ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1053]  Kiccādhikaraṇaṃ  āpattānāpattīti  .  kiccādhikaraṇaṃ na
āpatti  .  kiṃ  pana kiccādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyāti .
Āma  kiccādhikaraṇapaccayā  āpattiṃ āpajjeyya . kiccādhikaraṇapaccayā
kati   āpattiyo   āpajjati   .  kiccādhikaraṇapaccayā  pañca
āpattiyo   āpajjati   ukkhittānuvattikā   bhikkhunī   yāvatatiyaṃ
samanubhāsanāya  nappaṭinissajjati  ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi
thullaccayā  kammavācāpariyosāne āpatti pārājikassa bhedakānuvattakā
bhikkhū  1-  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjanti  āpatti
saṅghādisesassa   pāpikāya   diṭṭhiyā   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanti   āpatti   pācittiyassa   kiccādhikaraṇapaccayā
imā pañca āpattiyo āpajjati.
   {1053.1}   Tā   āpattiyo  catunnaṃ  vipattīnaṃ  kati
vipattiyo  bhajanti  catunnaṃ  adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ   katīhi   āpattikkhandhehi   saṅgahitā   channaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhahanti  katīhi adhikaraṇehi
katīsu  ṭhānesu  katīhi  samathehi  sammanti . tā āpattiyo catunnaṃ
vipattīnaṃ  dve  vipattiyo bhajanti siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ
catunnaṃ   adhikaraṇānaṃ   āpattādhikaraṇaṃ  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ
pañcahi  āpattikkhandhehi  saṅgahitā  siyā  pārājikāpattikkhandhena
siyā   saṅghādisesāpattikkhandhena   siyā   thullaccayāpattikkhandhena
siyā    pācittiyāpattikkhandhena   siyā   dukkaṭāpattikkhandhena
channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhahanti kāyato
ca  vācato  ca  cittato  ca  samuṭṭhahanti  yā  sā  āpatti
anavasesā  sā  āpatti  na  katamena  adhikaraṇena  na  katamamhi
ṭhāne  na  katamena  samathena sammati yā sā āpatti garukā sā
āpatti  ekena  adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  ekamhi  ṭhāne
saṅghamajjhe  dvīhi  samathehi sammati sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena
ca  yā  tā  āpattiyo  lahukā  tā  āpattiyo  ekena
adhikaraṇena  kiccādhikaraṇena  tīsu  ṭhānesu  saṅghamajjhe  gaṇamajjhe
puggalassa  santike  tīhi  samathehi  sammanti siyā sammukhāvinayena ca
paṭiññātakaraṇena ca siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 379-380. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=1053&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=1053&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1053&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1053&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1053              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=11034              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=11034              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :