ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [873] Samuṭṭhānā kāyikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā kati
      pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida.
      Samuṭṭhānā kāyikā anantadassinā
      akkhātā lokahitena vivekadassinā
      āpattiyo tena samuṭṭhitā pañca.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... cāti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Etante akkhāmi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā vācasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā kati pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā vācasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā catasso. Etante akkhāmi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā kati pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā pañca. Etante akkhāmi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā kāyikā mānasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā kati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā kāyikā mānasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā cha. Etante akkhāmi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā vācasikā mānasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā kati pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā vācasikā mānasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā cha. Etante akkhāmi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā mānasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā kati pucchāmi taṃ brūhi vibhaṅgakovida. Samuṭṭhānā kāyikā vācasikā mānasikā anantadassinā akkhātā lokahitena vivekadassinā āpattiyo tena samuṭṭhitā cha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Etante akkhāmi vibhaṅgakovidāti. Āpattisamuṭṭhānagāthā niṭṭhitā tatiyā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 249-252. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=873&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=873&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=873&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=873&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=873              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :