ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [41]  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena  passāvamaggena  mukhena  aṅgajātaṃ abhinisīdenti santhatāya
asanthatassa  asanthatāya  santhatassa  santhatāya  santhatassa  asanthatāya
asanthatassa  .  so  ce  pavesanaṃ  sādiyati  paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ
sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti pārājikassa .pe. na sādiyati
Anāpatti.
   {41.1}  Bhikkhupaccatthikā  manussitthiṃ  jāgarantiṃ  suttaṃ  mattaṃ
ummattaṃ  pamattaṃ  mataṃ  akkhāyitaṃ  mataṃ  yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe.
Āpatti  pārājikassa  .pe.  mataṃ  yebhuyyena  khāyitaṃ  bhikkhussa
santike  ānetvā  vaccamaggena  passāvamaggena  mukhena  aṅgajātaṃ
abhinisīdenti  santhatāya  asanthatassa  asanthatāya  santhatassa  santhatāya
santhatassa asanthatāya asanthatassa . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ
sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti  thullaccayassa
.pe. Na sādiyati anāpatti.
   {41.2}  Bhikkhupaccatthikā  amanussitthiṃ  .pe.  tiracchānagatitthiṃ
manussaubhatobyañjanakaṃ     amanussaubhatobyañjanakaṃ    tiracchānagata-
ubhatobyañjanakaṃ   bhikkhussa   santike   ānetvā  vaccamaggena
passāvamaggena   mukhena   aṅgajātaṃ   abhinisīdenti   santhatassa
asanthatassa  asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa  asanthatassa
asanthatassa . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {41.3} Bhikkhupaccatthikā tiracchānagataubhatobyañjanakaṃ jāgarantaṃ suttaṃ
mattaṃ ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe.
Āpatti  pārājikassa .pe. mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike
ānetvā vaccamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti santhatassa
asanthatassa  asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa  asanthatassa
asanthatassa  .  so  ce  pavesanaṃ  sādiyati  paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ
Sādiyati  uddharaṇaṃ  sādiyati  āpatti thullaccayassa .pe. na sādiyati
anāpatti.
   {41.4} Bhikkhupaccatthikā manussapaṇḍakaṃ amanussapaṇḍakaṃ tiracchānagata-
paṇḍakaṃ   manussapurisaṃ   amanussapurisaṃ   tiracchānagatapurisaṃ  bhikkhussa
santike  ānetvā vaccamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti
santhatassa  asanthatassa  asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa
asanthatassa  asanthatassa . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati
ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. na sādiyati
anāpatti.
   {41.5}  Bhikkhupaccatthikā tiracchānagatapurisaṃ jāgarantaṃ suttaṃ mattaṃ
ummattaṃ pamattaṃ mataṃ akkhāyitaṃ mataṃ yebhuyyena akkhāyitaṃ .pe. Āpatti
pārājikassa .pe. mataṃ yebhuyyena khāyitaṃ bhikkhussa santike ānetvā
vaccamaggena .pe. mukhena aṅgajātaṃ abhinisīdenti santhatassa asanthatassa
asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa asanthatassa asanthatassa .
So ce  pavesanaṃ  sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati
āpatti thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 56-58. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1080              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1080              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=41&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=9              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่