ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

page79.

Tassuddanam. [197] Rukkhe thambhe ca kudde ca atthane 1- gandhasuttiya viggayha mallako kacchu jara ca puthupanika vallikapica pamango kanthasuttam 2- na dharaye kati ovatti kayuram hatthabharanamuddika dighe kocche phane hatthe sittha udakatelake adasudapattavana alepo maddacunnana lancenti angaraganca mukharagam tadubhayam cakkhurogam giragganca ayatam sara bahiram ambapesisakalehi ahi chindi 3- ca candanam uccavaca pattamula suvanna 4- bahala vali citradussati 5- duggandho unhe bhijjimsu midhiya paribhandam tinam colam malo 6- kundolikaya ca thavika amsavaddhanca tatha bandhanasuttaka khilam mance ca pithe ca ange chatte panamana 7- tumbaghatichavasisam calakani patiggaho viphalidandasovannam 8- patte pesi ca nalika kinna sattu 9- saritanca madhusittham 10- sipatikam vikannam bandhi visamam chama jirappahoti 11- ca @Footnote: 1 Yu. attane. 2 Yu. kannasuttam. 3 Ma. Yu. ahicchindi. 4 Ma. Yu. suvanno. @5 Ma. citradussati. Yu. citradussanti. 6 Ma. malam. Yu. colam malam. @7 Yu. panamita. 8 Yu. vippari.... 9 Ma. kannasattu.... Yu. kinnasatthu @sarikanca. 10 Yu. madhusittha.... 11 Yu. jirapatoti ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

Kalimbam 1- moghasuttanca adhotallam upahana angule patiggahanca avesananca vitthakam patiggahatthavikanca amsasuttam ca bandhaka 2- ajjhokase nicavatthu cayo capi vihannare paripatam tinacunnam ullittancavalittakam 3- setam kalakavannanca parikammanca gerukam malakammam latakammam makaradantapatikam 4- civaravamsam rajjunca anunnasi vinayako. Ujjhitva pakkamanti ca kathinam paribhijjati vinivethiyati kudde 5- pattenadaya gacchare thavika bandhasuttantam 6- bandhitva ca upahana upahanatthavikanca amsavaddhanca suttakam 7- udakakappiyam magge parissavanacolakam dhammakarakam 8- dve bhikkhu vesalim agama muni dandam ottharikam 9- tattha- nunnasi parissavanam. Makasehi panitena bahvadadha ca jivako cankamanajantagharam visame nicavatthuko 10- @Footnote: 1 Ma. Yu. kalimbham. 2 Ma. Yu. angule patiggahanca vithatkam thavikabandhaka. @3 Ma. ullittaavalittakam. Yu. ullittavalittakam. 4 Ma. Yu. makaradantakam patika. @5 Ma. Yu. vinivethiya kuddepi. 6 Ma. Yu. bandhasuttanca. 7 Ma. Yu. ayam patho na @dissati. 8 Yu. dhammakarake. 9 Ma. ottharakam. Yu. dandaottarakam. @10 Yu. nicavatthuka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page81.

Tayo caye vihannanti sopanalambavedikam ajjhokase tinacunnam ullittancavalittakam setakam kalavannanca parikammanca gerukam malakammam latakammam makaradantapatikam vamsam civararajjunca uccam va 1- vatthukam kare cayo sopanabahanca kavatam pitthasanghatam udukkhaluttarapasakam vattinca kapisisakam sucighatitalachiddam avinchananca rajjukam mandalam dhumanettanca majjhe ca mukhamattika doni duggandha ca dahati udadhanam saravakam 2- na sedeti ca cikkhallam dhovi niddhamanam kare pithanca 3- kotthake kammam marumba silaniddhamam 4- nagga chamayam vassante paticchadi tayo tahim udapanam lujjati ca 5- valliya kayabandhane tulam karakatam cakkam bahu bhijjanti bhajana lohadarucammakhandam sala tinapidhani ca doni candani pakara 6- cikkhallam niddhamena ca sitikatam pokkharani purananca nillekhakam catumasam sayanti ca gandhapuppham nadhitthahe 7- @Footnote: 1 Ma. uccam ca. Yu. ucca ca. 2 Yu. duggandho ca dahatica uddakatala saravakam. @3 Yu. pitheca. 4 Ma. silaniddhamanam. Yu. silaniddhamana. 5 Yu. lujjati nica. @6 Ma. Yu. pakaram. 7 Ma. Yu. namatakanca nadhitthahe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page82.

Asittakamalorikam 1- bhunjantekam tuvattayum 2- vaddho bodhi ca akkami 3- ghatam katakasammajjani sakkharam 4- kathalanceva phenakam padaghamsani vidhupanam talavantam makasancapi camari chattam vina ca arame tayo sikkaya sammati roma sittha 5- nakha digha chindantangulika dukkha salohitam pamananca visati dighakesata khuram silam sipatikam namatam 6- khurabhandakam massum kappenti vaddhenti golomi caturassakam parimukham addharukanca dathi sambadhasamhare abadha kattari vano digham sakkharikaya ca palitam thakitam ucca lohabhandanjani saha pallatthikanca ayogo vatam ca kayabandhanam 7- kalabukam deddubhakam murajjam maddavinakam pattika sukarantanca dasa murajjavenika anto sobhagunakanca pavanantopi jirati ganthika uccavacanca phalakantepi ogahe gihivattham sondam macchavalakam catukkannakam 8- talavantam satavalli gihiparutaparupam @Footnote: 1 Ma. asittakam malorikam. Yu. asittaka maloratham. 2 Yu. bhnjantoka tuvatteyyum. @3 Ma. na akkami. 4 Yu. sakkhara.... 5 Ma. romasittha. 6 Ma. Yu. namatakam. @7 Yu. patam salakabandhanam. 8 Yu. pattika...catukkannakanti ime patha na @dissanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page83.

Samvelli ubhatokajam dantakatthabhikotane 1- kanthe vilaggam dayanca pataggi rukkhahatthina sakate 2- lokayatakam pariyapunimsu vacayum 3- tiracchanakatha vijja khipi mangalam khadi ca vatabadho dussati ca duggandho dukkhapaduka hiriyanti 4- paruduggandho taham taham karonti ca duggandho kupam lujjati 5- uccavatthu cayena ca sopanalambanabaha ante dukkhanca paduka bahiddha doni katthanca pitharo 6- ca aparuto vaccakuti 7- kavatanca pitthasanghatameva ca udukkhaluttarapaso vattinca kapisisakam sucighatitalachiddam avinchanachiddameva ca rajju ullittavalittam setavannanca kalakam malakammam latakammam makaram pancapatikam civaravamsam rajjunca jaradubbalapakaram kotathake capi tatheva marumbapadarasila 8- santitthati niddhamanam kumbhincapi saravakam dukkham hiri apidhanam anacaranca acarum. @Footnote: 1 Ma. Yu. dantakattham akotane. 2 Ma. Yu. yamele. 3 Yu. vacesum. @4 Yu. hiriyanti. 5 Ma. kupam lujjanati. 6 Yu. pidharo. 7 Ma. Yu. vaccakutim. @8 Ma. marumbam padarasila. Yu. marumbanca padasila.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page84.

Lohabhandam anunnasi thapayitva paharanim. Thapayitvasandim pallankam 1- darupattanca padukam sabbam darumayam bhandam anunnasi mahamuni. Katakam kumbhakaranca thapayitva tathagato sabbampi mattikabhandam anunnasi anukampako. Yassa vatthussa niddeso purimena yadi samam tampi sankhittam uddane nayato tam vijaniya. Evam dasasata vatthu vinaye khuddakavatthuke saddhammatthitiko 2- ceva pesalanancanuggaho susikkhito vinayadharo hitacitto supesalo padipakarano dhiro pujaraho bahussutoti. Khuddakavatthukkhandhako nitthito --------- @Footnote: 1 Ma. Yu. thapayitvasandipallankam. 2 Yu. saddhammathittika.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 79-84. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=197&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=197&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=197&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=197&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=197              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :