ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [506] Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi vippatisaro
upadahatabboti  .  adhammacodakassa  upali  bhikkhuno  pancahakarehi
vippatisaro   upadahatabbo   akalenayasma   codesi   no
kalena  alante  vippatisaraya  abhutenayasma  codesi  no
bhutena  alante  vippatisaraya  pharusenayasma  codesi  no
sanhena  alante  vippatisaraya  anatthasanhitenayasma  codesi
no  atthasanhitena  alante  vippatisaraya  dosantaro  ayasma
codesi  no  mettacitto  alante  vippatisarayati adhammacodakassa
upali   bhikkhuno   imehi   pancahakarehi   vippatisaro
upadahatabbo  .  tam  kissa  hetu  .  yatha  na annopi bhikkhu
abhutena codetabbam manneyyati.
   [507]  Adhammacuditassa  1- pana bhante bhikkhuno katihakarehi
avippatisaro  upadahatabboti  .  adhammacuditassa  upali  bhikkhuno
pancahakarehi   avippatisaro   upadahatabbo   akalenayasma
cudito  no  kalena  alante  avippatisaraya  abhutenayasma
cudito  no  bhutena  alante  avippatisaraya  pharusenayasma
@Footnote: 1 Yu. ... cuditakassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page315.

Cudito no sanhena alante avippatisaraya anatthasanhitenayasma cudito no atthasanhitena alante avippatisaraya dosantarenayasma cudito no mettacittena alante avippatisarayati adhammacuditassa upali bhikkhuno imehi pancahakarehi avippatisaro upadahatabboti. [508] Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi avippatisaro upadahatabboti . dhammacodakassa upali bhikkhuno pancahakarehi avippatisaro upadahatabbo kalenayasma codesi no akalena alante avippatisaraya bhutenayasma codesi no abhutena alante avippatisaraya sanhenayasma codesi no pharusena alante avippatisaraya atthasanhitenayasma codesi no anatthasanhitena alante avippatisaraya mettacitto ayasma codesi no dosantaro alante avippatisarayati dhammacodakassa upali bhikkhuno imehi pancahakarehi avippatisaro upadahatabbo . tam kissa hetu . Yatha annopi bhikkhu bhutena codetabbam manneyyati. [509] Dhammacuditassa pana bhante bhikkhuno katihakarehi vippatisaro upadahatabboti . dhammacuditassa upali bhikkhuno pancahakarehi vippatisaro upadahatabbo kalenayasma cudito no akalena alante vippatisaraya bhutenayasma cudito no

--------------------------------------------------------------------------------------------- page316.

Abhutena alante vippatisaraya sanhenayasma cudito no pharusena alante vippatisaraya atthasanhitenayasma cudito no anatthasanhitena alante vippatisaraya mettacittenayasma cudito no dosantarena alante vippatisarayati dhammacuditassa upali bhikkhuno imehi pancahakarehi vippatisaro upadahatabboti. [510] Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme ajjhattam manasikaritva paro codetabboti . codakenupali bhikkhuna param codetukamena panca dhamme ajjhattam manasikaritva paro codetabbo karunnata hitesita anukampita 1- apattivutthanata vinayapurekkharatati codakenupali bhikkhuna param codetukamena ime panca dhamme ajjhattam manasikaritva paro codetabboti. [511] Cuditena pana bhante bhikkhuna katisu dhammesu patitthatabbanti . cuditenupali bhikkhuna dvisu dhammesu patitthatabbam sacce ca akuppe cati. Patimokkhatthapanakkhandhakam nitthitam navamam. Imamhi khandhake vatthu timsa. Bhanavara dve. ----------- @Footnote: 1 Yu. anukampata.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 314-316. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=506&items=6&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=506              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :