ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [122] Pañcahākārehi adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa
parapariggahitañca  hoti  parapariggahitasaññī  ca  garuko  ca  hoti
parikkhāro  pañcamāsako  vā  atirekapañcamāsako  vā theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Pañcahākārehi   adinnaṃ   ādiyantassa   āpatti   thullaccayassa
parapariggahitañca  hoti parapariggahitasaññī ca lahuko ca hoti parikkhāro
atirekamāsako  vā  ūnapañcamāsako  vā  theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ
hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
dukkaṭassa  . ṭhānā cāveti āpatti thullaccayassa . pañcahākārehi
adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  dukkaṭassa  parapariggahitañca  hoti
parapariggahitasaññī  ca  lahuko  ca  hoti  parikkhāro  māsako  vā
ūnamāsako  vā  theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati
āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti  dukkaṭassa  . ṭhānā
cāveti āpatti dukkaṭassa.
   [123]  Chahākārehi  adinnaṃ ādiyantassa āpatti pārājikassa
Na ca sakasaññī na ca vissāsagāhī na ca tāvakālikaṃ garuko ca hoti
parikkhāro  pañcamāsako  vā  atirekapañcamāsako  vā theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  thullaccayassa  .  ṭhānā  cāveti āpatti pārājikassa .
Chahākārehi  adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  thullaccayassa  na  ca
sakasaññī  na  ca  vissāsagāhī  na  ca tāvakālikaṃ lahuko ca hoti
parikkhāro  atirekamāsako  vā  ūnapañcamāsako  vā  theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  dukkaṭassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  thullaccayassa .
Chahākārehi  adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  dukkaṭassa  na  ca
sakasaññī  na  ca  vissāsagāhī  na  ca tāvakālikaṃ lahuko ca hoti
parikkhāro  māsako  vā  ūnamāsako  vā theyyacittañca paccupaṭṭhitaṃ
hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti
dukkaṭassa. Ṭhānā cāveti āpatti dukkaṭassa.
   [124]   Pañcahākārehi   adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti
dukkaṭassa  na  ca  parapariggahitaṃ hoti parapariggahitasaññī ca garuko ca
hoti  parikkhāro  pañcamāsako  vā  atirekapañcamāsako  vā
theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati āpatti dukkaṭassa .
Phandāpeti āpatti dukkaṭassa . ṭhānā cāveti āpatti dukkaṭassa.
Pañcahākārehi   adinnaṃ   ādiyantassa   āpatti   dukkaṭassa
Na  ca  parapariggahitaṃ  hoti  parapariggahitasaññī  ca  lahuko ca hoti
parikkhāro  atirekamāsako  vā  ūnapañcamāsako  vā  theyyacittañca
paccupaṭṭhitaṃ  hoti  .  āmasati  āpatti  dukkaṭassa  . phandāpeti
āpatti  dukkaṭassa  .  ṭhānā  cāveti  āpatti  dukkaṭassa .
Pañcahākārehi  adinnaṃ  ādiyantassa  āpatti  dukkaṭassa  na  ca
parapariggahitaṃ  hoti  parapariggahitasaññī  ca lahuko ca hoti parikkhāro
māsako  vā  ūnamāsako  vā  theyyacittañca  paccupaṭṭhitaṃ hoti .
Āmasati  āpatti  dukkaṭassa  .  phandāpeti  āpatti dukkaṭassa .
Ṭhānā cāveti āpatti dukkaṭassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 101-103. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1946              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1946              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=122&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=122              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=9506              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=9506              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่