ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [1364]  Vatthum  janitabbam  gottam  janitabbam namam janitabbam
apatti  janitabba  .  methunadhammoti  vatthunceva  gottanca .
Parajikanti  namanceva  apatti  ca  . adinnadananti vatthunceva
gottanca  .  parajikanti namanceva apatti ca . manussaviggahoti
vatthunceva  gottanca  .  parajikanti  namanceva  apatti ca .
Uttarimanussadhammoti   vatthunceva   gottanca   .   parajikanti
namanceva  apatti  ca  .  sukkavisatthiti  vatthunceva gottanca .
Sanghadisesoti  namanceva  apatti  ca . kayasamsaggoti vatthunceva
gottanca . sanghadisesoti namanceva apatti ca . dutthullavacati
vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti  namanceva  apatti
ca  .  attakamanti  vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti
namanceva  apatti  ca  .  sancarittanti  vatthunceva gottanca .
Sanghadisesoti  namanceva  apatti  ca  .  sannacikaya  kutim
karapananti  vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti  namanceva
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bhavissathati ayam patho yuttataro. 2 Ma. sampaticchitabbam.
Apatti  ca . mahallakam viharam karapananti vatthunceva gottanca .
Sanghadisesoti namanceva apatti ca . bhikkhum amulakena parajikena
dhammena  anuddhamsananti  vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti
namanceva  apatti  ca  .  bhikkhum  annabhagiyassa  adhikaranassa
kinci  desam  lesamattam  upadaya  parajikena dhammena anuddhamsananti
vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti namanceva apatti ca .
Sanghabhedakassa  bhikkhuno  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjananti
vatthunceva gottanca. Sanghadisesoti namanceva apatti ca.
   {1364.1}  Bhedakanuvattakanam  bhikkhunam  yavatatiyam samanubhasanaya
nappatinissajjananti  vatthunceva  gottanca . sanghadisesoti namanceva
apatti ca . dubbacassa bhikkhuno yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjananti
vatthunceva  gottanca  .  sanghadisesoti namanceva apatti ca .
Kuladusakassa  bhikkhuno  yavatatiyam  samanubhasanaya  nappatinissajjananti
vatthunceva gottanca . sanghadisesoti namanceva apatti ca .pe.
Anadariyam paticca udake uccaram va passavam va khelam va karananti
vatthunceva gottanca. Dukkatanti namanceva apatti cati.
          Navasangahavaggo nitthito pancamo.
                  --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 550-551. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=1364&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=1364&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=1364&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=1364&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1364              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12845              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12845              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :