ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [506] Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katīhākārehi vippaṭisāro
upadahātabboti  .  adhammacodakassa  upāli  bhikkhuno  pañcahākārehi
vippaṭisāro   upadahātabbo   akālenāyasmā   codesi   no
kālena  alante  vippaṭisārāya  abhūtenāyasmā  codesi  no
bhūtena  alante  vippaṭisārāya  pharusenāyasmā  codesi  no
saṇhena  alante  vippaṭisārāya  anatthasañhitenāyasmā  codesi
no  atthasañhitena  alante  vippaṭisārāya  dosantaro  āyasmā
codesi  no  mettacitto  alante  vippaṭisārāyāti adhammacodakassa
upāli   bhikkhuno   imehi   pañcahākārehi   vippaṭisāro
upadahātabbo  .  taṃ  kissa  hetu  .  yathā  na aññopi bhikkhu
abhūtena codetabbaṃ maññeyyāti.
   [507]  Adhammacuditassa  1- pana bhante bhikkhuno katīhākārehi
avippaṭisāro  upadahātabboti  .  adhammacuditassa  upāli  bhikkhuno
pañcahākārehi   avippaṭisāro   upadahātabbo   akālenāyasmā
cudito  no  kālena  alante  avippaṭisārāya  abhūtenāyasmā
cudito  no  bhūtena  alante  avippaṭisārāya  pharusenāyasmā
@Footnote: 1 Yu. ... cuditakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page315.

Cudito no saṇhena alante avippaṭisārāya anatthasañhitenāyasmā cudito no atthasañhitena alante avippaṭisārāya dosantarenāyasmā cudito no mettacittena alante avippaṭisārāyāti adhammacuditassa upāli bhikkhuno imehi pañcahākārehi avippaṭisāro upadahātabboti. [508] Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katīhākārehi avippaṭisāro upadahātabboti . dhammacodakassa upāli bhikkhuno pañcahākārehi avippaṭisāro upadahātabbo kālenāyasmā codesi no akālena alante avippaṭisārāya bhūtenāyasmā codesi no abhūtena alante avippaṭisārāya saṇhenāyasmā codesi no pharusena alante avippaṭisārāya atthasañhitenāyasmā codesi no anatthasañhitena alante avippaṭisārāya mettacitto āyasmā codesi no dosantaro alante avippaṭisārāyāti dhammacodakassa upāli bhikkhuno imehi pañcahākārehi avippaṭisāro upadahātabbo . taṃ kissa hetu . Yathā aññopi bhikkhu bhūtena codetabbaṃ maññeyyāti. [509] Dhammacuditassa pana bhante bhikkhuno katīhākārehi vippaṭisāro upadahātabboti . dhammacuditassa upāli bhikkhuno pañcahākārehi vippaṭisāro upadahātabbo kālenāyasmā cudito no akālena alante vippaṭisārāya bhūtenāyasmā cudito no

--------------------------------------------------------------------------------------------- page316.

Abhūtena alante vippaṭisārāya saṇhenāyasmā cudito no pharusena alante vippaṭisārāya atthasañhitenāyasmā cudito no anatthasañhitena alante vippaṭisārāya mettacittenāyasmā cudito no dosantarena alante vippaṭisārāyāti dhammacuditassa upāli bhikkhuno imehi pañcahākārehi vippaṭisāro upadahātabboti. [510] Codakena bhante bhikkhunā paraṃ codetukāmena katī dhamme ajjhattaṃ manasikaritvā paro codetabboti . codakenupāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena pañca dhamme ajjhattaṃ manasikaritvā paro codetabbo kāruññatā hitesitā anukampitā 1- āpattivuṭṭhānatā vinayapurekkhāratāti codakenupāli bhikkhunā paraṃ codetukāmena ime pañca dhamme ajjhattaṃ manasikaritvā paro codetabboti. [511] Cuditena pana bhante bhikkhunā katīsu dhammesu patiṭṭhātabbanti . cuditenupāli bhikkhunā dvīsu dhammesu patiṭṭhātabbaṃ sacce ca akuppe cāti. Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ. Imamhi khandhake vatthū tiṃsa. Bhāṇavārā dve. ----------- @Footnote: 1 Yu. anukampatā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page317.

Tassuddānaṃ


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 314-317. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=506              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :