvatteyyum.
@3 Ma. na akkami. 4 Yu. sakkhara.... 5 Ma. romasittha. 6 Ma. Yu. namatakam.
@7 Yu. patam salakabandhanam. 8 Yu. pattika...catukkannakanti ime patha na
@dissanti.
    Samvelli ubhatokajam          dantakatthabhikotane 1-
    kanthe vilaggam dayanca       pataggi rukkhahatthina
    sakate 2- lokayatakam        pariyapunimsu vacayum 3-
    tiracchanakatha vijja        khipi mangalam khadi ca
    vatabadho dussati ca        duggandho dukkhapaduka
    hiriyanti 4- paruduggandho     taham taham karonti ca
    duggandho kupam lujjati 5-      uccavatthu cayena ca
    sopanalambanabaha       ante dukkhanca paduka
    bahiddha doni katthanca      pitharo 6- ca aparuto
    vaccakuti 7- kavatanca       pitthasanghatameva ca
    udukkhaluttarapaso          vattinca kapisisakam
    sucighatitalachiddam           avinchanachiddameva ca
    rajju ullittavalittam        setavannanca kalakam
    malakammam latakammam       makaram pancapatikam
    civaravamsam rajjunca            jaradubbalapakaram
    kotathake capi tatheva         marumbapadarasila 8-
    santitthati niddhamanam         kumbhincapi saravakam
    dukkham hiri apidhanam          anacaranca acarum.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dantakattham akotane. 2 Ma. Yu. yamele. 3 Yu. vacesum.
@4 Yu. hiriyanti. 5 Ma. kupam lujjanati. 6 Yu. pidharo. 7 Ma. Yu. vaccakutim.
@8 Ma. marumbam padarasila. Yu. marumbanca padasila.
    Lohabhandam anunnasi       thapayitva paharanim.
    Thapayitvasandim pallankam 1-    darupattanca padukam
    sabbam darumayam bhandam        anunnasi mahamuni.
    Katakam kumbhakaranca         thapayitva tathagato
    sabbampi mattikabhandam      anunnasi anukampako.
    Yassa vatthussa niddeso       purimena yadi samam
    tampi sankhittam uddane       nayato tam vijaniya.
    Evam dasasata vatthu          vinaye khuddakavatthuke
    saddhammatthitiko 2- ceva      pesalanancanuggaho
    susikkhito vinayadharo          hitacitto supesalo
    padipakarano dhiro           pujaraho bahussutoti.
         Khuddakavatthukkhandhako nitthito
                ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. thapayitvasandipallankam. 2 Yu. saddhammathittika.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 79-84. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=197&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=197&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=197&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=197&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=197              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :