ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [43]  Bhikkhupaccatthikā  bhikkhuṃ  manussitthiyā santike ānetvā
Aṅgajātena  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ  mukhaṃ  abhinisīdenti  santhatassa
asanthatāya  asanthatassa  santhatāya  santhatassa  santhatāya  asanthatassa
asanthatāya . so ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati
uddharaṇaṃ sādiyati āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {43.1} Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ manussitthiyā jāgarantiyā suttāya
mattāya  ummattāya  pamattāya matāya akkhāyitāya matāya yebhuyyena
akkhāyitāya  .pe.  āpatti  pārājikassa .pe. matāya yebhuyyena
khāyitāya  santike  ānetvā  aṅgajātena  vaccamaggaṃ  passāvamaggaṃ
mukhaṃ  abhinisīdenti  santhatassa  asanthatāya  asanthatassa  santhatāya
santhatassa  santhatāya  asanthatassa  asanthatāya  .  so ce pavesanaṃ
sādiyati  paviṭṭhaṃ  sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ sādiyati āpatti
thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {43.2} Bhikkhupaccatthikā bhikkhuṃ amanussitthiyā .pe. Tiracchānagatitthiyā
manussaubhatobyañjanakassa    amanussaubhatobyañjanakassa   tiracchānagata-
ubhatobyañjanakassa  manussapaṇḍakassa  amanussapaṇḍakassa  tiracchānagata-
paṇḍakassa  manussapurisassa  amanussapurisassa  tiracchānagatapurisassa santike
ānetvā aṅgajātena vaccamaggaṃ mukhaṃ abhinisīdenti santhatassa asanthatassa
asanthatassa  santhatassa  santhatassa  santhatassa asanthatassa asanthatassa .
So ce pavesanaṃ sādiyati paviṭṭhaṃ sādiyati ṭhitaṃ sādiyati uddharaṇaṃ sādiyati
āpatti pārājikassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   {43.3}  Bhikkhupaccatthikā  bhikkhuṃ tiracchānagatapurisassa jāgarantassa
suttassa  mattassa  ummattassa  pamattassa  matassa akkhāyitassa matassa
yebhuyyena  akkhāyitassa  .pe.  āpatti pārājikassa .pe. matassa
yebhuyyena  khāyitassa  santike  ānetvā  aṅgajātena  vaccamaggaṃ
mukhaṃ  abhinisīdenti  santhatassa  asanthatassa  asanthatassa  santhatassa
santhatassa  santhatassa  asanthatassa  asanthatassa  .  so ce pavesanaṃ
sādiyati  paviṭṭhaṃ  sādiyati  ṭhitaṃ  sādiyati  uddharaṇaṃ sādiyati āpatti
thullaccayassa .pe. Na sādiyati anāpatti.
   [44]  Yathā  bhikkhupaccatthikā  vitthāritā evaṃ rājapaccatthikā
corapaccatthikā dhuttapaccatthikā uppalagandhapaccatthikā vitthāretabbā.
   [45] Maggena maggaṃ paveseti āpatti pārājikassa . Maggena
amaggaṃ  paveseti  āpatti pārājikassa . amaggena maggaṃ paveseti
āpatti  pārājikassa  .  amaggena  amaggaṃ  paveseti  āpatti
thullaccayassa.
   [46]  Bhikkhu  suttabhikkhumhi  vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati
ubho  nāsetabbā  . paṭibuddho na sādiyati dūsako nāsetabbo .
Bhikkhu  suttasāmaṇeramhi  vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati  ubho
nāsetabbā  .  paṭibuddho  na  sādiyati  dūsako  nāsetabbo .
Sāmaṇero  suttabhikkhumhi  vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati  ubho
Nāsetabbā  .  paṭibuddho  na  sādiyati  dūsako  nāsetabbo .
Sāmaṇero   suttasāmaṇeramhi   vippaṭipajjati  paṭibuddho  sādiyati
ubho nāsetabbā. Paṭibuddho na sādiyati dūsako nāsetabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 59-62. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1146              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1146              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=43&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=11              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่